เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023020' GROUP BY pri.code order by pri.Url IP Camera
พบสินค้า 7 รายการ
IP Dome Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0132311'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1143G0E-I
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130383'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SE125-S2
ประกัน 3 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127193'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D121H-L
ประกัน 2 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127195'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D140H
ประกัน 2 ปี
1,525 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127933'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1123G0E-I
ประกัน 3 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134440'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1327G0-L
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127931'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2121G0-I
ประกัน 3 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 230 บาท