เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023788' GROUP BY pri.code order by pri.Url Rack
พบสินค้า 104 รายการ
Rack Mini
select Note from advice_co_th.price where code='A0110749'
Rack Mini MAP (M6-30030) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110750'
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121936'
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30
ประกัน 30 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121937'
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30
ประกัน 30 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076811'
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076810'
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท

Patch Panel
select Note from advice_co_th.price where code='A0096010'
Unload Patch Panel 24 Port LINK
(US-3001)
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045987'
Patch Panel 24 port CAT5e LINK
(US-3024)
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130446'
Patch Panel 24 port CAT6 LINK
(US-3124SL)
ประกัน 1 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079656'
Patch Panel 24 port CAT6 LINK
(US-3124A)
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065601'
Patch Panel 48 port CAT5e LINK
(US-3048)
ประกัน 1 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 500 บาท

Shelf For Case
select Note from advice_co_th.price where code='A0046380'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY
(G7-01025) Fix
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127831'
Shelf For Case Server Deep 35 cm. LINK
(CK-20350) Fix
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097442'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP M7-02045
(FS-45) Fix
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097445'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP M7-03045
(SS-45) Slide
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050290'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-02045) Fix
ประกัน 1 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050291'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-03045) Slide
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125796'
Shelf For Case Server Deep 55 cm. LINK
(CK-20550) Fix
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097444'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP M7-02065
(FS-65) Fix
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083666'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-02065) Fix
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085922'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-03065) Slide
ประกัน 1 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097446'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP M7-03065
(SS-65) Slide
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075704'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-02075) Fix
ประกัน 1 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128131'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. LINK
(CK-20750) Fix
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097448'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. MAP M7-03075
(SS-75) Slide
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072379'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-03075) Slide
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076197'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. GERMANY
(G7-02095) Fix
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 150 บาท

รางไฟ
select Note from advice_co_th.price where code='A0097435'
รางไฟชนิด 4 Outlet MAP M7-00004 (PDU-04)
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0053873'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004)
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126257'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004B)
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097437'
รางไฟชนิด 6 Outlet MAP (M7-00006 PDU-06)
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126258'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061245'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091437'
รางไฟชนิด 6 Outlet LINK (CH-10306)
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101087'
รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConnex (PXB5PHNNB-UL06) w
ith Breaker
ประกัน 2 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125499'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126260'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008B)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097438'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP ๖M7-00012 PDU-12)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065699'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012)
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126262'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012B)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091438'
รางไฟชนิด 12 Outlet LINK (CH-10312)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

Rack For Server
select Note from advice_co_th.price where code='A0129905'
Rack For Server 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) Wall Rack Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129904'
Rack For Server 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) Wall Rack White
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046446'
Rack For Server 6U (40 cm.) GERMANY
(G1-60406) Wall Rack
ประกัน 30 ปี
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 460 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066291'
Rack For Server 6U (50 cm.) GERMANY
(G1-60506) Wall Rack
ประกัน 30 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 460 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046257'
Rack For Server 6U (60 cm.) GERMANY
(G1-60606) Wall Rack
ประกัน 30 ปี
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 530 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085913'
Rack For Server 9U (40 cm.) GERMANY
(G1-60409) Wall Rack
ประกัน 30 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085915'
Rack For Server 9U (50 cm.) GERMANY
(G1-60509) Wall Rack
ประกัน 30 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046258'
Rack For Server 9U (60 cm.) GERMANY
(G1-60609) Wall Rack
ประกัน 30 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097429'
Rack For Server 15U (60 cm.) MAP M3-60615
(MCAS-6615)
ประกัน 30 ปี
7,850 บาท
รวม VAT แล้ว
9,350 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080052'
Rack For Server 15U (60 cm.) GERMANY
(G3-60615)
ประกัน 30 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124233'
Rack For Server 15U (90 cm.) MAP
(M3-60915)
ประกัน 30 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058456'
Rack For Server 15U (90 cm.) GERMANY
(G3-60915)
ประกัน 30 ปี
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079852'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G0-60027) Export Open
ประกัน 30 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097430'
Rack For Server 27U (60 cm.) MAP M3-60627
(MCAS-6627)
ประกัน 30 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080054'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G3-60627)
ประกัน 30 ปี
10,800 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105321'
Rack For Server 27U (80 cm.) GERMANY
(G4-60827)
ประกัน 30 ปี
13,200 บาท
รวม VAT แล้ว
15,000 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124234'
Rack For Server 27U (90 cm.) MAP
(M3-60927)
ประกัน 30 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073498'
Rack For Server 27U (90 cm.) GERMANY
(G3-60927)
ประกัน 30 ปี
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,200 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124229'
Rack For Server 27U (80 cm.) MAP
(M3-60827)
ประกัน 30 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077041'
Rack For Server 36U (80 cm.) GERMANY
(G3-60836)
ประกัน 30 ปี
14,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124230'
Rack For Server 36U (80 cm.) MAP
(M3-60836)
ประกัน 30 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,700 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128035'
Rack For Server 39U (110 cm.) MAP
(M3-61139) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124231'
Rack For Server 42U (80 cm.) MAP
(M3-60842)
ประกัน 30 ปี
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080056'
Rack For Server 42U (80 cm.) GERMANY
(G3-60842)
ประกัน 30 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124236'
Rack For Server 42U (100 cm.) MAP
(M3-61042)
ประกัน 30 ปี
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124237'
Rack For Server 42U (110 cm.) MAP
(M3-61142) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 30 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132966'
Rack For Server 42U (110 cm.) GERMANY
(G8-81142DDB)
ประกัน 30 ปี
27,500 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 4,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086120'
Rack Glass 15U (60 cm.) LINK
(CH-60615GS)
ประกัน 30 ปี
8,050 บาท
รวม VAT แล้ว
9,450 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085929'
Rack Glass Wave 27U (60 cm.) LINK
(CH-60627GW)
ประกัน 30 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,200 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085962'
Rack Curve Wave 42U (100 cm.) LINK
(CH-61042CW)
ประกัน 30 ปี
19,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 3,300 บาท

พัดลม
select Note from advice_co_th.price where code='A0053874'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05001)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091440'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว LINK (CK-80104)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097431'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว SUNON MAP (M7-05001 VF-01)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124952'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว FiberconneX ( FXA-02001)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097432'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว MAP M7-05002 VF-02)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0048592'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002)
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091441'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว LINK (CK-81204)
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097433'
พัดลมสามตัว 4 นิ้ว MAP (M7-05003 VF-03)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066325'
พัดลมสามตัว 4 นิ้ว LINK G7-05003
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128130'
พัดลมสามตัว 4 นิ้ว LINK (CK-81304)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 200 บาท

Rack Cabinet
select Note from advice_co_th.price where code='A0122443'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-60406S)
ประกัน 30 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124630'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) G-net
(GW-60406C)
ประกัน 30 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080038'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406G) Glass
ประกัน 30 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
3,310 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097422'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) MAP M1-60406
(MWAC-6406)
ประกัน 30 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086148'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406W)
ประกัน 30 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097423'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP M1-60506
(MWAC-6506)
ประกัน 30 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086119'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506G) Glass
ประกัน 30 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121962'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK
(D1-60506)
ประกัน 30 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,820 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080043'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506W)
ประกัน 30 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124760'
Rack Cabinet 6U (60 cm.) DATA RACK
(D1-60606)
ประกัน 30 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097424'
Rack Cabinet 6U (60 cm.) MAP M1-60606
(MWAC-6606)
ประกัน 30 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105938'
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK
(CW2-60606W)
ประกัน 30 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097425'
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP M1-60409
(MWAC-6409)
ประกัน 30 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,230 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097426'
Rack Cabinet 9U (50 cm.) MAP M1-60509
(MWAC-6509)
ประกัน 30 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131573'
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-6060GL
ประกัน 30 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085928'
Rack Cabinet 9U (60 cm.) LINK
(CW2-60609G) Glass
ประกัน 30 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097427'
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP M1-60609
(MWAC-6609)
ประกัน 30 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090927'
Rack Cabinet 12U (40 cm.) LINK
(CW1-60412G) Glass
ประกัน 30 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 580 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131574'
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612GL
ประกัน 30 ปี
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,480 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097428'
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP M1-60612
(MWAC-6612)
ประกัน 30 ปี
3,880 บาท
รวม VAT แล้ว
4,580 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080046'
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK
(CW2-60612W)
ประกัน 30 ปี
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 900 บาท

Wall Rack
select Note from advice_co_th.price where code='A0134974'
Rack Wall Rack6U (45 cm.) MAP
(ML-64506)
ประกัน 30 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,640 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131572'
Rack Wall Rack6U (60 cm.) MAP
(M1-60606GL)
ประกัน 30 ปี
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 370 บาท