เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023892' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bank
พบสินค้า 16 รายการ
10000-12000 mAh
select Note from advice_co_th.price where code='A0137685'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3554) White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137686'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3554) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134402'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3551) LCD White
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134401'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3551) LCD Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133782'
POWER BANK 10000 mAh ALPHA
(D10) Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134903'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Yellow
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134906'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Black
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134907'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Wood
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 165 บาท

20000-22000 mAh
select Note from advice_co_th.price where code='A0137077'
POWER BANK 20000 mAh ASAKI
(A-B3521) LCD White
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137078'
POWER BANK 20000 mAh ASAKI
(A-B3521) LCD Black
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134908'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Black
ประกัน 1 ปี
586 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 163 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134910'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Silver
ประกัน 1 ปี
586 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 163 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134909'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Gold
ประกัน 1 ปี
586 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 163 บาท

30000 mAh
select Note from advice_co_th.price where code='A0137750'
POWER BANK 30000 mAh ASAKI
(A-B3531) LCD Black
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137751'
POWER BANK 30000 mAh ASAKI
(A-B3531) LCD White
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134922'
POWER BANK 30000 mAh ELOOP
(E29) Gray
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 330 บาท