เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024515' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker
พบสินค้า 45 รายการ
Speaker 2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094201' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Blue
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094203' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Green
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094202' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084183' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Green
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084182' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Blue
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084181' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114249' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-12) USB Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114250' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-12) USB White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132964' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB White
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132963' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB Pink
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132962' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB Blue
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127149' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SCREECH (NS-39) USB
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138713' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-570) USB Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098614' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098615' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-11) Black/Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138705' and sp.pic_type='s'
(2.0) SAAG ARROW (D71) USB RGB
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138706' and sp.pic_type='s'
(2.0) SAAG ACHER (D72) USB RGB
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136889' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-568) USB Pink
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093079' and sp.pic_type='s'
(2.0) MUSIC D.J. (DJ-268) USB Black-Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093080' and sp.pic_type='s'
(2.0) MUSIC D.J. (DJ-268) USB Black-Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114256' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-17) USB Black/Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114253' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-17) USB Black/Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128046' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-201) USB Black
ประกัน 2 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103180' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (M8) USB Black/Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079932' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) USB RGB Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079933' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) USB RGB Green
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129305' and sp.pic_type='s'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) USB Wood
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137291' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO (DS105) USB Wood
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102698' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-733) USB White
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081713' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B16) USB
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131558' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-203) USB Black
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137939' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-203) USB White
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138552' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-301) USB
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138553' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-107) USB
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138710' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO SOUND BAR DS102 Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132791' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-859) USB Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139508' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA SOUND BAR N-169B RGB
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138709' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO SOUND BAR DS101 RGB
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139214' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO (DS104) USB Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138554' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-521) USB
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138213' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-205) USB Black
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136770' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-202) USB Pink
(Sakura Edition)
ประกัน 2 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128045' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-202) USB Black
ประกัน 2 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 55 บาท

Speaker 1.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132480' and sp.pic_type='s'
(1.0) MICROLAB (TL20) USB
ประกัน 1 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135362' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK 410 MS USB
ประกัน 1 ปี
4,480 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 420 บาท