เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023861' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker
พบสินค้า 47 รายการ
TOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0055713'
TOP (T-2020) +FM Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055714'
TOP (T-2020) +FM Pink
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055715'
TOP (T-2020) +FM Silver
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท

FANTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0102696'
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102698'
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128046'
(2.0) 'FANTECH' (GS-201) Black
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128047'
(2.0) 'FANTECH' (GS-201) White
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131558'
(2.0) FANTECH (GS-203) Black
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128045'
(2.0) 'FANTECH' (GS-202)
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท

GENUIS
select Note from advice_co_th.price where code='A0128751'
Sound Bar GENIUS (100) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129305'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Wood
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท

MAGICTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0094201'
(2.0) Magictech (SP-218) Blue
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094203'
(2.0) Magictech (SP-218) Green
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094202'
(2.0) Magictech (SP-218) Red
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0114250'
(2.0) MD-TECH (SP-12) White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098615'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098614'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132962'
(2.0) MD-TECH (SP-18) Blue
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132963'
(2.0) MD-TECH (SP-18) Pink
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132964'
(2.0) MD-TECH (SP-18) White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114256'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114253'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0103180'
(2.0) OKER (M8) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132791'
(2.0) OKER (SP-859) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0127148'
Sound Bar NUBWO SOUTHPA (WNS-12) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127149'
(2.0) NUBWO SCREECH ( NS-39 LED) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080459'
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080460'
(2.0) NUBWO SHIELD (NS004) Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085987'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Green
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085988'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Red
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085989'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) Yellow
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท

MUSIC D.J.
select Note from advice_co_th.price where code='A0123399'
(2.1) Music D.J. (M-X3) Black
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท

MICROLAB
select Note from advice_co_th.price where code='A0128382'
MICROLAB (B51)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066470'
(2.1) MICROLAB (X1)
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066472'
(2.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,425 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 225 บาท

AMPLIFIER, เครื่องช่วยสอน
select Note from advice_co_th.price where code='A0126084'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16P) Blue
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110781'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Red
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120377'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109094'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999) Black
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109089'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) White
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109090'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095652'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16A)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126087'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20S)
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095193'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20C)
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123396'
Music D.J. BLUETOOTH (M-20D) Black
ประกัน 1 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123397'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20X) Black
ประกัน 1 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,860 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132480'
MICROLAB (TL20)
ประกัน 1 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,860 บาท
ประหยัด 350 บาท