เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023258' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard
พบสินค้า 59 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0130873'
USB Keyboard HP Gaming K500F Black
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131629'
USB Keyboard HP Gaming K110 Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123531'
USB Keyboard HP Gaming K300
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 90 บาท

LOGITECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0035187'
USB Keyboard LOGITECH (K120) Black
ประกัน 3 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097916'
USB Wireless/Bluetooth LOGITECH
(K375s) Black
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082730'
USB Wireless Touch Keyboard LOGITECH LG-K400 Plus Black
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082709'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device LOGITECH K480 Black
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083367'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device LOGITECH K480 White
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 260 บาท

MICROSOFT
select Note from advice_co_th.price where code='A0088241'
USB Wireless All-in-One Media MICROSOFT Black 'N9Z-00027'
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 265 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136167'
BLUETOOTH Keyboard MICROSOFT Black 'QSZ-00027'
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135266'
BLUETOOTH Keyboard MICROSOFT (Designer) Glacier '21Y-00057'
(EN/TH)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0130480'
USB Keyboard RAPOO (NK1800) Black
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074133'
USB Wireless Keyboard RAPOO
(KB-E1050-BK) Black
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124923'
USB Wireless Keyboard RAPOO
(KB-K2800-BK) Black
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135150'
BLUETOOTH Keyboard RAPOO
(XK100-BK) Black
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 160 บาท

LECOO by LENOVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0137831'
USB Keyboard LECOO (KB103) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 65 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0110649'
USB Keyboard Mini MD-TECH
(KB-210M) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137310'
USB Keyboard MD-TECH (KB-19) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128743'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128744'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black/Red
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128745'
USB Keyboard MD-TECH (KB-674) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083281'
USB Keyboard MD-TECH (KB-670) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0024196'
USB Keyboard MD-TECH (KB-666) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0053910'
USB Keyboard MD-TECH (KB-111) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132543'
USB Keyboard MD-TECH (KB-310M)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105612'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/Green
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105613'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105611'
USB Keyboard MD-TECH (KB-15) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132251'
USB Keyboard MD-TECH (KB-319M ) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104149'
USB Keyboard MD-TECH (KB-222M) Black/Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101324'
USB Keyboard MD-TECH (KB-222M) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0053911'
USB Keyboard MD-TECH (KB-668) Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122446'
USB Keyboard MD-TECH (K-5) Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 60 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0135629'
USB Keyboard Mini NUBWO (NK-35) Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102943'
USB Keyboard NUBWO (NK-15 QUIET) Black/Red
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137666'
USB Keyboard NUBWO (NK-25) 'AZALIA' Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111305'
USB Keyboard NUBWO (NK-16) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136035'
USB Keyboard NUBWO (NK-36) 'MARS' Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102944'
USB Keyboard NUBWO (NK-18 SAVAGE) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105669'
USB Keyboard NUBWO (NK-18 SAVAGE) White
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134337'
USB Keyboard NUBWO (NK-18 SAVAGE) Pink
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100010'
USB Keyboard NUBWO (NK-30 VAKANT) Black
ประกัน 1 ปี
402 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 118 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0089114'
USB Keyboard Mini OKER (F6) White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089113'
USB Keyboard Mini OKER (F6) Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071698'
USB Keyboard Mini OKER (F8) Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116841'
USB Keyboard OKER (KB-318) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134866'
USB Keyboard OKER (KB-399 PLUS) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137542'
USB Keyboard OKER (KB-758) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123532'
USB Keyboard OKER (KB-518) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123534'
USB Keyboard OKER (KB-518) Red
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123533'
USB Keyboard OKER (KB-518) Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0036276'
USB Keyboard OKER (KB-377) Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127416'
USB Wireless Keyboard OKER
(G1500) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134867'
USB Keyboard OKER (KB-789) Pink
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137725'
USB Keyboard OKER (KB-911) Pink
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137726'
USB Keyboard OKER (KB-912) Pink
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134693'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device OKER
(K-510) Black /White
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134694'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device OKER
(K-510) Pink
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134695'
BLUETOOTH Keyboard Multi-Device OKER
(K-510) Green
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 300 บาท