เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023426' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 116 รายการ
Cable HDMI (V.2.0) 3D 4K
select Note from advice_co_th.price where code='A0121577'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.5M) UGREEN 50819
ประกัน 2 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129535'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133217'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113941'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134641'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099000'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085674'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GOLD PowerSync
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133218'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129536'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113942'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121578'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UGREEN 50820
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099001'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133444'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129537'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113943'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099002'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121579'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UGREEN 50821
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085676'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) GOLD PowerSync
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123761'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129538'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116726'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125512'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) GOLD PowerSync
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099003'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129539'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123762'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101777'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134642'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123763'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134643'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121573'
Cable HDMI TO Display DVI 24+1
(1.5M) UGREEN 11150
ประกัน 2 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท

Cable HDMI (V.1.4)
select Note from advice_co_th.price where code='A0061137'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061136'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) Black
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042023'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062837'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) OKER H-101
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102918'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) DTECH CC079
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042024'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038996'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GOLD THREEBOY
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114469'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127750'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) DTECH CC065
Life time
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038997'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
370 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114472'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042433'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
410 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084479'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) Slim THREEBOY
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
505 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059127'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) DTECH CC066
Life time
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114473'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114474'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061960'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) Slim THREEBOY
Life time
680 บาท
รวม VAT แล้ว
775 บาท
ประหยัด 95 บาท

Cable Sound / Video
select Note from advice_co_th.price where code='A0050483'
Cable Sound Extention SPK M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050484'
Cable Sound Extention SPK M/F
(3M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050485'
Cable Sound Extention SPK M/F
(5M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050486'
Cable Sound Extention SPK M/F
(10M) THREEBOY
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114476'
Cable Sound Extention SPK M/M
(1.8M) TB99 THREEBOY
Life time
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0063123'
Cable Sound PC TO SPK M/M (3M)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050502'
Cable Sound PC TO SPK M/M
(5M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0037019'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(1.8M) GOLD
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046154'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(10M) THREEBOY
Life time
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046271'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
( 1.8M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127064'
Cable Sound USB TO Audio 3.5mm 'UGREEN' 30724
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท

Cable USB
select Note from advice_co_th.price where code='A0017014'
Cable Extention USB2 M/F
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050409'
Cable Extention USB2 M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065793'
Cable Extention USB2 M/F
(3M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050410'
Cable Extention USB2 M/F
(3M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065795'
Cable Extention USB2 M/F
(10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050412'
Cable Extention USB2 M/F
(10M) THREEBOY
Life time
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079036'
Cable Extention USB3 M/F
(1.5M) THREEBOY
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121576'
Cable Extention USB3 M/F
(1.5M) UGREEN 30126
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127290'
Cable Extention USB3 M/F
(3M) UGREEN 30127
ประกัน 2 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0070856'
Cable USB A Mail TO B Mini 5pin
(0.45M) สายสีฟ้า
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124218'
Cable USB TO Serial (RS232) UGREEN 20222
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121572'
Cable USB Type-C TO HDMI
( 1.5M) UGREEN 50570
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134603'
Cable USB Type-C TO HDMI
( 1.8M) Pisen CH101
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042194'
Cable Y Audio 1:2
ประกัน 1 ปี
24 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125965'
Cable RS232 db9 F TO RJ45 M
(1.5M)
ประกัน 14 วัน
40 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 15 บาท

Cable Power
select Note from advice_co_th.price where code='A0008073'
Cable POWER SATA
ประกัน 7 วัน
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0021405'
Cable HDD SERIAL SATA
ประกัน 1 ปี
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0030909'
Cable SATA (มีที่ล็อค HDD)
ประกัน 7 วัน
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051369'
Cable POWER AC TO MONITOR
(0.75mm)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125201'
Cable POWER AC หนา 1mm (1.8M)
GLINK
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089589'
Cable POWER AC หนา 1mm (3M)
ประกัน 6 เดือน
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042500'
Cable POWER TO POWER 4pin (M)
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท

Cable Adapter NB
select Note from advice_co_th.price where code='A0102614'
Cable Power AC NB 3 รู 1.5M (สาย
แบน)
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0032954'
Cable Power AC NB 3 รู PowerMax
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0018139'
Cable Power AC NB 2 รู??
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118333'
Cable Power AC 3 รู หนา (หัวเสียบร
ูแบน) 1M
-
70 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127171'
Cable Power AC 3 รู หนา (หัวเสียบร
ูแบน) 0.75 mm. PowerMax
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112704'
Cable Power AC 2 รู หนา (0.7 สีขาว
) PowerMax
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 15 บาท

Cable Printer
select Note from advice_co_th.price where code='A0026626'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123186'
Cable PRINTER USB2 (3M) UGREEN 10351
ประกัน 2 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065799'
Cable PRINTER USB2 (5M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050458'
Cable PRINTER USB2 (5M) THREEBOY
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050459'
Cable PRINTER USB2 (10M) THREEBOY
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท

Cable VGA
select Note from advice_co_th.price where code='A0134578'
Cable VGA M/M (3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134644'
Cable VGA M/M (5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0034278'
Cable VGA M/M (5M) DTECH CV063
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039000'
Cable VGA M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134645'
Cable VGA M/M (10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039001'
Cable VGA M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134646'
Cable VGA M/M (15M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039002'
Cable VGA M/M (15M) GOLD THREEBOY
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134647'
Cable VGA M/M (20M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0036091'
Cable VGA M/M (20M) DTECH CV074
Life time
305 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039003'
Cable VGA M/M (20M) GOLD THREEBOY
Life time
355 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134648'
Cable VGA M/M (30M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0034275'
Cable VGA M/F (1.8M) DTECH CV071
Life time
60 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0034276'
Cable VGA M/F (3M) DTECH CV073
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0034279'
Cable VGA M/F (5M) DTECH CV072
Life time
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0036086'
Cable VGA M/F (10M) DTECH CV075
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073581'
Cable Y-VGA สายสีขาว
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable DVI
select Note from advice_co_th.price where code='A0124220'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.5M) UGREEN 11606
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0017019'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(3M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080372'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(5M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123187'
Cable Display TO Display
(1.5M) UGREEN 10245
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123188'
Cable Display TO HDMI (1.5M) UGREEN 10239
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123189'
Cable Display TO HDMI (3M) UGREEN 10203
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134784'
Cable Display TO HDMI (5M) UGREEN 10204
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124221'
Cable DVI 24+5 TO VGA (1.5M) UGREEN 11617
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท