เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013606' GROUP BY pri.code order by pri.Url All-in-One PC
พบสินค้า 54 รายการ
All-in-One PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138249' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A304G0T23Mi/T002
3-3-3
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139331' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T004
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136067' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T001
3-3-3
17,250 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139332' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A318G0T23Mi/T005
3-3-3
18,450 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139330' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1114G1T23Mi/T008
3-3-3
17,550 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138866' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T009
3-3-3
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137772' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1114G1T23Mi/T003
3-3-3
19,450 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138247' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T006
3-3-3
20,290 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140476' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T00A
3-3-3
20,300 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136723' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1118G0T23Mi/T005
3-3-3
21,250 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140320' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1134G1T23Mi/T00D
3-3-3
22,650 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139329' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1138G0T23Mi/T009
3-3-3
23,950 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136724' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1138G0T23Mi/T006
3-3-3
23,950 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136725' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-1134G1T23Mi/T001
3-3-3
24,790 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136588' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-1138G0T23MGi/T001
3-3-3
29,350 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 2,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136589' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-11616G0T23Mi/T001
3-3-3
32,090 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 2,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138589' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C27-1655-1138G0T27MGi/T001
3-3-3
26,550 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,350 บาท

All-in-One PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136447' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0034d (4C9E1PA#AKL)
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136446' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0033d (4C9E0PA#AKL)
3-3-3
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136445' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0032d (4C9D9PA#AKL)
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136444' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0031d (4C9D8PA#AKL)
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136450' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0037d (4C9F2PA#AKL)
3-3-3
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136457' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1027d (4C9F9PA#AKL)
3-3-3
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136456' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1026d (4C9F8PA#AKL)
3-3-3
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136455' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1025d (4C9F7PA#AKL)
3-3-3
20,290 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136453' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1023d (4C9F5PA#AKL)
3-3-3
21,690 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136467' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-dp0003d (4C9H4PA#AKL)
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136461' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0016d (4C9H1PA#AKL)
3-3-3
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136464' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1038d (4C9Q8PA#AKL)
3-3-3
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136460' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0015d (4C9P5PA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136463' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1037d (4C9Q7PA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136465' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-dp0001d (4C9H2PA#AKL)
3-3-3
20,690 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136462' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1036d (4C9Q6PA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136458' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0013d (4C9G9PA#AKL)
3-3-3
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท

All-in-One PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134354' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo ThinkCentre V50a-22IMB
(11FR000CTA)
3-3-3
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138886' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000EHTA)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139825' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000EFTA)
3-3-3
21,750 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139434' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000ECTA)
3-3-3
26,390 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท

All-in-One PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138750' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M3200WUAK-BA012TS
3-3-3
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139579' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M241DAK-BA284T
3-3-3
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132881' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M241DAK-BA016TS
3-3-3
17,850 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140156' and sp.pic_type='s'
AIO Asus E5202WHAK-BA042M
3-3-3
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137073' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M5401WUAK-WA032TS
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

All-in-One PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134789' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266155100THHS
(23.8) Black
3-3-3
21,590 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134790' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266155600THW10
(23.8) Black
3-3-3
29,890 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134792' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266156500THW10
(23.8) Black Touch
3-3-3
31,290 บาท
รวม VAT แล้ว
33,400 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134791' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5400-W266156200THHS
(23.8) Black
3-3-3
33,190 บาท
รวม VAT แล้ว
35,400 บาท
ประหยัด 2,210 บาท

All-in-One PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139635' and sp.pic_type='s'
AIO MSI PRO AP241 11M-043TH
ประกัน 3 ปี
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139634' and sp.pic_type='s'
AIO MSI PRO AP241 11M-041TH
ประกัน 3 ปี
22,250 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139334' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241 11M-216TH
ประกัน 3 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137738' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241P 11M-245TH
ประกัน 3 ปี
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139631' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM271 11M-005TH
ประกัน 3 ปี
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
28,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138224' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM271P 11M-003TH
ประกัน 3 ปี
27,950 บาท
รวม VAT แล้ว
29,400 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137737' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241P 11M-264TH
ประกัน 3 ปี
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท