เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015481' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 88 รายการ
Flash Drive 32 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0072646'
32GB Flash Drive Apacer
(AH333) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072643'
32GB Flash Drive Apacer
(AH334) Blue
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072644'
32GB Flash Drive Apacer
(AH334) Pink
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112142'
32GB Flash Drive Apacer
(AH335) Green
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106390'
32GB Flash Drive Apacer
(AH336) White
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106388'
32GB Flash Drive Apacer
(AH336) Black
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119047'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ61) Cruzer Spark Black
ประกัน 5 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130793'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ62) Cruzer Snap Black
ประกัน 5 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130795'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ62) Cruzer SnapBlue
ประกัน 5 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130794'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ62) Cruzer Snap Red
ประกัน 5 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073666'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blade
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124614'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blade Pink
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124612'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blade Blue
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124613'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blade Green
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073690'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ60) Cruzer Glide Black
ประกัน 5 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073697'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ71) Cruzer Force
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133075'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ410) Ultra Shift USB 3.0 Balck
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119590'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ48) Ultra USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110773'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ48) Ultra USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119589'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ48) Ultra USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126249'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ600) Cruzer Glide USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111448'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ73) Ultra Flair USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119042'
32GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ430) Ultra Shift USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
163 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133338'
32GB Flash Drive Kingston
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133343'
32GB Flash Drive Kingston
(DT70) USB 3.2 Type - C Black
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061418'
32GB Flash Drive Kingston
(DT100G3) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท

Dual USB Drive TYPE-C
select Note from advice_co_th.price where code='A0129196'
Dual USB Drive Type-C 32GB SanDisk
(SDDDC3-032G-G46)
ประกัน 5 ปี
216 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130778'
Dual USB Drive Type-C 32GB SanDisk
(SDDDC4-32G-G46)
ประกัน 5 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134979'
Dual USB Drive Type-C 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46PC)
ประกัน 5 ปี
298 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129197'
Dual USB Drive Type-C 64GB SanDisk
(SDDDC3-064G-G46)
ประกัน 5 ปี
298 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119054'
Dual USB Drive Type-C 64GB SanDisk
(SDDDC2-064GB-G46)
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130779'
Dual USB Drive Type-C 64GB SanDisk
(SDDDC4-064G-G46)
ประกัน 5 ปี
379 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134365'
Dual USB Drive Type-C 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46)
ประกัน 5 ปี
537 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 23 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134984'
Dual USB Drive Type-C 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46NB)
ประกัน 5 ปี
537 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 23 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134980'
Dual USB Drive Type-C 128GB SanDisk
(SDDDC3-128G-G46PC)
ประกัน 5 ปี
537 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 23 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119055'
Dual USB Drive Type-C 128GB SanDisk
(SDDDC2-128G-G46)
ประกัน 5 ปี
566 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130780'
Dual USB Drive Type-C 128GB SanDisk
(SDDDC4-128G-G46)
ประกัน 5 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134981'
Dual USB Drive Type-C 256GB SanDisk
(SDDDC3-256G-G46PC)
ประกัน 5 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130781'
Dual USB Drive Type-C 256GB SanDisk
(SDDDC4-256G-G46)
ประกัน 5 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134982'
Dual USB Drive Type-C 512GB SanDisk
(SDDDC3-512G-G46PC)
ประกัน 5 ปี
1,755 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 75 บาท

Flash Drive 16 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0119755'
16GB Flash Drive LEXAR (V40) Black
ประกัน 5 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058422'
16GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blade
ประกัน 5 ปี
101 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073669'
16GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer White
ประกัน 5 ปี
101 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085209'
16GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Pink
ประกัน 5 ปี
101 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085208'
16GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Green
ประกัน 5 ปี
101 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085207'
16GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blue
ประกัน 5 ปี
101 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071343'
16GB Flash Drive Apacer (AH333) Black
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071344'
16GB Flash Drive Apacer (AH333) White
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071346'
16GB Flash Drive Apacer (AH333) Blue
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071345'
16GB Flash Drive Apacer (AH334) Pink
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098577'
16GB Flash Drive Apacer (AH335) Green
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112287'
16GB Flash Drive Apacer (AH336) White
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112286'
16GB Flash Drive Apacer (AH336) Black
Life time
108 บาท
รวม VAT แล้ว
112 บาท
ประหยัด 4 บาท

Dual USB Drive Android
select Note from advice_co_th.price where code='A0093845'
Dual USB Drive Android 16GB SanDisk
(SDDD2-16GB-GAM46)
ประกัน 5 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
158 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093843'
Dual USB Drive Android 32GB SanDisk
(SDDD3-32GB-G46)
ประกัน 5 ปี
161 บาท
รวม VAT แล้ว
168 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129633'
Dual USB Drive Android 128GB SanDisk
(SDDD3-128GB-G46)
ประกัน 5 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 20 บาท

Dual USB Drive IOS
select Note from advice_co_th.price where code='A0133801'
Dual USB Drive IOS 64GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133802'
Dual USB Drive IOS 128GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133803'
Dual USB Drive IOS 256GB SanDisk IXPAND Flash drive Flip
ประกัน 2 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134880'
Dual USB Drive IOS 256GB SanDisk IXPAND Flash Luxe
ประกัน 2 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 230 บาท

Flash Drive 256 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0133589'
256GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ73) Ultra Flair USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130791'
256GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ74) Ultra Luxe USB 3.1
ประกัน 5 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133342'
256GB Flash Drive Kingston
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 55 บาท

Flash Drive 128 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0136318'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Blade
ประกัน 5 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132483'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ61) Cruzer Spark Black
ประกัน 5 ปี
374 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 16 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133077'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ410) Ultra Shift USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111452'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ73) Ultra Flair USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
398 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 17 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111454'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ48) Ultra USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
413 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 17 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135686'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ460) Ultra Type-C Black
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133345'
128GB Flash Drive Kingston
(DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133341'
128GB Flash Drive Kingston
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119044'
128GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ430) Ultra Fit USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
472 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 18 บาท

Flash Drive 64 GB.
select Note from advice_co_th.price where code='A0074177'
64GB Flash Drive Apacer (AH333) Black
Life time
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134265'
64GB Flash Drive Apacer (AH333) White
Life time
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073667'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ50) Cruzer Spark Black
ประกัน 5 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119048'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ61) Cruzer Spark Black
ประกัน 5 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073698'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ71) Cruzer Force
ประกัน 5 ปี
211 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133076'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ410) Ultra Shift USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
191 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126253'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ600) Cruzer Glide USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110390'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ48) Ultra Fit USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
226 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111450'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ73) Ultra Flair USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
241 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119043'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ430) Ultra Fit USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130789'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ74) Ultra Luxe USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
307 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135685'
64GB Flash Drive SanDisk
(SDCZ460) Ultra Type-C
ประกัน 5 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 11 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133339'
64GB Flash Drive Kingston
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069436'
64GB Flash Drive Kingston
(DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061420'
64GB Flash Drive Kingston
(DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133344'
64GB Flash Drive Kingston
(DT70) USB 3.2 Type-C Black
ประกัน 5 ปี
207 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 8 บาท