เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023299' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 12 รายการ
Projector Gygar
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129362'
Projector GYGAR A-80 By Order
ประกัน 2 ปี
78,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Projector Optoma
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127184'
Projector Optoma SA500
ประกัน 2 ปี
8,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 990 บาท


Projector Epson
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111410'
Projector Epson EB X05
ประกัน 2 ปี
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128044'
Projector Epson EB-2165W By Order
ประกัน 2 ปี
64,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128117'
Projector Epson EB 2265U By Order
ประกัน 2 ปี
79,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Projector Benq
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133083'
Projector BenQ MX535
ประกัน 2 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121647'
Projector BenQ MH550
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133165'
Projector BenQ EW800ST
ประกัน 2 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท

Projector Acer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129525'
Projector Acer X1226AH
ประกัน 3 ปี
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128675'
Projector Acer X1326AWH
ประกัน 3 ปี
13,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132380'
Projector Acer X1227i
ประกัน 3 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125222'
Projector Acer P6200S By Order
ประกัน 3 ปี
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป