เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022151' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 28 รายการ
USB HUB TP-LINK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085068'
4 Port USB HUB V.3.0 TP-LINK
(UH400) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093593'
7 Port USB HUB V.3.0 TP-LINK
(UH700) Black
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 280 บาท

USB HUB Magictech
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118652'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT29) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118653'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT29) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118654'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT310) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109009'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT77) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109010'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT77) White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท

USB HUB NUBWO / GLINK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114630'
4 Port USB HUB NUBWO NH49
(White)
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114631'
4 Port USB HUB NUBWO NH49
(Black)
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128088'
4 Port USB HUB NUBWO H70
(Black)
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท

USB HUB OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122570'
4 Port USB HUB OKER (H408)
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054210'
4 Port USB HUB OKER (H365) คละสี
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090690'
4 Port USB HUB OKER (H1) Green
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047253'
4 Port USB HUB OKER (H801) คละสี
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123410'
3 Port USB HUB V.2.0+V.3.0 OKER
(H805) Navy
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123413'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H341) Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119840'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H432) Blue
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119841'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H432) White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท

USB HUB ORICO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113630'
4 Port USB HUB ORICO (W5P-U2) Black
ประกัน 2 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114431'
4 Port USB HUB V.3.0 ORICO
(W5P-U3) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103169'
7 Port USB HUB V.3.0 ORICO
(H7013-U3) Black
ประกัน 2 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 40 บาท

USB HUB Plus
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109013'
3 Port USB HUB + Card Reader Magictech
(MT-02)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109011'
4 Port USB HUB + Extension 5M Magictech
(MT-72)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100014'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader NUBWO
(NCR-100) White
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100015'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader NUBWO
(NCR-100) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113939'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader NUBWO
(NH48)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109012'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader Magictech
(MT-20)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109014'
4 Port USB HUB V.3.0 + USB CHARGER 1P Magictech
(MT-26)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท