เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023293' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 13 รายการ
Projector ACER
select Note from advice_co_th.price where code='A0132380'
Projector ACER X1227i
ประกัน 3 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128675'
Projector ACER X1326AWH
ประกัน 3 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133172'
Projector ACER X1327Wi
ประกัน 3 ปี
14,300 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136956'
Projector ACER X1328WH
ประกัน 3 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107304'
Projector ACER P5330W
ประกัน 3 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท

Projector BENQ
select Note from advice_co_th.price where code='A0134038'
Projector BENQ MX560
ประกัน 2 ปี
11,750 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134083'
Projector BENQ MW560
ประกัน 2 ปี
16,300 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,200 บาท

Projector EPSON
select Note from advice_co_th.price where code='A0136400'
Projector Epson EB-E01
ประกัน 2 ปี
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134586'
Projector EPSON EB X06
ประกัน 2 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135051'
Projector EPSON EB X51
ประกัน 2 ปี
20,780 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136989'
Projector EPSON EB W06
ประกัน 2 ปี
22,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134065'
Projector Epson EB W51
ประกัน 2 ปี
25,600 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท


Projector XIAOMI MI
select Note from advice_co_th.price where code='A0133636'
Projector XIAOMI MI Smart COMPACT XMI-SJL4014GL Mini By Order
ประกัน 1 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป