เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023789' GROUP BY pri.code order by pri.Url Rack
พบสินค้า 101 รายการ
Wall Rack
select Note from advice_co_th.price where code='A0110750'
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121936'
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30
ประกัน 30 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121937'
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30
ประกัน 30 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076811'
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076810'
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30
ประกัน 30 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134974'
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP
(ML-64506)
ประกัน 30 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046446'
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY
(G1-60406)
ประกัน 30 ปี
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,080 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066291'
Wall Rack 6U (50 cm.) GERMANY
(G1-60506)
ประกัน 30 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,370 บาท
ประหยัด 680 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046257'
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY
(G1-60606)
ประกัน 30 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,760 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085913'
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY
(G1-60409)
ประกัน 30 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085915'
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY
(G1-60509)
ประกัน 30 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 880 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046258'
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY
(G1-60609)
ประกัน 30 ปี
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,480 บาท
ประหยัด 680 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046259'
Wall Rack 12U (60 cm.) GERMANY
(G1-60612)
ประกัน 30 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

Rack Cabinet
select Note from advice_co_th.price where code='A0135126'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H)
ประกัน 30 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122443'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-60406S)
ประกัน 30 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124873'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-60406S4) + รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 660 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080038'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406G) Glass
ประกัน 30 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127489'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX
(FXW-60406C) + รางไฟชนิด 4 Outlet Po
Life time
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 680 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105566'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) FibreConneX
(FXW-60406C) + รางไฟชนิด 6 Outlet Power
Life time
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
ประหยัด 730 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086148'
Rack Cabinet 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406W)
ประกัน 30 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121962'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) DATA RACK
(D1-60506)
ประกัน 30 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097423'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) MAP
(M1-60506 MWAC-6506)
ประกัน 30 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 480 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086119'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506G) Glass
ประกัน 30 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 790 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080043'
Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506W)
ประกัน 30 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105938'
Rack Cabinet 6U (60 cm.) LINK
(CW2-60606W)
ประกัน 30 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 1,180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097425'
Rack Cabinet 9U (40 cm.) MAP
(M1-60409 MWAC-6409)
ประกัน 30 ปี
3,260 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 730 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097426'
Rack Cabinet 9U (50 cm.) MAP
(M1-60509 MWAC-6509)
ประกัน 30 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 730 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097427'
Rack Cabinet 9U (60 cm.) MAP
(M1-60609 MWAC-6609)
ประกัน 30 ปี
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 790 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090927'
Rack Cabinet 12U (40 cm.) LINK
(CW1-60412G) Glass
ประกัน 30 ปี
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131574'
Rack Cabinet 12U (60 cm.) MAP
(M1-60612GL)
ประกัน 30 ปี
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 920 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080046'
Rack Cabinet 12U (60 cm.) LINK
(CW2-60612W)
ประกัน 30 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

Rack Server
select Note from advice_co_th.price where code='A0080052'
Rack For Server 15U (60 cm.) GERMANY
(G3-60615)
ประกัน 30 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,290 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102610'
Rack For Server 15U (80 cm.) GERMANY
(G3-60815)
ประกัน 30 ปี
9,980 บาท
รวม VAT แล้ว
12,480 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124233'
Rack For Server 15U (90 cm.) MAP
(M3-60915)
ประกัน 30 ปี
9,150 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 2,250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058456'
Rack For Server 15U (90 cm.) GERMANY
(G3-60915)
ประกัน 30 ปี
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
ประหยัด 3,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079852'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G0-60027) ExPort Open
ประกัน 30 ปี
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,800 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097430'
Rack For Server 27U (60 cm.) MAP
(M3-60627 MCAS-6627)
ประกัน 30 ปี
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080054'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G3-60627)
ประกัน 30 ปี
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124229'
Rack For Server 27U (80 cm.) MAP
(M3-60827)
ประกัน 30 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124234'
Rack For Server 27U (90 cm.) MAP
(M3-60927)
ประกัน 30 ปี
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
15,800 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073498'
Rack For Server 27U (90 cm.) GERMANY
(G3-60927)
ประกัน 30 ปี
13,380 บาท
รวม VAT แล้ว
16,980 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124230'
Rack For Server 36U (80 cm.) MAP
(M3-60836)
ประกัน 30 ปี
12,600 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124231'
Rack For Server 42U (80 cm.) MAP
(M3-60842)
ประกัน 30 ปี
13,450 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 3,350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080056'
Rack For Server 42U (80 cm.) GERMANY
(G3-60842)
ประกัน 30 ปี
15,870 บาท
รวม VAT แล้ว
19,870 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124236'
Rack For Server 42U (100 cm.) MAP
(M3-61042)
ประกัน 30 ปี
15,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0049648'
Rack For Server 42U (100 cm.) GERMANY
(G3-61042)
ประกัน 30 ปี
18,700 บาท
รวม VAT แล้ว
22,000 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124237'
Rack For Server 42U (110 cm.) MAP
(M3-61142)
ประกัน 30 ปี
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
19,700 บาท
ประหยัด 3,900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094803'
Rack For Server 42U (110 cm.) GERMANY
(G3-61142)
ประกัน 30 ปี
18,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132966'
Rack For Server 42U (110 cm.) GERMANY
(G8-81142DDB)
ประกัน 30 ปี
26,200 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 5,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086120'
Rack Glass 15U (60 cm.) LINK
(CH-60615GS)
ประกัน 30 ปี
8,115 บาท
รวม VAT แล้ว
9,915 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085929'
Rack Glass Wave 27U (60 cm.) LINK
(CH-60627GW)
ประกัน 30 ปี
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085962'
Rack Curve Wave 42U (100 cm.) LINK
(CH-61042CW)
ประกัน 30 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 4,900 บาท

Shelf For Case
select Note from advice_co_th.price where code='A0097441'
Front Mount Shelf For Wall Rack Deep 25 cm. MAP
(M7-01025 FSW-25)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091439'
Shelf For Wall Rack Deep 25 cm. LINK
(CK-12250)
ประกัน 30 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087336'
Shelf For Wall Rack Deep 35 cm. LINK
(CK-12350)
ประกัน 30 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046380'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY
(G7-01025) Fix
ประกัน 30 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127831'
Shelf For Case Server Deep 35 cm. LINK
(CK-20350) Fix
ประกัน 30 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097442'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-02045 FS-45) Fix
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097445'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-03045 SS-45) Slide
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050290'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-02045) Fix
ประกัน 30 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050291'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-03045) Slide
ประกัน 30 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125796'
Shelf For Case Server Deep 55 cm. LINK
(CK-20550) Fix
ประกัน 30 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097444'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP
(M7-02065 FS-65) Fix
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083666'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-02065) Fix
ประกัน 30 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085922'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-03065) Slide
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097446'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP M7-03065
(SS-65) Slide
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075704'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-02075) Fix
ประกัน 30 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128131'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. LINK
(CK-20750) Fix
ประกัน 30 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097448'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. MAP
(M7-03075 SS-75) Slide
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072379'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-03075) Slide
ประกัน 30 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 235 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076197'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. GERMANY
(G7-02095) Fix
ประกัน 30 ปี
885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091432'
น็อตสำหรับขันอุปกรณ์ตู้ Rack GERMANY (G7-09300SET) (10/Pack)
ประกัน 30 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 15 บาท

Patch Panel
select Note from advice_co_th.price where code='A0097440'
Cable Management Panel MAP
(M7-06003) With Cover
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091427'
Cable Management Panel GERMANY
(G7-06003) With Cover
ประกัน 30 ปี
242 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 58 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065602'
Cable Management Panel LINK
(US-3053A) With Cover
ประกัน 30 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096010'
Patch Panel 24 Port LINK
(US-3001)
ประกัน 30 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045987'
Patch Panel 24 Port CAT5e LINK
(US-3024)
ประกัน 30 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130446'
Patch Panel 24 Port CAT6 LINK
(US-3124SL)
ประกัน 30 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079656'
Patch Panel 24 Port CAT6 LINK
(US-3124A)
ประกัน 30 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065601'
Patch Panel 48 Port CAT5e LINK
(US-3048)
ประกัน 30 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 740 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091429'
ห่วงจัดสายแนวตั้ง Vertical Ring GERMANY (G7-06004)
ประกัน 30 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท

รางไฟ
select Note from advice_co_th.price where code='A0053873'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004)
ประกัน 30 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126257'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004B)
ประกัน 30 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126258'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
ประกัน 30 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061245'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006)
ประกัน 30 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101086'
รางไฟชนิด 6 Outlet PowerConnex (06AHMTMB PXB5PHNN
S-UL06)
ประกัน 2 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125499'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008)
ประกัน 30 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126260'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008B)
ประกัน 30 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097438'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP (M7-00012 PDU-12)
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065699'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012)
ประกัน 30 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126262'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012B)
ประกัน 30 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091438'
รางไฟชนิด 12 Outlet LINK (CH-10312)
ประกัน 30 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126265'
รางไฟ Thermostat PANEL SETS With 2 Outlet GERMANY (G7-05112)
ประกัน 30 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 390 บาท

พัดลม
select Note from advice_co_th.price where code='A0124952'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว FiberconneX ( FXA-02001)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0053874'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05001)
ประกัน 30 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091440'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว LINK (CK-80104)
ประกัน 30 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097432'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว MAP (M7-05002 VF-02)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091441'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว LINK (CK-81204)
ประกัน 30 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097433'
พัดลม 3ตัว 4 นิ้ว MAP (M7-05003 VF-03)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066325'
พัดลม 3ตัว 4 นิ้ว LINK (G7-05003)
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128130'
พัดลม 3ตัว 4 นิ้ว LINK (CK-81304)
ประกัน 30 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 400 บาท