เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025205' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ribbon & Refill
พบสินค้า 3 รายการ
Refill Ribbon (Compatible)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0000412' and sp.pic_type='s'
Refill Ribbon LQ-1170 Max
(Compatible)
-
25 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0003021' and sp.pic_type='s'
Refill Ribbon LQ-2090 Max
(Compatible)
-
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0000413' and sp.pic_type='s'
Refill Ribbon LQ-2170,2180
(Compatible)
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท