เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023426' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 138 รายการ
Cable HDMI (V.2.0) 3D 4K
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121577'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(1.5M) UGREEN 50819
ประกัน 2 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113941'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129535'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133217'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099000'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085674'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GOLD PowerSync
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133218'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129536'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113942'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121578'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(3M) UGREEN 50820
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099001'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(3M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133444'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113943'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121579'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(5M) UGREEN 50821
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099002'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(5M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085676'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(5M) GOLD PowerSync
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116722'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(5M)THREEBOY
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119693'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(10M) OKER HD-604
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116726'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(10M) TOP TECH
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099003'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(10M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125512'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(10M) GOLD PowerSync
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123762'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116725'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(15M) TOP TECH
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101777'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(15M) SKYHORSE
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116724'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(15M) THREEBOY
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123763'
Cable HDMI 3D 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061896'
Cable HDMI TO Mini HDMI
(1M) สายถัก
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061506'
Cable HDMI TO Mini HDMI (3M) สายถัก (CB102)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127761'
Cable HDMI TO Micro HDMI
(2M)VENTION
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121573'
Cable HDMI TO Display DVI 24+1
(1.5M) UGREEN 11150
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท

Cable HDMI (V.1.4)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126474'
Cable HDMI M/M (1.5M) 'XLL' 3605
ประกัน 1 ปี
47 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126470'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M)VENTION
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061137'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) สายถัก TOP TECH
Life time
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061136'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057923'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) สายถัก GLINK (CB111)
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042023'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062837'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) OKER H-101
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129901'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) GOLD THREEBOY
Life time
175 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102918'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) DTECH CC079
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073143'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถักแดง GLINK
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114468'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก TOP TECH TP88
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057924'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042024'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) TOP TECH
Life time
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062208'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) OKER H-102
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038996'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GOLD THREEBOY
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091382'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) สายถัก GLINK (CB111)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114469'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) สายถัก TOP TECH TP88
Life time
99 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127750'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) DTECH CC065
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103758'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M)Unitek
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062209'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) OKER H-103
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103759'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (8M) 'Unitek'
(Y-C141)
ประกัน 2 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114472'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถัก TOP TECH TP88
Life time
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059127'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) DTECH CC066
Life time
190 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062210'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) OKER H-104
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084479'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) Slim THREEBOY
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042433'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114473'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084307'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) สายถักแดง
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114474'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) สายถัก TOP TECH TP88
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061960'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) Slim THREEBOY
Life time
780 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114475'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) สายถัก TOP TECH TP88
Life time
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 240 บาท

Cable Sound / Video
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050483'
Cable Sound Extention SPK M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050485'
Cable Sound Extention SPK M/F
(5M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050486'
Cable Sound Extention SPK M/F
(10M) THREEBOY
Life time
95 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114476'
Cable Sound Extention SPK M/M
(1.8M) TB99 THREEBOY
Life time
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037019'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(1.8M) GOLD
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037020'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(3M) GOLD
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063123'
Cable Sound PC TO SPK M/M (3M)
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046153'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(5M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046154'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(10M) THREEBOY
Life time
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117905'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(15M) GOLD GLINK
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077009'
Cable Sound RCA TO RCA 2:2
(5M) GOLD GLINK
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046221'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
( 3M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127064'
Cable Sound USB TO Audio 3.5mm 'UGREEN' 30724
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท

Cable USB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128420'
Cable Extention USB3 M/F
(1.5M)VENTION
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121576'
Cable Extention USB3 M/F
(1.5M) UGREEN 30126
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0017014'
Cable Extention USB2 M/F (1.8M)
ประกัน 1 ปี
31 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065791'
Cable Extention USB2 M/F
(1.8M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050409'
Cable Extention USB2 M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045781'
Cable Extention USB2 M/F
(2M)GLINK
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065793'
Cable Extention USB2 M/F
(3M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050410'
Cable Extention USB2 M/F
(3M) THREEBOY
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127290'
Cable Extention USB3 M/F
(3M) UGREEN 30127
ประกัน 2 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045783'
Cable Extention USB2 M/F
(5M) สายถักคละสี GLINK
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050411'
Cable Extention USB2 M/F
(5M) THREEBOY
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065795'
Cable Extention USB2 M/F
(10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050412'
Cable Extention USB2 M/F
(10M) THREEBOY
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070856'
Cable USB A Mail TO B Mini 5pin
(0.45M) สายสีฟ้า
ประกัน 1 ปี
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124218'
Cable USB TO Serial (RS232) UGREEN 20222
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121572'
Cable USB Type-C TO HDMI
( 1.5M) 'UGREEN' 50570
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125965'
Cable RS232 db9 F TO RJ45 M
(1.5M)
ประกัน 14 วัน
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท

Cable Power
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021405'
Cable HDD SERIAL SATA
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090971'
Cable SATA HDD M/F
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030909'
Cable SATA (มีที่ล็อค HDD)
ประกัน 7 วัน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051369'
Cable POWER AC TO MONITOR
(0.75mm)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124782'
Cable POWER AC หนา 1mm (1.8M)
TOP TECH
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126483'
Cable POWER AC หนา 1mm (1.8M)
COOLPOW
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089589'
Cable POWER AC หนา 1mm (3M)
ประกัน 6 เดือน
45 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 5 บาท

Cable Adapter NB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102614'
Cable Power AC NB 3 รู 1.5M (สาย
แบน)
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032954'
Cable Power AC NB 3 รู PowerMax
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118333'
Cable Power AC 3 รู หนา (หัวเสียบร
ูแบน) 1.8M
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 15 บาท

Cable Printer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0026626'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065796'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072812'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) สายสีดำ GLINK
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0017009'
Cable PRINTER USB2 (3M)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130440'
Cable PRINTER USB2 (3M) สายสีดำ GLINK (CB145)
ประกัน 1 ปี
24 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 31 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123186'
Cable PRINTER USB2 (3M) UGREEN 10351
ประกัน 2 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065799'
Cable PRINTER USB2 (5M) ใส (GLI
NK04)
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050458'
Cable PRINTER USB2 (5M) THREEBOY
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065801'
Cable PRINTER USB2 (10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050459'
Cable PRINTER USB2 (10M) THREEBOY
Life time
165 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable VGA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102920'
Cable VGA M/M (1.5M) DTECH CV065
Life time
60 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125235'
Cable VGA M/M (1.8M) GLINK
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126487'
Cable VGA M/M (3M) COOLPOW
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034276'
Cable VGA M/F (3M) 'DTECH' CV073
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126489'
Cable VGA M/M (5M) COOLPOW
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034278'
Cable VGA M/M (5M) DTECH CV063
Life time
95 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039000'
Cable VGA M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
165 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126490'
Cable VGA M/M (10M) COOLPOW
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036089'
Cable VGA M/M (10M) DTECH CV067
Life time
175 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039001'
Cable VGA M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126491'
Cable VGA M/M (15M) COOLPOW
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036091'
Cable VGA M/M (20M) DTECH CV074
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039003'
Cable VGA M/M (20M) GOLD THREEBOY
Life time
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035883'
Cable VGA M/M (30M)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034275'
Cable VGA M/F (1.8M) DTECH CV071
Life time
60 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034279'
Cable VGA M/F (5M) DTECH CV072
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036086'
Cable VGA M/F (10M) DTECH CV075
Life time
175 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058620'
Cable S-VGA M/M 3+6 (3M) GLINK
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087296'
Cable Y Small Talk and Mic 3.5 mm THREEBOY
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073581'
Cable Y-VGA สายสีขาว
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท

Cable DVI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124220'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.5M) UGREEN 11606
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018127'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.8M) สายถัก
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0017019'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(3M)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124221'
Cable DVI 24+5 TO VGA (1.5M) UGREEN 11617
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123187'
Cable Display TO Display
(1.5M) UGREEN 10245
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123188'
Cable Display TO HDMI (1.5M) UGREEN 10239
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123189'
Cable Display TO HDMI (3M) UGREEN 10203
ประกัน 2 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท