เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015485' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 101 รายการ
Dual USB TYPE-C Drive
select Note from advice_co_th.price where code='A0129196'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDDC3-032G-G46) Black 'Type-C'
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130778'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDDC4-32G-G46) 'Type-C'
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119054'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC2-064GB-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134979'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46PC) Type-C
ประกัน 5 ปี
328 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 17 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134983'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46NB) Type-C
ประกัน 5 ปี
334 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129197'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
334 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130779'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC4-064G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134984'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46NB) Type-C
ประกัน 5 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134980'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46PC) Type-C
ประกัน 5 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
585 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134365'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46) Black Type-C
ประกัน 5 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119055'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC2-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130780'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC4-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130781'
Dual USB Drive 256GB SanDisk
(SDDDC4-256G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท

Dual USB OTG Drive
select Note from advice_co_th.price where code='A0093845'
Dual USB Drive 16GB SanDisk
(SDDD2-16GB-GAM46) OTG
ประกัน 5 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093843'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDD3-32GB-G46) OTG
ประกัน 5 ปี
173 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093841'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDD3-64GB- G46) OTG
ประกัน 5 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129633'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDD3-128GB- G46) OTG
ประกัน 5 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127297'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDD2--128GB-AM46) Black OTG
ประกัน 5 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 128 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0133341'
128GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
426 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074546'
128GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
446 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087044'
128GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
426 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133345'
128GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
426 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136318'
128GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
377 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132483'
128GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
386 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133077'
128GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
386 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135686'
128GB SanDisk (SDCZ460) Ultra Type-C
ประกัน 5 ปี
411 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111454'
128GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0
ประกัน 5 ปี
407 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111452'
128GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
447 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 18 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119044'
128GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT 'USB 3.1'
ประกัน 5 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 10 บาท

Flash Drive 64 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0074177'
64GB Apacer (AH333) Black
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074176'
64GB Apacer (AH334) Pink
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074175'
64GB Apacer (AH334) Blue
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117049'
64GB Apacer (AH336) White
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120606'
64GB Apacer (AH336) Black
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123512'
64GB Apacer (AH350) USB 3.1
Life time
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133344'
64GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133339'
64GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
221 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061420'
64GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
221 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069436'
64GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119048'
64GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073667'
64GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073698'
64GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
221 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135685'
64GB SanDisk (SDCZ460) Ultra Type-C
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133076'
64GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
214 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126253'
64GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
214 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110390'
64GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111450'
64GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
241 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119043'
64GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1
ประกัน 5 ปี
261 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130789'
64GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
307 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 13 บาท

Flash Drive 32 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0072646'
32GB Apacer (AH333) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072643'
32GB Apacer (AH334) Blue
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072644'
32GB Apacer (AH334) Pink
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112142'
32GB Apacer (AH335) Green
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106390'
32GB Apacer (AH336) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106388'
32GB Apacer (AH336) Black
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133338'
32GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
121 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064570'
32GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133343'
32GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type - C
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061418'
32GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130794'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Red
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130795'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119047'
32GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073666'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124613'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124614'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124612'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073697'
32GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073690'
32GB SanDisk (SDCZ60) CRUZER GLIDE
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111448'
32GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
128 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 42 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135684'
32GB SanDisk (SDCZ460) Ultra Type-C
ประกัน 5 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126249'
32GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133075'
32GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
131 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110773'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119589'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119590'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119042'
32GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130788'
32GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 10 บาท

Dual USB IOS Drive
select Note from advice_co_th.price where code='A0133801'
Dual USB Drive 64GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133802'
Dual USB Drive 128GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133803'
Dual USB Drive 256GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134880'
Dual USB Drive 256GB SanDisk IXPAND Flash Luxe 'IOS'
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 200 บาท

Flash Drive 16 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0071344'
16GB Apacer (AH333) White
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071343'
16GB Apacer (AH333) Black
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071345'
16GB Apacer (AH334) Pink
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071346'
16GB Apacer (AH333) Blue
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098577'
16GB Apacer (AH335) Green
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112286'
16GB Apacer (AH336) Black
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112287'
16GB Apacer (AH336) White
Life time
111 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058422'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085208'
16GB SanDisk(SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085207'
16GB SanDisk(SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073669'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085209'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119046'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132741'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132740'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK Pink
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126252'
16GB SanDisk (SDCZ600) CRUZER GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068922'
16GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB3.0
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท

Flash Drive 256 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0133589'
256GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA Luxe USB 3.0
ประกัน 5 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130791'
256GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133342'
256GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 50 บาท