เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009350' GROUP BY pri.code order by pri.Url Sound Card
พบสินค้า 15 รายการ
INTERNAL
select Note from advice_co_th.price where code='A0069916'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER AUDIGY FX
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069917'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER AUDIGY RX
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133394'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER X AE-5 PLUS
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท

EXTERNAL
select Note from advice_co_th.price where code='A0018706'
SOUND USB VIRTUAL 5.1
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0018707'
SOUND USB VIRTUAL 7.1
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052498'
SOUND USB VIRTUAL 7.1 (CC052)
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055448'
SOUND USB VIRTUAL 7.1 (PD560)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128542'
SOUND VENTION USB 2.1 (0.15M) SPACE GRAY
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129730'
SOUND VENTION USB 2.1 (0.15M)
(OMTP/CTIA) BLACK
ประกัน 5 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132903'
SOUND FANTECH USB 7.1 (AC3002)
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102087'
SOUND CREATIVE USB PLAY3
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137503'
SOUND CREATIVE USB PLAY4
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094448'
SOUND CREATIVE BLASTER G1
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131236'
SOUND CREATIVE BLASTER G3
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099273'
SOUND CREATIVE BLASTER G5
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท