เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024072' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker
พบสินค้า 39 รายการ
GENIUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0128751'
Sound Bar GENIUS (100) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129305'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) Wood
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท

JABRA
select Note from advice_co_th.price where code='A0135362'
JABRA SPEAK 410 MS
ประกัน 1 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 400 บาท

TOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0055713'
TOP (T-2020) +FM Blue
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055714'
TOP (T-2020) +FM Pink
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055715'
TOP (T-2020) +FM Silver
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท

FANTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0102696'
(2.0) FANTECH (GS-733) Black
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102698'
(2.0) FANTECH (GS-733) White
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128045'
(2.0) 'FANTECH' (GS-202)
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท

Magictech
select Note from advice_co_th.price where code='A0084181'
(2.0) Magictech (SP-219) Red
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084183'
(2.0) Magictech (SP-219) Green
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084182'
(2.0) Magictech (SP-219) Blue
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094201'
(2.0) Magictech (SP-218) Blue
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094203'
(2.0) Magictech (SP-218) Green
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094202'
(2.0) Magictech (SP-218) Red
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0114250'
(2.0) MD-TECH (SP-12) White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132962'
(2.0) MD-TECH (SP-18) Blue
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132963'
(2.0) MD-TECH (SP-18) Pink
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132964'
(2.0) MD-TECH (SP-18) White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098615'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098614'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114256'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114253'
(2.0) MD-TECH (SP-17) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0103180'
(2.0) OKER (M8) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132791'
(2.0) OKER (SP-859) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0079932'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS011) Blue
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079933'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS011) Green
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079939'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS011) White
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079922'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS010) Red
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079920'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS010) Green
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079919'
(2.0) NUBWO ANTHEM (NS010) Blue
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127149'
SPK (2.0) 'NUBWO' (NS-39) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085987'
SPK (2.1) NUBWO (NS030) Green
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085988'
SPK (2.1) NUBWO (NS030) Red
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085989'
SPK (2.1) NUBWO (NS030) Yellow
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท

MICROLAB
select Note from advice_co_th.price where code='A0128382'
MICROLAB (B51)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066470'
(2.1) MICROLAB (X1)
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132479'
(2.1) MICROLAB (T11)
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082146'
(5.1) MICROLAB (X15)
ประกัน 1 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 350 บาท