เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022780' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 91 รายการ
AMD FM2+
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131482'
CPU AMD FM2+ A6-7480 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 50 บาท

AMD AM4
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131484'
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE (NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129139'
CPU AMD AM4 ATHLON 3000G
3*3*0
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131046'
CPU AMD AM4 RYZEN3 3100
3*3*0
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132189'
CPU AMD AM4 RYZEN5 1500X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132785'
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112438'
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600
3*3*0
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127433'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3400G
3*3*0
5,080 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126977'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600
3*3*0
6,200 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127022'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X
3*3*0
7,440 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131985'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600XT
3*3*0
7,770 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132948'
CPU AMD AM4 RYZEN7 2700 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,920 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126929'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X
3*3*0
10,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,100 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126930'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3800X
3*3*0
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131986'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3800XT
3*3*0
13,520 บาท
รวม VAT แล้ว
13,800 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126931'
CPU AMD AM4 RYZEN9 3900X
3*3*0
16,300 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131987'
CPU AMD AM4 RYZEN9 3900XT
3*3*0
17,200 บาท
รวม VAT แล้ว
17,700 บาท
ประหยัด 500 บาท

AMD TR4
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120742'
CPU AMD TR4 RYZEN THREADRIPPER 2970WX
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
36,950 บาท
รวม VAT แล้ว
37,950 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116934'
CPU AMD TR4 RYZEN THREADRIPPER 2990WX
(NO CPU COOLER)
ประกัน 3 ปี
64,000 บาท
รวม VAT แล้ว
64,900 บาท
ประหยัด 900 บาท

INTEL 1200
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133110'
CPU CELERON G5905 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131351'
CPU CELERON G5920 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,960 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132401'
CPU INTEL CORE I3 - 10100 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
4,120 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131148'
CPU INTEL CORE I3 - 10100 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131150'
CPU INTEL CORE I3 - 10320 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132402'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
6,140 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131151'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132578'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,380 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131152'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131153'
CPU INTEL CORE I5 - 10500 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
6,960 บาท
รวม VAT แล้ว
7,160 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131154'
CPU INTEL CORE I5 - 10600 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131156'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KF LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131155'
CPU INTEL CORE I5 - 10600K LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132836'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131157'
CPU INTEL CORE I7 - 10700 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131158'
CPU INTEL CORE I7 - 10700F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
11,050 บาท
รวม VAT แล้ว
11,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131160'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131159'
CPU INTEL CORE I7 - 10700K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
13,550 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132705'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
13,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,800 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132707'
CPU INTEL CORE I9 - 10850KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
16,050 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131161'
CPU INTEL CORE I9 - 10900 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
16,300 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131162'
CPU INTEL CORE I9 - 10900F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131164'
CPU INTEL CORE I9 - 10900KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
16,800 บาท
รวม VAT แล้ว
17,300 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132706'
CPU INTEL CORE I9 - 10900KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
16,950 บาท
รวม VAT แล้ว
17,450 บาท
ประหยัด 500 บาท

INTEL 2066
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123332'
CPU INTEL CORE I9 - 9900X LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129201'
CPU INTEL CORE I9 - 10900X LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
19,500 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129372'
CPU INTEL CORE I9 - 10920X LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
21,100 บาท
รวม VAT แล้ว
21,500 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129371'
CPU INTEL CORE I9 - 10940X LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
28,600 บาท
รวม VAT แล้ว
29,100 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129370'
CPU INTEL CORE I9 - 10980XE LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
35,200 บาท
รวม VAT แล้ว
36,200 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

INTEL 1151V2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131307'
CPU CELERON G4930 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128987'
CPU INTEL PENTIUM G5420 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127571'
CPU INTEL PENTIUM G5420 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120611'
CPU INTEL CORE I3 - 8100 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,620 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128150'
CPU INTEL CORE I3 - 9100 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127362'
CPU INTEL CORE I3 - 9100F LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125778'
CPU INTEL CORE I3 - 9100F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124686'
CPU INTEL CORE I3 - 9350KF LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
5,660 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120395'
CPU INTEL CORE I5 - 8400 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,810 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112281'
CPU INTEL CORE I5 - 8500 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
6,020 บาท
รวม VAT แล้ว
6,220 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127538'
CPU INTEL CORE I5 - 9400 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,230 บาท
รวม VAT แล้ว
5,330 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126093'
CPU INTEL CORE I5 - 9400 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,300 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124026'
CPU INTEL CORE I5 - 9400F LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,520 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122674'
CPU INTEL CORE I5 - 9400F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112282'
CPU INTEL CORE I7 - 8700 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
10,470 บาท
รวม VAT แล้ว
10,950 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131483'
CPU INTEL CORE I7 - 9700 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,280 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127365'
CPU INTEL CORE I7 - 9700 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
10,420 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130404'
CPU INTEL CORE I7 - 9700F LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
9,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128151'
CPU INTEL CORE I7 - 9700F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
9,700 บาท
รวม VAT แล้ว
10,100 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128777'
CPU INTEL CORE I7 - 9700KF LGA 1151V2
(NEXT) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,200 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125178'
CPU INTEL CORE I7 - 9700KF LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,700 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123073'
CPU INTEL CORE I7 - 9700K LGA 1151V2
(NEXT) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120400'
CPU INTEL CORE I7 - 9700K LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
11,650 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127570'
CPU INTEL CORE I9 - 9900 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
14,450 บาท
รวม VAT แล้ว
14,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128503'
CPU INTEL CORE I9 - 9900KF LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
14,650 บาท
รวม VAT แล้ว
14,800 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120712'
CPU INTEL CORE I9 - 9900K LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

INTEL 1151
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084134'
CPU INTEL CORE I3 - 6100 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095143'
CPU INTEL CORE I5 - 7400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,320 บาท
รวม VAT แล้ว
5,620 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084135'
CPU INTEL CORE I5 - 6400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,420 บาท
รวม VAT แล้ว
4,720 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086041'
CPU INTEL CORE I5 - 6500 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,860 บาท
รวม VAT แล้ว
5,120 บาท
ประหยัด 260 บาท

INTEL 1150
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061361'
CPU INTEL PENTIUM G3220 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058554'
CPU INTEL CORE I3 - 4130 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072227'
CPU INTEL CORE I3 - 4160 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067325'
CPU INTEL CORE I5 - 4460 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067841'
CPU INTEL CORE I7 - 4790 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 400 บาท

INTEL 1155
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058339'
CPU INTEL PENTIUM G2030 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043291'
CPU INTEL CORE I3 - 2100 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047065'
CPU INTEL CORE I3 - 2130 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051407'
CPU INTEL CORE I3 - 3240 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047084'
CPU INTEL CORE I5 - 2500 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049550'
CPU INTEL CORE I5 - 3470 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 775
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045539'
CPU INTEL CORE 2 DUO E8500 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046090'
CPU INTEL CORE 2 QUAD Q9300 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 170 บาท