เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013147' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook
พบสินค้า 101 รายการ
Notebook HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138563' and sp.pic_type='s'
Notebook Huawei MateBook D15 BohrB-WAI9AQ
(Mystic Silver)
ประกัน 1 ปี
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138082' and sp.pic_type='s'
Notebook Huawei Matebook 14 KelvinL-WDH9DQ
(Space Gray)
ประกัน 2 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136241' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A315-58-38QD/T002
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138861' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-G2-R8Q7/T002
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132354' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R81D/T009
(Silver)
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132135' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R28H/T007
(Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136081' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-53-53XD/T01C
(Black)
ประกัน 3 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134407' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-53-57UM/T003
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136888' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-R2SP/T001 Black
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138666' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-G2-R8VH/T003
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137024' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-57HA/T00H
(Black)
ประกัน 3 ปี
22,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135879' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-534U/T003
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137099' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-53X3/T003
(Berry Red)
ประกัน 2 ปี
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137104' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-510G-51EP/T003
(Steam Blue)
ประกัน 2 ปี
24,750 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131921' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF514-54T-58K3/T002
(White)
3-3-1
25,490 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136262' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R3AD/T002
(Safari Gold)
3-3-1
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135825' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP414-51-545M/T003
(Slate Blue)
3-3-3
27,350 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138070' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP414RN-51-54ZU/T002
(Slate Blue)
3-3-3
32,050 บาท
รวม VAT แล้ว
35,400 บาท
ประหยัด 3,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134738' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-78K5/T021
(Black)
ประกัน 2 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,800 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136808' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R9X8/T007
(Pure Silver)
3-3-1
23,650 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138904' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R0C3/T003
(Electric Blue)
3-3-1
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135880' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-745J/T001
(Pure Silver)
3-3-1
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137107' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R73W/T001
(Safari Gold)
3-3-3
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137106' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R2NM/T001
(Prodigy Pink)
3-3-3
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138903' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Travelmate Spin B3 TMB311R-31-A14PG/T001
(Shale Black)
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138534' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus X509FA-BR301T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137935' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus X515JA-EJ503T
(Slate Grey)
ประกัน 2 ปี
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139000' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus E410MA-EKP02T
(Star Black)
ประกัน 2 ปี
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138300' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus X409FA-BV301T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139001' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B1400CEAE-EK1492
(Star Black)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139002' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B1400CEAE-EK1497
(Star Black)
3-3-3
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137375' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook 14 UX425EA-KI501TS
(Pine Grey)
3-3-3
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134244' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook 14 ULTRALIGHT UX435EAL-KC054TS
(Pine Grey)
3-3-3
31,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134495' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook Duo UX482EA-HY001TS
(Celestial Blue)
3-3-3
40,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134243' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook UX435EGL-KC031TS
(Pine Grey)
3-3-3
38,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136192' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook Duo UX482EA-HY003TS
(Celestial Blue)
3-3-3
47,990 บาท
รวม VAT แล้ว
48,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138460' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook UM425QA-KI901TS
(Pine Grey)
3-3-3
33,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138806' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Ideapad 3 15ITL6 82H800JBTA
(Arctic Grey)
2-2-2
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136016' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H800J7TA
(Arctic Grey)
2-2-2
23,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138021' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Ideapad 3 15ALC6 82KU00BMTA
(Arctic Grey)
ประกัน 2 ปี
23,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137887' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E15 20YJS00300
(Black)
ประกัน 1 ปี
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135893' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E2TA
(Arctic Grey)
2-2-2
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135891' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700DYTA
(Arctic Grey)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138690' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20Y7006TTA
(Black)
ประกัน 1 ปี
19,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138611' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20Y7006QTH
(Black)
ประกัน 1 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139050' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20Y7006RTA
(Black)
ประกัน 1 ปี
20,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135892' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E1TA
(Arctic Grey)
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136023' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E3TA
(Arctic Grey)
2-2-2
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134178' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE009TTA
(Graphite Grey)
2-2-2
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138807' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L30095TA
(Storm Grey)
ประกัน 2 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135010' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 14ITL5 82BH005NTA
(Grey)
3-3-3
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139089' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT00GTTA
(Arctic Grey)
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137623' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga 7 14ACN6 82N70008TA
(Slate Grey)
3-3-3
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134355' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 14ITL5 82BH005PTA
(Slate Grey)
3-3-3
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135372' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Carbon 13ITL5 82EV0051TA
(Moon White)
3-3-3
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137507' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Carbon 13ITL5 82EV006DTA
(Moon White)
3-3-3
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134001' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Carbon 13ITL5 82EV003LTA
(Moon White)
3-3-3
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137992' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 1 11IGL05 81VT004UTA
(Ice Blue)
ประกัน 2 ปี
10,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook FUJITSU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138787' and sp.pic_type='s'
Notebook Fujitsu Stylish CH-4ZR1C22928
(Brown)
2-2-2
29,950 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 2,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138788' and sp.pic_type='s'
Notebook Fujitsu ULTRALIGHT UH-X-4ZR1C14466
(Black)
2-2-2
34,550 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 3,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138789' and sp.pic_type='s'
Notebook Fujitsu ULTRALIGHT UH-X-4ZR1C14467
(Black)
2-2-2
41,890 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 4,010 บาท

Notebook MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139048' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Creator Z16 A11UET-078TH
(Lunar Gray)
ประกัน 2 ปี
80,590 บาท
รวม VAT แล้ว
86,900 บาท
ประหยัด 6,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138093' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-092TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
43,400 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136095' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip-056TH
ประกัน 2 ปี
46,900 บาท
รวม VAT แล้ว
47,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138092' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-091TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Notebook HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136531' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-gr0510AU
(Natural Silver)
2-2-2
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137488' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-gr0504AU
(Natural Silver)
2-2-2
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136534' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-fq2604TU
(Natural Silver)
2-2-2
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136523' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eh1083AU
(Natural Silver)
2-2-2
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136537' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-eq2068AU
(Natural Silver)
2-2-2
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136522' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eh1082AU
(Natural Silver)
2-2-2
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136520' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eg0527TX
(Natural Silver)
2-2-2
28,190 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136517' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eg0518TU
(Natural silver)
2-2-2
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136538' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-eq2067AU
(Natural Silver)
2-2-2
24,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136521' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eh1081AU
(Natural Silver)
2-2-2
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136536' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-fq2579TU
(Natural Silver)
2-2-2
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138623' and sp.pic_type='s'
Notebook HP ProBook 640G8-8V9TU (308V9PA AKL)
(Natural Silver)
3-3-3
37,190 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136515' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion Aero 13-be0162AU
(Natural Silver)
2-2-2
25,690 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136510' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13--ba1529TU
(Natural Silver) Touch
2-2-2
31,890 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136494' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Spectre X360 13-aw2529TU
(Poseidon Blue) Touch
3-3-3
46,690 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 3,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136514' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion Aero 13-be0161AU
(Natural Silver)
2-2-2
30,390 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132334' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ay0081AU
(Natural Silver)
3-3-3
31,490 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136509' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13--ba1528TU
(Natural Silver) Touch
2-2-2
36,590 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 2,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136508' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1527TU
(Natural Silver) Touch
2-2-2
38,490 บาท
รวม VAT แล้ว
40,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136507' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1516TX
(Natural Silver) Touch
2-2-2
41,290 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136493' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Spectre X360 13-aw2528TU
(Poseidon Blue) Touch
3-3-3
53,190 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 3,710 บาท

Notebook DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137161' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3520-SNS3520002
(Black)
3-3-3
37,190 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133719' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568154003THW10
(Black)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136434' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568216601THCOM
(Black)
2-2-2
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133720' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568154010THW10
(Black)
2-2-2
22,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134798' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568154013THW10
(Black)
2-2-2
23,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136420' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5415-W566214101THW10
(Peach Dust)
2-2-2
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137453' and sp.pic_type='s'
Notebook DELLl Inspiron 5410-W5662141004THW10
(Peach Dust)
2-2-2
29,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137159' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420003
(Black)
3-3-3
30,490 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136932' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420004
(Black)
3-3-3
33,390 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136421' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5415-W566214104THW10
(Platinum Silver)
2-2-2
30,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137451' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5410-W5662141011THW10
(Peach Dust)
2-2-2
33,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136933' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420006
(Black)
3-3-3
39,090 บาท
รวม VAT แล้ว
40,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134820' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL XPS 9310-W5673200PTHW10
(Silver)
3-3-3
71,890 บาท
รวม VAT แล้ว
77,900 บาท
ประหยัด 6,010 บาท

Notebook ACER ConceptD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131419' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer ConceptD CN515-71P-72MH/T003
(Black)
ประกัน 3 ปี
48,790 บาท
รวม VAT แล้ว
55,900 บาท
ประหยัด 7,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131424' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer ConceptD CN715-71P-75T5/T001
(White)
ประกัน 3 ปี
95,900 บาท
รวม VAT แล้ว
119,900 บาท
ประหยัด 24,000 บาท