เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015482' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 115 รายการ
Flash Drive 64 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0127517'
64GB Apacer (AH23AW) White/Blue
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134266'
64GB Apacer (AH223W-1) White
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074177'
64GB Apacer (AH333) Black
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134265'
64GB Apacer (AH333) White
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074176'
64GB Apacer (AH334) Pink
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074175'
64GB Apacer (AH334) Blue
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120606'
64GB Apacer (AH336) Black
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117049'
64GB Apacer (AH336) White
Life time
151 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123512'
64GB Apacer (AH350) USB 3.1
Life time
181 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125210'
64GB Apacer (AH357) USB 3.1
Life time
181 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125208'
64GB Apacer (AH355) USB 3.2
Life time
190 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069436'
64GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061420'
64GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133344'
64GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
208 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133339'
64GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
218 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119048'
64GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073667'
64GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073698'
64GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
232 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126253'
64GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
212 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133076'
64GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
212 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110390'
64GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
227 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119043'
64GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1
ประกัน 5 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111450'
64GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130789'
64GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
307 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 13 บาท

Flash Drive 32 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0097625'
32GB Apacer (AH155) USB3.1 Blue
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058955'
32GB Apacer (AH223) White
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072645'
32GB Apacer (AH333) Black
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072646'
32GB Apacer (AH333) White
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072643'
32GB Apacer (AH334) Blue
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072644'
32GB Apacer (AH334) Pink
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112142'
32GB Apacer (AH335) Pink
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106388'
32GB Apacer (AH336) Black
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106390'
32GB Apacer (AH336) White
Life time
97 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123971'
32GB Apacer (AH23AWF-1)
Life time
102 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061418'
32GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064570'
32GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133338'
32GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133343'
32GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type - C
ประกัน 5 ปี
117 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119047'
32GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130794'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Red
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130795'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130793'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073666'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
118 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124613'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
118 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124614'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
118 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124612'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
118 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073697'
32GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126249'
32GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133075'
32GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110773'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119589'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119590'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111448'
32GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119042'
32GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
161 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130788'
32GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท

Dual USB IOS Drive
select Note from advice_co_th.price where code='A0133801'
Dual USB Drive 64GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133802'
Dual USB Drive 128GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133803'
Dual USB Drive 256GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip 'IOS'
ประกัน 2 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134880'
Dual USB Drive 256GB SanDisk IXPAND Flash Luxe 'IOS'
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 200 บาท

Flash Drive 16 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0119755'
16GB LEXAR (V40)
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123508'
16GB Apacer (AH23B) Black
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071343'
16GB Apacer (AH333) Black
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071344'
16GB Apacer (AH333) White
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071345'
16GB Apacer (AH334) Pink
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071346'
16GB Apacer (AH334) Blue
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098577'
16GB Apacer (AH335) Green
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112286'
16GB Apacer (AH336) Black
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112287'
16GB Apacer (AH336) White
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123506'
16GB Apacer (AH23AW-1) White/Blue
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123970'
16GB Apacer (AP16GAH23AWE-1)
Life time
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123521'
16GB Apacer (AH357) USB 3.1
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124802'
16GB Apacer (AH25BR) USB 3.1
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132004'
16GB Apacer (AH25BB) USB 3.2
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119046'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132741'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132740'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK Pink
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058422'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085207'
16GB SanDisk(SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073669'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085209'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085208'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068922'
16GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA 'USB3.0'
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073695'
16GB SanDisk (SDCZ71) ULTRA 'USB3.0'
ประกัน 5 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126252'
16GB SanDisk (SDCZ600) CRUZER GUIDE 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119041'
16GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111447'
16GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท

Flash Drive 256 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0133589'
256GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA Luxe USB 3.0
ประกัน 5 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130791'
256GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133342'
256GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 50 บาท

Dual USB TYPE-C Drive
select Note from advice_co_th.price where code='A0119054'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC2-32GB-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134983'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46NB) Type-C
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134979'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46PC) Type-C
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132385'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC3-64GB-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130779'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC4-64G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134984'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46NB) Type-C
ประกัน 5 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134980'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46PC) Type-C
ประกัน 5 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134365'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC3-128GB-G46) Black Type-C
ประกัน 5 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119055'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC2-128GB-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130780'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC4-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130781'
Dual USB Drive 256GB SanDisk
(SDDDC4-256G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134981'
Dual USB Drive 256GB SanDisk
(SDDDC4-256G-G46PC) Type-C
ประกัน 5 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134982'
Dual USB Drive 512GB SanDisk
(SDDDC4-512G-G46PC) Type-C
ประกัน 5 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 80 บาท

Dual USB OTG Drive
select Note from advice_co_th.price where code='A0093845'
Dual USB Drive 16GB SanDisk
(SDDD2-16GB-GAM46) OTG
ประกัน 5 ปี
143 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093843'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDD3-32GB-G46) OTG
ประกัน 5 ปี
168 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093841'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDD3-64GB- G46) OTG
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093840'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDD3-128GB- G46) OTG
ประกัน 5 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127297'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDD2--128GB-AM46) Black OTG
ประกัน 5 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท

Flash Drive 128 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0133341'
128GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074546'
128GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087044'
128GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133345'
128GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133077'
128GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111454'
128GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111452'
128GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119044'
128GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT 'USB 3.1'
ประกัน 5 ปี
497 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 23 บาท