เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023046' GROUP BY pri.code order by pri.Url Access Control
พบสินค้า 23 รายการ
Access control
select Note from advice_co_th.price where code='A0129607'
Acc.Ctrl.Exit Switch Stainless ZK#K2 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129605'
Acc.Ctrl.Electromagnetic Lock ZK#LM2805
(LED) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137296'
Acc.Ctrl.Electric Bolt Lock ZK#LB-35 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129606'
Acc.Ctrl.Digital Door Lock ZK#DL30B By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134006'
Finger and Face Scan ZK#MB40-VL
ประกัน 2 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096550'
Finger Scan ZK#LX40
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,405 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127501'
Finger Scan ZK#LX50
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137530'
Finger Scan ZK#K50
ประกัน 2 ปี
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 285 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126266'
Finger Scan ZK#9500
ประกัน 2 ปี
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096551'
Finger Scan ZK#K20
ประกัน 2 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
3,020 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124166'
Finger Scan ZK#SF400-ID By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136398'
Finger Scan ZK#MB460
ประกัน 2 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096555'
Finger Scan ZK#SF400
ประกัน 2 ปี
4,120 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136399'
Finger Scan ZK#MB460-ADMS
ประกัน 2 ปี
4,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096553'
Finger Scan ZK#UA200
ประกัน 2 ปี
4,820 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 470 บาท

Keycard Product
select Note from advice_co_th.price where code='A0066654'
Acc.Ctrl.ID Card เหรียญ WATASHI#WKI003 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
25 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0039421'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรบาง WATASHI#WKI001 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
22 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0039498'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรบาง WATASHI#WKI001A (100Pcs)
-
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039422'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรหนา WATASHI#WKI002
-
19 บาท
รวม VAT แล้ว
22 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039499'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรหนา WATASHI#WKI002A (100Pcs)
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129608'
Acc.Ctrl.ID Card บัตรบาง ZK#TK4100 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0027941'
Acc.Ctrl.Remote Control For Electric Lock WATASHI#WKC033
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039863'
Acc.Ctrl.เครื่องอ่านบัตร WATASHI#WKC046
ประกัน 1 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 190 บาท