รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่ง ภายใน 2 ชั่วโมง
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่ง ภายใน 2 ชั่วโมง
1. ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า ต่อ 1 รายการคำสั่งซื้อ
2. ค่าบริการในการจัดส่ง 400 บาท
3. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 7 จังหวัด เฉพาะเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และอยุธยา เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้
 • กทม
  ทุกเขต
 • นนทบุรี
  ทุกอำเภอ
 • ปทุมธานี
  เฉพาะ อ.เมือง และ อ.ลาดหลุมแก้ว
 • สมุทรปราการ
  เฉพาะ อ.เมือง (ยกเว้น ต.แพรกษา, ต.บางปู, ต.บางปูใหม่, ต.ท้ายบ้าน และ ต.ปากน้ำ)
 • สมุทรสาคร
  เฉพาะ อ.กระทุ่มแบน
 • นครปฐม
  เฉพาะ อ.พุทธมณฑล
 • อยุธยา
  เฉพาะ อ.บางไทร และ อ.ลาดบัวหลวง
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.00-21.00 น. นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email (บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบเวลาที่ได้รับการโอนชำระเงินจากธนาคาร) โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อ หลัง 21.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
5. จัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
6. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 2 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินสด ให้ 500 บาท แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 2 ชม.
 • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
 • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
 • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น
 • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 2 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีมอบเงินสด มูลค่า 5,555 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังการจัดส่งครั้งล่าสุด
8. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
9. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 x 1.25 x 1.25 เมตร
10. บริการพิเศษ ** สินค้าเสียภายใน 7-14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด
  อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)