เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024199' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 53 รายการ
AMD TR8
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136941' and sp.pic_type='s'
CPU AMD sWRX8 RYZEN THREADRIPPER PRO 3975WX
3*3*0
93,900 บาท
รวม VAT แล้ว
94,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136942' and sp.pic_type='s'
CPU AMD sWRX8 RYZEN THREADRIPPER PRO 3995WX
3*3*0
186,900 บาท
รวม VAT แล้ว
189,000 บาท
ประหยัด 2,100 บาท

AMD TR4
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129487' and sp.pic_type='s'
CPU AMD sTRX4 RYZEN THREADRIPPER 3990X
3*3*0
131,900 บาท
รวม VAT แล้ว
136,500 บาท
ประหยัด 4,600 บาท

AMD AM4
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138688' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600X (NEXT)
3*3*0
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139534' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN5 Pro 3350GE
(NEXT)
3*3*0
6,220 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138977' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600G (NEXT)
3*3*0
9,890 บาท
รวม VAT แล้ว
10,100 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137959' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600G
3*3*0
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133525' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600X
3*3*0
10,250 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112442' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN7 2700X
3*3*0
7,070 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135573' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X (NEXT)
3*3*0
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138599' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN7 Pro 4750G
(NEXT)
3*3*0
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138978' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN7 5700G (NEXT)
3*3*0
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
14,100 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133526' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN7 5800X
3*3*0
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,790 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133527' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN9 5900X
3*3*0
18,700 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133528' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN9 5950X
3*3*0
27,750 บาท
รวม VAT แล้ว
28,400 บาท
ประหยัด 650 บาท

INTEL 2066
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129201' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 10900X LGA 2066
ประกัน 3 ปี
20,650 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129371' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 10940X LGA 2066
ประกัน 3 ปี
27,700 บาท
รวม VAT แล้ว
28,300 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129370' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 10980XE LGA 2066
ประกัน 3 ปี
34,700 บาท
รวม VAT แล้ว
35,400 บาท
ประหยัด 700 บาท

INTEL 1200
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132401' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3 - 10100 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
4,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,620 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137954' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3 - 10100F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,440 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137955' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3 - 10105 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132578' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132402' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,380 บาท
รวม VAT แล้ว
6,580 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134245' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 10500 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,250 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137250' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 11400F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137870' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 11400 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,440 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138262' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 11500 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,950 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135476' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 11500 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135473' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 11600KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131158' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 10700F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
10,850 บาท
รวม VAT แล้ว
11,200 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135471' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 11700F LGA 1200
3*3*0
11,650 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135470' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 11700 LGA 1200
3*3*0
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135469' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 11700KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,350 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135468' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 11700K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
14,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135467' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 11900F LGA 1200
3*3*0
16,150 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135466' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 11900 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
16,600 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135465' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 11900KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
19,950 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135464' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9 - 11900K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
20,950 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 450 บาท

INTEL 1151V2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120612' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G5400 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124026' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 9400F LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
5,740 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131483' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 9700 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
9,790 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 1151
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088274' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G4400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,570 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096880' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G4560 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084134' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3 - 6100 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,530 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084135' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 6400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
4,260 บาท
รวม VAT แล้ว
4,460 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095143' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 7400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 250 บาท

INTEL 1150
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079978' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G3260 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058554' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3 - 4130 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067325' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 4460 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067841' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7 - 4790 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0 Imported
5,120 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 230 บาท

INTEL 1155
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051407' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3 - 3240 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0 Imported
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047084' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 2500 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049550' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5 - 3470 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 100 บาท