เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025014' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 43 รายการ
Cable HDMI (V.2.0)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Micro HDMI
(1.5M) ONTEN HD102
ประกัน 1 ปี
87 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136086' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Micro HDMI
(1.5M) UGREEN 30102
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103755' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.5M) UNITEK
ประกัน 1 ปี
77 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145895' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.5M) VENTION
(AAHBG)
ประกัน 1 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121577' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.5M) UGREEN 50819
ประกัน 2 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 94 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129535' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113941' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 49 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148331' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143636' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) DOPE DP-9491
ประกัน 2 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135170' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) THREEBOY
Life time
153 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 67 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099000' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
161 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085674' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GOLD POWERSYNC
Life time
202 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102918' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(2M) DTECH CC079
ประกัน 1 ปี
72 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145896' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (2M) VENTION
(AAHBH)
ประกัน 1 ปี
183 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 87 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129536' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116728' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103756' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) UNIFLEK
(Y-C139)
ประกัน 1 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116721' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก THREEBOY
Life time
187 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099001' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
197 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 93 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121578' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UGREEN 50820
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085675' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) GOLD POWERSYNC
Life time
232 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129537' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
108 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 52 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146649' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 4K (V.2.0) M/M
(5M) OKER HD903
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 99 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116727' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
171 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 99 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116722' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) THREEBOY
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121579' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UGREEN 50821
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099002' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
246 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 154 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085676' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) GOLD POWERSYNC
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129538' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 83 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146650' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 4K (V.2.0) M/M
(10M) OKER HD904
ประกัน 1 ปี
276 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 114 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116726' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
286 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 114 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099003' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
407 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 93 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116723' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) THREEBOY
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125512' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) GOLD POWERSYNC
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129539' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
318 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 102 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116725' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116724' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101777' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) SKYHORSE สายถัก
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123763' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
496 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 114 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก THREEBOY
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146110' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) SKYHORSE สายถัก
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134643' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) TOP TECH สายถัก
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135172' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) สายถัก THREEBOY
Life time
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 670 บาท