เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024199' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 70 รายการ

AMD TR4
select Note from advice_co_th.price where code='A0129137'
CPU AMD sTRX4 RYZEN THREADRIPPER 3960X
3*3*0
48,000 บาท
รวม VAT แล้ว
49,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

AMD AM4
select Note from advice_co_th.price where code='A0131484'
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE (NEXT)
3*3*0
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129812'
CPU AMD AM4 RYZEN3 1200 (NEXT)
3*3*0
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136237'
CPU AMD AM4 RYZEN3 3300X (NEXT)
3*3*0
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136617'
CPU AMD AM4 RYZEN3 4300GE
(NEXT)
3*3*0
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132189'
CPU AMD AM4 RYZEN5 1500X (NEXT)
3*3*0
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132785'
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600 (NEXT)
3*3*0
5,100 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135704'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500 (NEXT)
3*3*0
4,680 บาท
รวม VAT แล้ว
4,830 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133187'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500X (NEXT)
3*3*0
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134856'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600 (NEXT)
3*3*0
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134156'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X (NEXT)
3*3*0
7,070 บาท
รวม VAT แล้ว
7,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135705'
CPU AMD AM4 RYZEN5 Pro 4650G
(NEXT)
3*3*0
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135574'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600X (NEXT)
3*3*0
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,300 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133525'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600X
3*3*0
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,600 บาท
ประหยัด 910 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112442'
CPU AMD AM4 RYZEN7 2700X
3*3*0
6,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 390 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135573'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X (NEXT)
3*3*0
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133526'
CPU AMD AM4 RYZEN7 5800X
3*3*0
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,800 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133527'
CPU AMD AM4 RYZEN9 5900X
3*3*0
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133528'
CPU AMD AM4 RYZEN9 5950X
3*3*0
28,300 บาท
รวม VAT แล้ว
29,500 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

INTEL 2066
select Note from advice_co_th.price where code='A0129201'
CPU INTEL CORE I9 - 10900X LGA 2066
ประกัน 3 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
21,700 บาท
ประหยัด 500 บาท

INTEL 1200
select Note from advice_co_th.price where code='A0133110'
CPU INTEL CELERON G5905 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137368'
CPU INTEL CELERON G5925 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135463'
CPU INTEL PENTIUM GOLD G6405 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137954'
CPU INTEL CORE I3 - 10100F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,340 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133327'
CPU INTEL CORE I3 - 10100F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135458'
CPU INTEL CORE I3 - 10105F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137955'
CPU INTEL CORE I3 - 10105 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
4,280 บาท
รวม VAT แล้ว
4,430 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131152'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132402'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,150 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134245'
CPU INTEL CORE I5 - 10500 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132836'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KA LGA 1200
ประกัน 3 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137250'
CPU INTEL CORE I5 - 11400F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
6,950 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137870'
CPU INTEL CORE I5 - 11400 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,360 บาท
รวม VAT แล้ว
7,660 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131157'
CPU INTEL CORE I7 - 10700 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131158'
CPU INTEL CORE I7 - 10700F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131160'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
11,150 บาท
รวม VAT แล้ว
11,650 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131159'
CPU INTEL CORE I7 - 10700K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
13,000 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135469'
CPU INTEL CORE I7 - 11700KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,300 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135468'
CPU INTEL CORE I7 - 11700K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131162'
CPU INTEL CORE I9 - 10900F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
13,550 บาท
รวม VAT แล้ว
14,150 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131164'
CPU INTEL CORE I9 - 10900KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
15,300 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131163'
CPU INTEL CORE I9 - 10900K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
16,300 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135467'
CPU INTEL CORE I9 - 11900F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
15,550 บาท
รวม VAT แล้ว
15,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135466'
CPU INTEL CORE I9 - 11900 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
16,450 บาท
รวม VAT แล้ว
16,750 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135465'
CPU INTEL CORE I9 - 11900KF LGA 1200
ประกัน 3 ปี
18,750 บาท
รวม VAT แล้ว
19,350 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135464'
CPU INTEL CORE I9 - 11900K LGA 1200
ประกัน 3 ปี
20,250 บาท
รวม VAT แล้ว
20,700 บาท
ประหยัด 450 บาท

INTEL 1151V2
select Note from advice_co_th.price where code='A0112284'
CPU INTEL CELERON G4900 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128987'
CPU INTEL PENTIUM G5420 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125778'
CPU INTEL CORE I3 - 9100F LGA 1151V2
ประกัน 3 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126093'
CPU INTEL CORE I5 - 9400 LGA 1151V2
ประกัน 3 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129074'
CPU INTEL CORE I5 - 9500F LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130404'
CPU INTEL CORE I7 - 9700F LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
8,740 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128777'
CPU INTEL CORE I7 - 9700KF LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131483'
CPU INTEL CORE I7 - 9700 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
9,650 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123073'
CPU INTEL CORE I7 - 9700K LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,700 บาท
ประหยัด 500 บาท

INTEL 1151
select Note from advice_co_th.price where code='A0088274'
CPU INTEL PENTIUM G4400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096880'
CPU INTEL PENTIUM G4560 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084134'
CPU INTEL CORE I3 - 6100 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,530 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084135'
CPU INTEL CORE I5 - 6400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
4,260 บาท
รวม VAT แล้ว
4,460 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095143'
CPU INTEL CORE I5 - 7400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 250 บาท

INTEL 1150
select Note from advice_co_th.price where code='A0061361'
CPU INTEL PENTIUM G3220 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079978'
CPU INTEL PENTIUM G3260 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058554'
CPU INTEL CORE I3 - 4130 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072227'
CPU INTEL CORE I3 - 4160 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067325'
CPU INTEL CORE I5 - 4460 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067841'
CPU INTEL CORE I7 - 4790 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0 Imported
5,120 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 230 บาท

INTEL 1155
select Note from advice_co_th.price where code='A0043291'
CPU INTEL CORE I3 - 2100 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051407'
CPU INTEL CORE I3 - 3240 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0 Imported
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047084'
CPU INTEL CORE I5 - 2500 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0049550'
CPU INTEL CORE I5 - 3470 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 100 บาท