เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023020' GROUP BY pri.code order by pri.Url IP Camera
พบสินค้า 27 รายการ
IP Dome Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0137931'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1143G0-I
ประกัน 3 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,815 บาท
ประหยัด 205 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130383'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SE125-S2
ประกัน 3 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127195'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D140H
ประกัน 2 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127933'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1123G0E-I
ประกัน 3 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136218'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1323G0-IU
ประกัน 3 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134440'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1327G0-L
ประกัน 3 ปี
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,715 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127931'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2121G0-I
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,915 บาท
ประหยัด 205 บาท

IP Bullet Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0128259'
CCTV 2.8mm IP Camera HILOOK#B121H-M
ประกัน 2 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
995 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133027'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#SF125
ประกัน 2 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129603'
CCTV 2.8mm IP Camera WATASHI#WIP30268
ประกัน 2 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138075'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-I
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127587'
CCTV 2.8-12mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1623G0-I
ประกัน 3 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122831'
CCTV 3.6mm IP Camera WATASHI#WIP026SF
(Onvif)
ประกัน 2 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137124'
CCTV 3.6mm IP Camera WATASHI#WIP288
ประกัน 3 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130380'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SF125
ประกัน 3 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130382'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2230SP-SA-S2
ประกัน 3 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135856'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2239SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135144'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2439SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131129'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP20277H
ประกัน 3 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131130'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP20278H
ประกัน 3 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129604'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP50269
ประกัน 2 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127185'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#B121H-M
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130485'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#B140H-M
ประกัน 2 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127932'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-I
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129717'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-IUM
ประกัน 3 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,325 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132857'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1027G0-L
ประกัน 3 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127930'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2021G1-I
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 180 บาท