เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022363' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 85 รายการ
Flash Drive 256 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130791'
256GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133342'
256GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท

Dual USB TYPE-C Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129196'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDD3C-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130778'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDDC4-32G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119054'
Dual USB Drive 64GB SanDisk G46 Type-C
ประกัน 5 ปี
298 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129197'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDD3C-G46) Black Type-C
ประกัน 5 ปี
296 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132385'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDD3C-046G-G46G) Type-C
ประกัน 5 ปี
323 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130779'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC4-64G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
353 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119055'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130780'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC4-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130781'
Dual USB Drive 256GB SanDisk
(SDDDC4-256G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท

Dual USB OTG Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093845'
Dual USB Drive 32GB SanDisk GAM46 OTG
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093843'
Dual USB Drive 32GB SanDisk G46 OTG
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093841'
Dual USB Drive 64GB SanDisk G46 OTG
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127297'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(GAM46) Black OTG
ประกัน 5 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 128 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074546'
128GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087044'
128GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133341'
128GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133345'
128GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133077'
128GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111452'
128GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 64 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133536'
64GB Apacer (AH23B)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074177'
64GB Apacer (AH333) Black
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074176'
64GB Apacer (AH334) Pink
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074175'
64GB Apacer (AH334) Blue
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133317'
64GB Apacer (AH360) USB 3.1
Life time
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069436'
64GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061420'
64GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133339'
64GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133344'
64GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133078'
64GB Kingston (DTBMTA) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073667'
64GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119048'
64GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073698'
64GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126253'
64GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133076'
64GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110390'
64GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
232 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119043'
64GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111450'
64GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130789'
64GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 10 บาท

Flash Drive 32 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106388'
32GB Apacer (AH336) Black
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106390'
32GB Apacer (AH336) White
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058955'
32GB Apacer (AH223) White
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072645'
32GB Apacer (AH333) Black
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072643'
32GB Apacer (AH334) Blue
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072644'
32GB Apacer (AH334) Pink
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112142'
32GB Apacer (AH335) Black
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123971'
32GB Apacer (AH23AWF-1)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061418'
32GB Kingston (DT100G3) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064570'
32GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133338'
32GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133343'
32GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type - C
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073666'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124612'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124614'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119047'
32GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130795'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130794'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Red
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130793'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073697'
32GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 6 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133075'
32GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126249'
32GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110773'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119589'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
123 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111448'
32GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 6 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130788'
32GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 6 บาท

Dual USB IOS Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133801'
Dual USB Drive 64GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133802'
Dual USB Drive 128GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133803'
Dual USB Drive 256GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 100 บาท

Flash Drive 16 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023721'
16GB Apacer (AH223) White
Life time
84 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112286'
16GB Apacer (AH336) Black
Life time
84 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123970'
16GB Apacer (AP16GAH23AWE-1)
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123521'
16GB Apacer (AH357) USB3.1
Life time
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058422'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085209'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085208'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085207'
16GB SanDisk(SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073669'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119046'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132740'
16GB SanDisk (SDCZ61-016G-B35P) CRUZER SPARK Pink
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132741'
16GB SanDisk (SDCZ61-016G-B35P) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073695'
16GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126252'
16GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111447'
16GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119041'
16GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท