เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022390' GROUP BY pri.code order by pri.Url Webcam
พบสินค้า 9 รายการ
AVERMEDIA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130955'
WEBCAM AVERMEDIA PW313 LIVE STREAMER
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

DTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131081'
WEBCAM DTECH TCM159
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 30 บาท

LOGITECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050052'
WEBCAM LOGITECH (C525) BLACK
ประกัน 2 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130743'
CONFERENCE CAM LOGITECH MEETUP
ประกัน 2 ปี
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130830'
WEBCAM OKER HD-80
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131508'
WEBCAM OKER HD819
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118700'
WEBCAM OKER (A229) BLACK
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131080'
WEBCAM OKER HD629
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131330'
WEBCAM OKER HD868
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท