เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023424' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 139 รายการ
Cable USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065791' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017014' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050409' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065793' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050410' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065794' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(5M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050411' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(5M) THREEBOY
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065795' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050412' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) THREEBOY
Life time
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079036' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(1.5M) THREEBOY
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121576' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(1.5M) UGREEN 30126
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136002' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(3M) ONTEN OTN-61001
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127290' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(3M) UGREEN 30127
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070856' and sp.pic_type='s'
Cable USB A Mail TO B Mini 5pin M/M
(0.45M) สายสีฟ้า
-
25 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136085' and sp.pic_type='s'
Cable USB 3.0 A TO Micro USB3 M/M
(0.5M) UGREEN 10840
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124218' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Serial RS232
(1.8M) UGREEN 20222
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138830' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Serial RS232
(2M) DOPE DP-6222
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136001' and sp.pic_type='s'
Cable USB 3.0 TO Serial SATA ONTEN US301
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121572' and sp.pic_type='s'
Cable USB Type-C TO HDMI M/M
(1.5M) UGREEN 50570
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134603' and sp.pic_type='s'
Cable USB Type-C TO HDMI M/M
(1.8M) PISEN CH101
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138736' and sp.pic_type='s'
Cable USB Type-C TO Display M/M
(1.8M) ONTEN OTN-9538
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 80 บาท

Cable HDMI (V.1.4)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138352' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI TO Mini HDMI (1.5M) สายดำ ONTEN HD105
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139104' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044779' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M) สายถักแดง GLINK
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061136' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) Black
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061137' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042023' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062837' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) OKER H-101
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129901' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) GOLD THREEBOY
Life time
140 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139105' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073143' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถักแดง GLINK
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042024' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042025' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127750' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) DTECH CC065
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038997' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
290 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139106' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084305' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถักแดง GLINK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057927' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114472' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059127' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) DTECH CC066
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084479' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) Slim คละสี THREEBOY
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042433' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114473' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061959' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) Slim คละสี THREEBOY
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084307' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) สายถักแดง GLINK
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114474' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061960' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) Slim คละสี THREEBOY
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126636' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) สายถักแดง GLINK
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114475' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061961' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) Slim คละสี THREEBOY
Life time
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 200 บาท

Cable HDMI (V.2.0)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136166' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GLINK GL401
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133217' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129535' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113941' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099000' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102918' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(2M) DTECH CC079
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139103' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(2M) BELKIN AV10168bt
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133218' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129536' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113942' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099001' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121578' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UGREEN 50820
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133444' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายแบน UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129537' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113943' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099002' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121579' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UGREEN 50821
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129538' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123761' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099003' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042152' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129539' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก UNIFLEK
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123762' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101777' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) สายถัก SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123763' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก GLINK GL201
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก THREEBOY
Life time
835 บาท
รวม VAT แล้ว
965 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135172' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) สายถัก THREEBOY
Life time
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102148' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO DVI 24+1
(1.8M) สายถัก GLINK
ประกัน 6 เดือน
65 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable DVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124220' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.5M) UGREEN 11606
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0018127' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.8M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080372' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(5M) สายถัก GLINK
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121573' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(1.5M) UGREEN 11150
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138831' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(1.8M) DOPE DP-6223
ประกัน 2 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123188' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (1.5M) UGREEN 10239
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138644' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (1.8M) ONTEN DP303
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136008' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (3M) ONTEN DP303
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134784' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (5M) UGREEN 10204
ประกัน 2 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123187' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(1.5M) UGREEN 10245
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125277' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(1.8M) GLINK
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137501' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(3M) UGREEN 10212
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124221' and sp.pic_type='s'
Cable DVI 24+5 TO VGA (1.5M) UGREEN 11617
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable VGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102920' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.5M) DTECH CV065
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137500' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.5M) UGREEN 11630
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038999' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (3M) GOLD THREEBOY
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034278' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) DTECH CV063
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039000' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039001' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036089' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) DTECH CV067
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134646' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (15M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039002' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (15M) GOLD THREEBOY
Life time
285 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134647' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039003' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) GOLD THREEBOY
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036091' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) DTECH CV074
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066059' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (30M) GOLD THREEBOY
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073581' and sp.pic_type='s'
Cable Y-VGA สายสีขาว
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable Sound / Video
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139456' and sp.pic_type='s'
Cable Y-Connector 2:1 (M/F)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114476' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/M
(1.8M) TB99 THREEBOY
Life time
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050483' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050484' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(3M) THREEBOY
Life time
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050485' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(5M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050486' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(10M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063123' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M (3M)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050502' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M
(5M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117904' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(1.5M) GOLD GLINK
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046271' and sp.pic_type='s'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
( 1.8M) THREEBOY
Life time
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046221' and sp.pic_type='s'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
( 3M) THREEBOY
Life time
49 บาท
รวม VAT แล้ว
59 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127064' and sp.pic_type='s'
Cable Sound USB TO Audio 3.5mm UGREEN 30724
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096628' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio (1.5M) PISEN YP05-1500
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138351' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio (3M) ONTEN OTN-C7609
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136436' and sp.pic_type='s'
Cable Optical Audio (2M) GLINK GL166
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 45 บาท

Cable HDD Serial SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0021405' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 2.0
ประกัน 7 วัน
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030909' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 2.0
(มีที่ล็อค)
ประกัน 7 วัน
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139323' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 3.0
(มีที่ล็อค)
ประกัน 30 วัน
19 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 10 บาท

Cable Power
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0008073' and sp.pic_type='s'
Cable POWER SATA 1:1
ประกัน 7 วัน
8 บาท
รวม VAT แล้ว
18 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139341' and sp.pic_type='s'
Cable POWER SATA 1:2
ประกัน 7 วัน
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138388' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.2M) POWERMAX
-
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139550' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139551' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (3M)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065796' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136006' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB3 (1.8M) สายสีดำ ONTEN US106
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065797' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138832' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) DOPE DP-6003
ประกัน 2 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123186' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) UGREEN 10351
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138645' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) UGREEN 10352
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065801' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050459' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) THREEBOY
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136012' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) สายสีดำ ONTEN US104
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058442' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB3 (1.5M) THREEBOY
Life time
69 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138833' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB3 (1.8M) DOPE DP-6224
ประกัน 2 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท