เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022788' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 111 รายการ

AMD AM4
select Note from advice_co_th.price where code='A0131484'
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE (NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129812'
CPU AMD AM4 RYZEN3 1200 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134155'
CPU AMD AM4 RYZEN3 3100 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134727'
CPU AMD AM4 RYZEN3 3200G (NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,620 บาท
รวม VAT แล้ว
5,820 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127432'
CPU AMD AM4 RYZEN3 3200G
3*3*0
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136237'
CPU AMD AM4 RYZEN3 3300X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135355'
CPU AMD AM4 RYZEN3 Pro 4350G
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,380 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132785'
CPU AMD AM4 RYZEN5 2600 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,070 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127433'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3400G
3*3*0
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134507'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3400GE
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,930 บาท
รวม VAT แล้ว
5,080 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135704'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133187'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,410 บาท
รวม VAT แล้ว
5,530 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133298'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3500X
3*3*0
5,030 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134856'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600 (NEXT)
ประกัน 3 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126977'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600
3*3*0
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134156'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127022'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600X
3*3*0
7,680 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131985'
CPU AMD AM4 RYZEN5 3600XT
3*3*0
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 390 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135705'
CPU AMD AM4 RYZEN5 Pro 4650G
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135574'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133525'
CPU AMD AM4 RYZEN5 5600X
3*3*0
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
10,800 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135573'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X (NEXT)
ประกัน 3 ปี
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126929'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3700X
3*3*0
11,450 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126930'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3800X
3*3*0
13,370 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131986'
CPU AMD AM4 RYZEN7 3800XT
3*3*0
14,070 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133526'
CPU AMD AM4 RYZEN7 5800X
3*3*0
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133528'
CPU AMD AM4 RYZEN9 5950X
3*3*0
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
28,700 บาท
ประหยัด 800 บาท

INTEL 2066
select Note from advice_co_th.price where code='A0129372'
CPU INTEL CORE I9 - 10920X LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
23,500 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129370'
CPU INTEL CORE I9 - 10980XE LGA 2066
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
35,200 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 700 บาท

INTEL 1200
select Note from advice_co_th.price where code='A0135247'
CPU INTEL CELERON G5900 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133110'
CPU INTEL CELERON G5905 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131351'
CPU INTEL CELERON G5920 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134246'
CPU INTEL PENTIUM G6400 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133277'
CPU INTEL PENTIUM G6400 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135356'
CPU INTEL PENTIUM G6500 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135462'
CPU INTEL PENTIUM G6605 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133327'
CPU INTEL CORE I3 - 10100F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131148'
CPU INTEL CORE I3 - 10100 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131149'
CPU INTEL CORE I3 - 10300 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,180 บาท
รวม VAT แล้ว
5,430 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131150'
CPU INTEL CORE I3 - 10320 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132578'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,630 บาท
รวม VAT แล้ว
4,870 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132402'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131152'
CPU INTEL CORE I5 - 10400F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,600 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131151'
CPU INTEL CORE I5 - 10400 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,320 บาท
รวม VAT แล้ว
5,370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134245'
CPU INTEL CORE I5 - 10500 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131153'
CPU INTEL CORE I5 - 10500 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131154'
CPU INTEL CORE I5 - 10600 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
6,950 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131156'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
6,800 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131155'
CPU INTEL CORE I5 - 10600K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132836'
CPU INTEL CORE I5 - 10600KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135575'
CPU INTEL CORE I7 - 10700F LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,400 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134508'
CPU INTEL CORE I7 - 10700 LGA 1200
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131158'
CPU INTEL CORE I7 - 10700F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
9,700 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131157'
CPU INTEL CORE I7 - 10700 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,100 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131160'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131159'
CPU INTEL CORE I7 - 10700K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132705'
CPU INTEL CORE I7 - 10700KA LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131162'
CPU INTEL CORE I9 - 10900F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
13,300 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131161'
CPU INTEL CORE I9 - 10900 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
14,600 บาท
รวม VAT แล้ว
15,200 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135474'
CPU INTEL CORE I5 - 11400F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135477'
CPU INTEL CORE I5 - 11400 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
6,370 บาท
รวม VAT แล้ว
6,500 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135476'
CPU INTEL CORE I5 - 11500 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
7,070 บาท
รวม VAT แล้ว
7,200 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135473'
CPU INTEL CORE I5 - 11600KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
8,320 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135472'
CPU INTEL CORE I5 - 11600K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
9,130 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135471'
CPU INTEL CORE I7 - 11700F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135470'
CPU INTEL CORE I7 - 11700 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
11,800 บาท
รวม VAT แล้ว
12,190 บาท
ประหยัด 390 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135469'
CPU INTEL CORE I7 - 11700KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
13,600 บาท
รวม VAT แล้ว
14,000 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135468'
CPU INTEL CORE I7 - 11700K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
14,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135467'
CPU INTEL CORE I9 - 11900F LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135466'
CPU INTEL CORE I9 - 11900 LGA 1200
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135464'
CPU INTEL CORE I9 - 11900K LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
19,600 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135465'
CPU INTEL CORE I9 - 11900KF LGA 1200
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
19,190 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 800 บาท

INTEL 1151V2
select Note from advice_co_th.price where code='A0112284'
CPU INTEL CELERON G4900 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131307'
CPU INTEL CELERON G4930 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120612'
CPU INTEL PENTIUM G5400 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125778'
CPU INTEL CORE I3 - 9100F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129964'
CPU INTEL CORE I3 - 9100 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120395'
CPU INTEL CORE I5 - 8400 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122674'
CPU INTEL CORE I5 - 9400F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129074'
CPU INTEL CORE I5 - 9500F LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,920 บาท
รวม VAT แล้ว
5,020 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128799'
CPU INTEL CORE I5 - 9500F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123072'
CPU INTEL CORE I5 - 9600K LGA 1151V2
(NEXT) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112282'
CPU INTEL CORE I7 - 8700 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
7,200 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122384'
CPU INTEL CORE I7 - 8700K LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
7,700 บาท
รวม VAT แล้ว
7,800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128151'
CPU INTEL CORE I7 - 9700F LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131483'
CPU INTEL CORE I7 - 9700 LGA 1151V2
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128777'
CPU INTEL CORE I7 - 9700KF LGA 1151V2
(NEXT) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
9,050 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125178'
CPU INTEL CORE I7 - 9700KF LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
9,550 บาท
รวม VAT แล้ว
9,700 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123073'
CPU INTEL CORE I7 - 9700K LGA 1151V2
(NEXT) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
10,050 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127570'
CPU INTEL CORE I9 - 9900 LGA 1151V2
(ORIGINAL)
ประกัน 3 ปี
12,350 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128503'
CPU INTEL CORE I9 - 9900KF LGA 1151V2
(ORIGINAL) NO CPU COOLER
ประกัน 3 ปี
12,750 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 150 บาท

INTEL 1151
select Note from advice_co_th.price where code='A0088274'
CPU INTEL PENTIUM G4400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096880'
CPU INTEL PENTIUM G4560 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084134'
CPU INTEL CORE I3 - 6100 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,280 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095622'
CPU INTEL CORE I3 - 7100 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084135'
CPU INTEL CORE I5 - 6400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095143'
CPU INTEL CORE I5 - 7400 LGA 1151
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
4,850 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 300 บาท

INTEL 1150
select Note from advice_co_th.price where code='A0061361'
CPU INTEL PENTIUM G3220 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079978'
CPU INTEL PENTIUM G3260 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058554'
CPU INTEL CORE I3 - 4130 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072227'
CPU INTEL CORE I3 - 4160 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067325'
CPU INTEL CORE I5 - 4460 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067841'
CPU INTEL CORE I7 - 4790 LGA 1150
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 400 บาท

INTEL 1155
select Note from advice_co_th.price where code='A0058339'
CPU INTEL PENTIUM G2030 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0043291'
CPU INTEL CORE I3 - 2100 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047065'
CPU INTEL CORE I3 - 2130 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051407'
CPU INTEL CORE I3 - 3240 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047084'
CPU INTEL CORE I5 - 2500 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0049550'
CPU INTEL CORE I5 - 3470 LGA 1155
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

INTEL 775
select Note from advice_co_th.price where code='A0045539'
CPU INTEL CORE 2 DUO E8500 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046090'
CPU INTEL CORE 2 QUAD Q9300 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท