เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025130' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 5 รายการ
Cable HDMI (V.2.1)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146580' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(1.5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 73 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146581' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 89 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141110' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(3M) ONTEN HD180
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146582' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
278 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 162 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146583' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
376 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 224 บาท