เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015481' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 101 รายการ
Flash Drive 32 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123509'
32GB Apacer (AH25B) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058955'
32GB Apacer (AH223) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058959'
32GB Apacer (AH336) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072642'
32GB Apacer (AH336) Black
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072646'
32GB Apacer (AH333) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072645'
32GB Apacer (AH333) Black
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072643'
32GB Apacer (AH334) Blue
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072644'
32GB Apacer (AH334) Pink
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112142'
32GB Apacer (AH335) Black
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106388'
32GB Apacer (AH336) Black
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106390'
32GB Apacer (AH336) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123573'
32GB Apacer (AH25A) USB 3.1
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124800'
32GB Apacer (AH350) USB3.1
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123514'
32GB Apacer (AH354) USB3.1
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123522'
32GB Apacer (AH357) USB3.1
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131648'
32GB Apacer (AH360) USB3.1
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121536'
32GB LEXAR (V40)
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129451'
32GB Kingston (DT20)
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058932'
32GB Kingston (DTSE9H)
ประกัน 5 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129448'
32GB Kingston (DT100G3) USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064570'
32GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130793'
32GB SanDisk (SDCZ62) Cruzer Snap
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130795'
32GB SanDisk (SDCZ62) Cruzer Snap Blue
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130794'
32GB SanDisk (SDCZ62) Cruzer Snap Red
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073666'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
147 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124614'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124612'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124613'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119047'
32GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073697'
32GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126249'
32GB SanDisk (SDCZ600) CRUZER GUIDE USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119590'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA Red USB 3.0
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119589'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA Blue USB 3.0
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110773'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA Black USB 3.0
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111448'
32GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA Black USB 3.0
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130788'
32GB SanDisk (SDCZ74) Ultra Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
224 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 6 บาท

Flash Drive 16 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119755'
16GB LEXAR (V40)
ประกัน 5 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123508'
16GB Apacer (AH25B)
Life time
101 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071346'
16GB Apacer (AH334) Blue
Life time
101 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023721'
16GB Apacer (AH223) White
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066804'
16GB Apacer (AH326) Black
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066806'
16GB Apacer (AH326) White
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071343'
16GB Apacer (AH333) Black
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071344'
16GB Apacer (AH333) White
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112286'
16GB Apacer (AH336) Black
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112287'
16GB Apacer (AH336) White
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098577'
16GB Apacer (AH335) Green
Life time
107 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124801'
16GB Apacer (AH25BR) USB3.1 Red/Black
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123510'
16GB Apacer (AH350) USB3.1 Black
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123521'
16GB Apacer (AH357) USB3.1
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124802'
16GB Apacer (AH25BR) USB3.1
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123524'
16GB Apacer (AH359) USB3.1
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131647'
16GB Apacer (AH360) USB3.1
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120297'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER FORCE Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120296'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER FORCE Pink
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 4 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119046'
16GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 6 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058422'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073669'
16GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085207'
16GB SanDisk (SDCZ50C) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085209'
16GB SanDisk (SDCZ50C) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085208'
16GB SanDisk (SDCZ50C) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073695'
16GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068922'
16GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111447'
16GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130787'
16GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 5 บาท

Flash Drive 256 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130791'
256GB SanDisk (SDCZ74) Ultra Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 50 บาท

Dual USB TYPE-C Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119052'
Dual USB Drive 16GB SanDisk G46 Black Type-C
ประกัน 5 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119054'
Dual USB Drive 64GB SanDisk G46 Black Type-C
ประกัน 5 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129196'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDD3-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130778'
Dual USB Drive 32GB SanDisk
(SDDDC4-32G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129197'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDD3-G46) Black 'Type-C'
ประกัน 5 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130779'
Dual USB Drive 64GB SanDisk
(SDDDC4-64G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130780'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDDC4-128G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130781'
Dual USB Drive 256GB SanDisk
(SDDDC4-256G-G46) Type-C By Order
ประกัน 5 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Dual USB OTG Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093845'
Dual USB Drive 16GB SanDisk GAM46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093846'
Dual USB Drive 32GB SanDisk GAM46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093870'
Dual USB Drive 32GB SanDisk GAM46 White OTG
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093843'
Dual USB Drive 32GB SanDisk G46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093841'
Dual USB Drive 64GB SanDisk G46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093840'
Dual USB Drive 128GB SanDisk G46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129633'
Dual USB Drive 128GB SanDisk
(SDDD3-G46) GAM46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 128 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130797'
128GB SanDisk (SDCZ62) Cruzer Snap
ประกัน 5 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087044'
128GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074546'
128GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130790'
128GB SanDisk (SDCZ74) Ultra Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 64 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127517'
64GB Apacer (AH23A) Black
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074177'
64GB Apacer (AH333) Black
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074178'
64GB Apacer (AH333) White
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074175'
64GB Apacer (AH334) Blue
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074176'
64GB Apacer (AH334) Pink
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120606'
64GB Apacer (AH336W) Black
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117049'
64GB Apacer (AH336W) White
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129452'
64GB Kingston (DT20)
ประกัน 5 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073698'
64GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110390'
64GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111450'
64GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FIT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119043'
64GB SanDisk (SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1
ประกัน 5 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130789'
64GB SanDisk (SDCZ74) Ultra Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061420'
64GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119553'
64GB Kingston (DT106) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069436'
64GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
272 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 8 บาท