เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023530' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ribbon & Refill
พบสินค้า 14 รายการ
Refill Ribbon
select Note from advice_co_th.price where code='A0000412'
Refill Ribbon LQ-1170 Max
(Compatible)
-
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0003021'
Refill Ribbon LQ-2090 Max
(Compatible)
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0000413'
Refill Ribbon LQ-2170,2180
(Compatible)
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 30 บาท

Cartridge Ribbon (Compatible)
select Note from advice_co_th.price where code='A0000409'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-300 Max
(Compatible)
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062393'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-310 Max
(Compatible)
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0017318'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-590 Max
(Compatible)
-
70 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066123'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-630 WhiteMax
(Compatible)
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0003083'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-2090 Max
(Compatible)
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091287'
Cartridge RIBBON EPSON PLQ-20
(WhiteMax)
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 60 บาท

Cartridge Ribbon (Original)
select Note from advice_co_th.price where code='A0030836'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-300
(Original)
-
145 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0030649'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-590
(Original)
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0031714'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-630
(Original)
-
270 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0034579'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-2090
(Original)
-
710 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133516'
Cartridge Ribbon EPSON LQ-2190
(Original)
-
530 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 50 บาท