เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024267' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 36 รายการ
USB HUB V2.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0047452'
4 Port USB HUB v2.0 OKER (H409)
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113608'
4 Port USB HUB v2.0 OKER (H418)
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122570'
4 Port USB HUB v2.0 OKER (H408)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054210'
4 Port USB HUB v2.0 OKER
(H-365) คละสี
ประกัน 1 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 28 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123412'
4 Port USB HUB v2.0 OKER
(H805) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123411'
4 Port USB HUB v2.0 OKER
(H805) White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114630'
4 Port USB HUB v2.0 NUBWO
(NH49 White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134067'
4 Port USB HUB v2.0 VENTION Black
ประกัน 2 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090688'
4 Port USB HUB v2.0 OKER
(H1) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090690'
4 Port USB HUB v2.0 OKER
(H1) Green
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109011'
4 Port USB HUB v2.0 Magic Tech Extension 5M
(MT-72)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137359'
7 Port USB HUB v2.0 ORICO
(H727RK-U2) Black
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 165 บาท

USB HUB V3.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0136226'
4 Port USB HUB v3.0 Onten
(OTN5210)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118652'
4 Port USB HUB v3.0 Magic Tech
(MT29) Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118653'
4 Port USB HUB v3.0 Magic Tech
(MT29) White
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118654'
4 Port USB HUB v3.0 Magic Tech
(MT310) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137563'
4 Port USB HUB v3.0 NUBWO
(NH75)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137562'
4 Port USB HUB v3.0 NUBWO
(NH80)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085068'
4 Port USB HUB v3.0 TP-LINK
(UH400) Black
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134962'
4 Port USB HUB v3.0 Transcends
(TCN-TS-HUB2K)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135418'
7 Port USB HUB v.3.0 Onten
(OTN8108) Black
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 130 บาท

USB HUB Type-C
select Note from advice_co_th.price where code='A0134960'
4 Port USB HUB v3.1 Transcends
(TCN-TS-HUB2C) Type-C
ประกัน 1 ปี
532 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 148 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134961'
4 Port USB HUB v3.1 Transcends
(TCN-TS-HUB3K) Type-C
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134959'
4 Port USB HUB v3.1 Transcends All in 1
(TCN-TS-HUB5C) Type-C
ประกัน 2 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 290 บาท

USB HUB With LAN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135420'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN Onten
(OTN9181) Type-C
ประกัน 1 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135897'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN TP-LINK
(UE330)
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134068'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN VENTION
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 180 บาท

USB HUB With Adapter
select Note from advice_co_th.price where code='A0109014'
4 Port USB HUB v3.0 + USB Charger 1P Magic Tech
(MT-26)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท

USB HUB With Card Reader
select Note from advice_co_th.price where code='A0100014'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO
(NCR-100) Black
ประกัน 1 ปี
78 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 22 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100015'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO
(NCR-100) White
ประกัน 1 ปี
78 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 22 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137865'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader Magic Tech
(MT-18)
ประกัน 1 ปี
78 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 22 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137864'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader Magic Tech
(MT-42)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109013'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader Magic Tech
(MT-02)
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137867'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader Magic Tech
(MT-81)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109012'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader Magic Tech
(MT-20)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137351'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader ORICO
(TWU32-3AST)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท