เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015481' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 64 รายการ
Flash Drive 32 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139540' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive PNY (ATTACHE4) Blue
ประกัน 5 ปี
103 บาท
รวม VAT แล้ว
108 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139541' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive PNY (ATTACHE4) Yellow
ประกัน 5 ปี
103 บาท
รวม VAT แล้ว
108 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124799' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH25BR) USB 3.2 Red
Life time
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124800' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH350) USB 3.2 Black
Life time
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130793' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP Black
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130794' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP Red
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130795' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP Blue
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119047' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138657' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Pink
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073690' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ60) CRUZER GLIDE Black
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073666' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Black
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124613' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073697' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126249' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ600) CRUZER GLIDE USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110773' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119589' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119590' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133075' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Balck
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119042' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123211' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130788' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
172 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133338' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133343' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DT70) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135684' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ460) ULTRA Type-C Black
ประกัน 5 ปี
132 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 7 บาท

Flash Drive 16 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139537' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY (ATTACHE4) Blue
ประกัน 5 ปี
96 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139538' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY (ATTACHE4) Coral
ประกัน 5 ปี
96 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139539' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY (ATTACHE4) Yellow
ประกัน 5 ปี
96 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112287' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058422' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Black
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073669' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085207' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085208' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085209' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท

Dual USB Drive Android / IOS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093843' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android 32GB SANDISK
(SDDD3-32GB-G46) Black
ประกัน 5 ปี
183 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093870' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android 32GB SANDISK
(SDDD2-32GB-GAM46) White
ประกัน 5 ปี
191 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093841' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android 64GB SANDISK
(SDDD3-64GB-G46) Black
ประกัน 5 ปี
278 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129633' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android 128GB SANDISK
(SDDD3-128GB-G46) Black
ประกัน 5 ปี
498 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 22 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139170' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive IOS 128GB SANDISK IXPAND FLASH GO SDIX60N-128G-GN6NE
ประกัน 2 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133803' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive IOS 256GB SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP SDIX90N-256G-GN6NN
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139168' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android / IOS/ Lightning 64GB SANDISK IXPAND FLASH LUXE SDIX70N-64G-GN6NE
ประกัน 2 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139169' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android / IOS/ Lightning 128GB SANDISK IXPAND FLASH LUXE SDIX70N-128G-GN6NE
ประกัน 2 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134880' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android / IOS/ Lightning 256GB SANDISK IXPAND FLASH DRIVE LUX SDIX70N-256G-GN6NE
ประกัน 2 ปี
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 130 บาท

Flash Drive 256 GB. UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138496' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
784 บาท
รวม VAT แล้ว
819 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135687' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ460) ULTRA Type-C
ประกัน 5 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130791' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133342' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 50 บาท

Dual USB Drive TYPE-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130778' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 32GB SANDISK
(SDDDC4-32G-G46)
ประกัน 5 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
298 บาท
ประหยัด 13 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119054' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 64GB SANDISK
(SDDDC2-064GB-G46)
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119055' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 128GB SANDISK
(SDDDC2-128G-G46)
ประกัน 5 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138902' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC4-512G-G46) Black
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134982' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC3-512G-G46PC) Pink
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138901' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC3-512G-G46G)
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138900' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC3-512G-G46NB) Blue
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 90 บาท

Flash Drive 128 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136318' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133077' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
379 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133341' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
428 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 17 บาท

Flash Drive 64 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119048' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073667' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133076' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130796' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126253' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ600) CRUZER GLIDE USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119043' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133339' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
229 บาท
รวม VAT แล้ว
238 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133344' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DT70) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 9 บาท