เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024275' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Supply
พบสินค้า 102 รายการ
SFX for mini-ITX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036739' and sp.pic_type='s'
Mini Power Supply 450W DTECH PW053
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030660' and sp.pic_type='s'
Mini Power Supply 500W OKER
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135091' and sp.pic_type='s'
Mini Power Supply (80+ Gold) 750W COOLER MASTER V750 SFX
(MPY-7501-SFHAGV)
ประกัน 10 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135092' and sp.pic_type='s'
Mini Power Supply (80+ Gold) 850W COOLER MASTER V850 SFX
(MPY-8501-SFHAGV)
ประกัน 10 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139354' and sp.pic_type='s'
Mini Power Supply (80+ Platinum) 750W CORSAIR SF750 SFX
ประกัน 7 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 640 บาท

400W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0011431' and sp.pic_type='s'
Power Supply 450W DTECH PW029
(B/P)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0014688' and sp.pic_type='s'
Power Supply 450W DTECH PW030
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022346' and sp.pic_type='s'
Power Supply 480W OKER
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034707' and sp.pic_type='s'
Power Supply 520W TSUNAMI EXTREME
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0016125' and sp.pic_type='s'
Power Supply 550W DTECH PW032
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132276' and sp.pic_type='s'
Power Supply 550W NUBWO NPS-030
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099512' and sp.pic_type='s'
Power Supply 550W NEOLUTION ETERNITY
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034708' and sp.pic_type='s'
Power Supply 580W TSUNAMI EXTREME
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034709' and sp.pic_type='s'
Power Supply 620W TSUNAMI EXTREME
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040397' and sp.pic_type='s'
Power Supply 620W TSUNAMI RED STORM
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040476' and sp.pic_type='s'
Power Supply 650W DTECH PW036
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099714' and sp.pic_type='s'
Power Supply 700W NEOLUTION GAMEMASTER
ประกัน 3 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 65 บาท

400W.-750W.FULL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079014' and sp.pic_type='s'
Power Supply (FULL) 450W DTECH PW006
ประกัน 3 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079833' and sp.pic_type='s'
Power Supply (FULL) 500W DTECH PW007
ประกัน 3 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125711' and sp.pic_type='s'
Power Supply (FULL) 550W ANTEC ATOM V550
ประกัน 2 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,045 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079512' and sp.pic_type='s'
Power Supply (FULL) 600W DTECH PW008
ประกัน 3 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132275' and sp.pic_type='s'
Power Supply (FULL) 650W NUBWO NPS-020
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132044' and sp.pic_type='s'
Power Supply (FULL) 700W AEROCOOL SUPERB
ประกัน 3 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 125 บาท

(80+White)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089523' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 500W SILVERSTONE ST50F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138840' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 500W ZALMAN MEGAMAX ZM500-TXII
ประกัน 3 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139116' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 535W BUBALUS RX-535AW
ประกัน 3 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098150' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 550W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+White)600W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089590' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 600W SILVERSTONE ST60F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105511' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 600W THERMALTAKE SMART RGB
ประกัน 5 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137665' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 700W ZALMAN MEGAMAX ZM700-TXII
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105512' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 700W THERMALTAKE SMART RGB
ประกัน 5 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131048' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ White) 750W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+Bronze)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139113' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 500W BUBALUS RX-500AF
ประกัน 5 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129159' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 500W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039310' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 550W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129238' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 550W AEROCOOL LUX RGB
ประกัน 3 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131878' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 550W ANTEC ATOM B550
ประกัน 3 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129613' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 550W CORSAIR CV550
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+Bronze)600W.-700W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139114' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 600W BUBALUS RX-600AF
ประกัน 5 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129160' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 600W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121456' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W DTECH PW023A
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135422' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W CORSAIR CV650
(CP-9020236-NA)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137663' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W ZALMAN GIGAMAX ZM650-GVII
ประกัน 5 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137270' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W SILVERSTONE VIVA 650
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124042' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W THERMALTAKE SMART BX1
ประกัน 5 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112425' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W COOLER MASTER MASTERWATT
(MPX-6501-AMAAB)
ประกัน 5 ปี
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125942' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W THERMALTAKE SMART BX1 RGB
ประกัน 5 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136326' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 650W CORSAIR CX650F RGB
ประกัน 5 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139115' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 700W BUBALUS RX-700AC
ประกัน 5 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129161' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 700W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,885 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125943' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W THERMALTAKE SMART BX1 RGB
ประกัน 5 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+Bronze)750W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121454' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W DTECH PW022A
ประกัน 3 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134131' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W DTECH PW071A
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129239' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W AEROCOOL LUX RGB
ประกัน 3 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039312' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137664' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W ZALMAN GIGAMAX ZM750-GVII
ประกัน 5 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134491' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W SILVERSTONE VIVA 750
ประกัน 5 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136744' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W CORSAIR CV750
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124043' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W THERMALTAKE SMART BX1
ประกัน 5 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132114' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W THERMALTAKE SMART BM2
ประกัน 5 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139112' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Bronze) 750W CORSAIR CX750M
(CP-9020222-NA)
ประกัน 5 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+Silver)500W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132978' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Silver) 500W ITSONAS DARK FOREST 1U FLEX
(DF-FX500)
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+Gold)550W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139047' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 550W ASUS ROG STRIX 550G
ประกัน 10 ปี
2,485 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136243' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 650W COOLER MASTER V650 V2
(MPY-650V-AFBAG-EU)
ประกัน 10 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134492' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W SILVERSTONE VIVA 750
ประกัน 5 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113693' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-7501-AFAAG)
ประกัน 5 ปี
2,815 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138590' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W NZXT C750
ประกัน 10 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136731' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W ANTEC NE750G M
ประกัน 7 ปี
2,975 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136040' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W SILVERSTONE DA750
ประกัน 5 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139608' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W THERMALTAKE Toughpower GF
ประกัน 10 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138172' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W CORSAIR RM750
(CP-9020234-NA)
ประกัน 10 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137675' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W GIGABYTE AORUS P750W
ประกัน 10 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127948' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134159' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF2 ARGB Premium Edition
ประกัน 10 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท

(80+Gold)800W.-1650W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138254' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 800W COOLER MASTER G800
(MPW-8001-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
2,745 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134130' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W DTECH PW072A
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136732' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W ANTEC NE850G M
ประกัน 7 ปี
3,470 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137183' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-8501-AFAAG)
ประกัน 5 ปี
3,485 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 405 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136036' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF
ประกัน 10 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134490' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W SILVERSTONE DA850
ประกัน 5 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138433' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W CORSAIR RM850 Black
(CP-9020235-NA)
ประกัน 10 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131577' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W CORSAIR RM850x White
ประกัน 10 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125945' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
4,060 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134160' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF2 ARGB
ประกัน 10 ปี
4,560 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135598' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W ASUS ROG STRIX 850G
ประกัน 10 ปี
4,385 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 705 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135691' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 850W ASUS ROG STRIX 850G GUNDAM EDITION
ประกัน 10 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135682' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 1000W GIGABYTE P1000GM
ประกัน 10 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136648' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 1000W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
5,115 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 475 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138434' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 1000W CORSAIR RM1000x Black
(CP-9020201-NA)
ประกัน 10 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137082' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 1050W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-A501-AFCAG)
ประกัน 10 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137081' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 1250W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-C501-AFCAG)
ประกัน 10 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137309' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Gold) 1500W SILVERSTONE SST-ST1500-GS
ประกัน 5 ปี
9,870 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 120 บาท

(80+Platinum)750W.-1200W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135539' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 850W ANTEC NE850
ประกัน 7 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131565' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1
ประกัน 10 ปี
4,845 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 645 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129977' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER ARGB PF1
ประกัน 10 ปี
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102455' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 1000W CORSAIR HX1000
ประกัน 10 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130540' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 1050W THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1 ARGB
ประกัน 10 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067612' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 1200W COOLER MASTER V1200
(RSC00-AFBAG1-EU)
ประกัน 7 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138822' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Platinum) 1200W GIGABYTE AORUS P1200W
ประกัน 10 ปี
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

(80+Titanium)850W.-1600W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137316' and sp.pic_type='s'
Power Supply (80+ Titanium) 1550W THERMALTAKE TOUGHPOWER TF1
ประกัน 10 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

ACCESSORIES POWER SUPPLY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139209' and sp.pic_type='s'
Colored Extension Cable Kit COOLER MASTER Black
ประกัน 3 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139210' and sp.pic_type='s'
Colored Extension Cable Kit COOLER MASTER White
ประกัน 3 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท