เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023425' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 45 รายการ
Cable HDMI (V.1.4)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140492' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO VGA
(1.5M) UGREEN 30449
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137842' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO Micro HDMI
(1.8M) GLINK CB104
ประกัน 1 ปี
43 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127761' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.1.4) TO Micro HDMI
(2M) VENTION VAA-D03-B200
ประกัน 5 ปี
197 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139104' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1M) BELKIN F3Y020bt1M
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044779' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
27 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137284' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061136' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH สีดำ
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061137' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH สายถัก
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042023' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) Slim THREEBOY คละสี
ประกัน 1 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129901' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) GOLD THREEBOY
Life time
128 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 72 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073143' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114468' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042024' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
92 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062208' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) OKER H102
ประกัน 1 ปี
97 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061172' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) Slim THREEBOY คละสี
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126472' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) VENTION
(VAA-B04-B300)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038996' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GOLD THREEBOY
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 88 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114469' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042025' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127750' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) DTECH CC065
ประกัน 1 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062209' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) OKER H103
ประกัน 1 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103758' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) UNITEK
(Y-C140)
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126473' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) VENTION
(VAA-B04-B500)
ประกัน 1 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 98 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038997' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
285 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139106' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084305' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114472' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059127' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) DTECH CC066
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103761' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) UNITEK
(Y-C142)
ประกัน 1 ปี
307 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 108 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042026' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084479' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
317 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 108 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042433' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
338 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 122 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084306' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 66 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114473' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061959' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
445 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103763' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) UNITEK
(Y-C143)
Life time
675 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084307' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
227 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114474' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061960' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
528 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 142 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103765' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) UNITEK
(Y-C144)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145673' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (25M) DTECH CC110
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114475' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061961' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138717' and sp.pic_type='s'
Cable Extension HDMI M/F
(2M) UGREEN 10142
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 81 บาท