เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023293' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 18 รายการ
Projector ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136059' and sp.pic_type='s'
Projector Acer X1228H
ประกัน 3 ปี
16,800 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138537' and sp.pic_type='s'
Projector ACER P1360WBI
ประกัน 2 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,200 บาท

Projector BENQ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134038' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MX560
ประกัน 2 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139475' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ EX600 By Order
ประกัน 2 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139474' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ GV30 By Order
ประกัน 2 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125320' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MH733
ประกัน 2 ปี
25,700 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133165' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ EW800ST
ประกัน 2 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139476' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ EH600 By Order
ประกัน 2 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129971' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ TK800M By Order
ประกัน 2 ปี
37,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137674' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ SX765
ประกัน 2 ปี
37,500 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,400 บาท

Projector EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136400' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-E01
ประกัน 2 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134586' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X06
ประกัน 2 ปี
17,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135051' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X51
ประกัน 2 ปี
18,780 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136989' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB W06
ประกัน 2 ปี
22,280 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134065' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB W51
ประกัน 2 ปี
25,600 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138348' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB FH52
ประกัน 2 ปี
35,500 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท

Projector VIEWSONIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107580' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PA503X
ประกัน 2 ปี
9,640 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135030' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC M1+_G2
ประกัน 3 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท