เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022781' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 55 รายการ
AMD AM4
select Note from advice_co_th.price where code='A0131484'
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE (NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132785'
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133830'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3400G (NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130091'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500
3*3*0
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133187'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,870 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134856'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,000 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126977'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600
3*3*0
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134156'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132948'
CPU AMD AM4 RYZEN7 2700 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,920 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133526'
CPU AMD AM4 RYZEN7 5800X
3*3*0
15,500 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 400 บาท

INTEL 2066
select Note from advice_co_th.price where code='A0129370'
CPU INTEL CORE I9 - 10980XE LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
34,890 บาท
รวม VAT แล้ว
35,490 บาท
ประหยัด 600 บาท

INTEL 1200
select Note from advice_co_th.price where code='A0135247'
CPU INTEL CELERON G5900 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131351'
CPU INTEL CELERON G5920 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134246'
CPU INTEL PENTIUM G6400 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,960 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133277'
CPU INTEL PENTIUM G6400 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132401'
CPU INTEL CORE I3 - 10100 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131148'
CPU INTEL CORE I3 - 10100 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,770 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132402'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,540 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131152'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
4,850 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131151'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
5,870 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134245'
CPU INTEL CORE I5 - 10500 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131156'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
6,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131155'
CPU INTEL CORE I5 - 10600K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132836'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134508'
CPU INTEL CORE I7 - 10700 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131158'
CPU INTEL CORE I7 - 10700F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
9,450 บาท
รวม VAT แล้ว
10,300 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131157'
CPU INTEL CORE I7 - 10700 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
10,800 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131160'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
10,600 บาท
รวม VAT แล้ว
11,100 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132705'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
13,300 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131162'
CPU INTEL CORE I9 - 10900F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
13,300 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131161'
CPU INTEL CORE I9 - 10900 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
14,300 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 600 บาท

INTEL 1151V2
select Note from advice_co_th.price where code='A0112284'
CPU INTEL CELERON G4900 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127538'
CPU INTEL CORE I5 - 9400 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122674'
CPU INTEL CORE I5 - 9400F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126093'
CPU INTEL CORE I5 - 9400 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,430 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129074'
CPU INTEL CORE I5 - 9500F LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,930 บาท
รวม VAT แล้ว
5,130 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131483'
CPU INTEL CORE I7 - 9700 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
8,300 บาท
รวม VAT แล้ว
8,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123073'
CPU INTEL CORE I7 - 9700K LGA 1151V2
(NEXT) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127570'
CPU INTEL CORE I9 - 9900 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
13,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,690 บาท
ประหยัด 240 บาท

INTEL 1151
select Note from advice_co_th.price where code='A0088274'
CPU INTEL PENTIUM G4400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096880'
CPU INTEL PENTIUM G4560 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084135'
CPU INTEL CORE I5 - 6400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095143'
CPU INTEL CORE I5 - 7400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 300 บาท

INTEL 1150
select Note from advice_co_th.price where code='A0061361'
CPU INTEL PENTIUM G3220 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079978'
CPU INTEL PENTIUM G3260 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058554'
CPU INTEL CORE I3 - 4130 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072227'
CPU INTEL CORE I3 - 4160 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067325'
CPU INTEL CORE I5 - 4460 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067841'
CPU INTEL CORE I7 - 4790 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 400 บาท

INTEL 1155
select Note from advice_co_th.price where code='A0058339'
CPU INTEL PENTIUM G2030 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0043291'
CPU INTEL CORE I3 - 2100 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047065'
CPU INTEL CORE I3 - 2130 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0049550'
CPU INTEL CORE I5 - 3470 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 775
select Note from advice_co_th.price where code='A0045539'
CPU INTEL CORE 2 DUO E8500 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046090'
CPU INTEL CORE 2 QUAD Q9300 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 170 บาท