เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013606' GROUP BY pri.code order by pri.Url All-in-One PC
พบสินค้า 37 รายการ
All-in-One PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127256' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C22-866-824G1T21MGi/T014
3-3-3
21,040 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138249' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A304G0T23Mi/T002
3-3-3
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136582' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A318G0T23Mi/T002
3-3-3
17,550 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136067' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T001
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137772' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1114G1T23Mi/T003
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136723' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1118G0T23Mi/T005
3-3-3
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136724' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1138G0T23Mi/T006
3-3-3
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138589' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C27-1655-1138G0T27MGi/T001
3-3-3
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

All-in-One PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136446' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0033d (4C9E0PA#AKL)
3-3-3
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136452' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0039d (4C9F4PA#AKL)
3-3-3
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136445' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0032d (4C9D9PA#AKL)
3-3-3
16,190 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136444' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0031d (4C9D8PA#AKL)
3-3-3
17,090 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136457' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1027d (4C9F9PA#AKL)
3-3-3
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136456' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1026d (4C9F8PA#AKL)
3-3-3
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136455' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1025d (4C9F7PA#AKL)
3-3-3
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136454' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1024d (4C9F6PA#AKL)
3-3-3
21,290 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136464' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1038d (4C9Q8PA#AKL)
3-3-3
20,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136461' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0016d (4C9H1PA#AKL)
3-3-3
20,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136460' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0015d (4C9P5PA#AKL)
3-3-3
22,690 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136463' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1037d (4C9Q7PA#AKL)
3-3-3
22,690 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136459' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0014d (4C9H0PA#AKL)
3-3-3
23,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136462' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1036d (4C9Q6PA#AKL)
3-3-3
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136458' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0013d (4C9G9PA#AKL)
3-3-3
25,090 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท

All-in-One PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137760' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 24ITL6
(F0G00080TA)
3-3-3
17,950 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138886' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000EHTA)
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137979' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 24ITL6
(F0G00060TA)
3-3-3
18,950 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138885' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000EGTA)
3-3-3
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134425' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 24IMB05
(F0EU00FXTA)
3-3-3
26,390 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท

All-in-One PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138145' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M3200WUAK-BA028T
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138750' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M3200WUAK-BA012TS
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132881' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M241DAK-BA016TS
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137444' and sp.pic_type='s'
AIO Asus V241EAK-BA019TS
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

All-in-One PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134789' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266155100THHS
(23.8) Black
3-3-3
21,890 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134790' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266155600THW10
(23.8) Black
3-3-3
30,500 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134791' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266156200THHS
(23.8) Black
3-3-3
33,690 บาท
รวม VAT แล้ว
35,400 บาท
ประหยัด 1,710 บาท

All-in-One PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137738' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241P 11M-245TH
ประกัน 3 ปี
25,690 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137737' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241P 11M-264TH
ประกัน 3 ปี
32,050 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,850 บาท