เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024267' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 29 รายการ
USB HUB V2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054210' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H365
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090688' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H1
(Black)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090690' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H1
(Green)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109011' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 MAGIC TECH MT72 Extension 5M.
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134067' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 VENTION
(Black)
ประกัน 5 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137359' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v2.0 ORICO H727RK-U2
(Black)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 165 บาท

USB HUB V3.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(White)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118652' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(Black)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122533' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 ORICO F7U-U3
(Clear)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 165 บาท

USB HUB Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135419' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN9602 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139389' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v.3.0 DOPE DT7828 Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134961' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-HUB3K Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138721' and sp.pic_type='s'
All in 1 2 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN9601 Type-C
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134959' and sp.pic_type='s'
All in 1 3 Port USB HUB v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-HUB5C Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 100 บาท

USB HUB With LAN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137866' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN MAGIC TECH MT-27
(Black)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135420' and sp.pic_type='s'
2 Port USB HUB v3.0 + LAN ONTEN OTN9181 Type-C
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134068' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN VENTION
ประกัน 5 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 200 บาท

USB HUB With Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109014' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 + USB Charger 1P MAGIC TECH MT-26
(Black)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท

USB HUB With Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138780' and sp.pic_type='s'
2 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1504M
(Pink)
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138778' and sp.pic_type='s'
2 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1504M
(White)
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138779' and sp.pic_type='s'
2 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1504M
(Black)
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100014' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(Black)
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100015' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(White)
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137865' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-18
(Black)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137864' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-42
(Black/White)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109013' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-02
(White)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137867' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-81
(Black)
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109012' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-20
(White)
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137354' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader ORICO TWU32-3AST
(Black)
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท