เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025007' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 15 รายการ
Tablet SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140906' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Silver
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139423' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140716' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab A7 10.4"
(T505NZAE) Dark Gray
ประกัน 1 ปี
9,210 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132221' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite LTE
(P615NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
11,920 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 980 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142347' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.5'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab A8 LTE
(X205NZAE) Gray
ประกัน 1 ปี
10,050 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 850 บาท

Tablet HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132043' and sp.pic_type='s'
Tablet 8'' (WIFI,16GB) HUAWEI T8
(W09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133177' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (WIFI,32GB) HUAWEI T10s
(W09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137642' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,32GB) HUAWEI T10s
(L09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135445' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WIFI,128GB) HUAWEI MATEPAD
(W59) Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
7,910 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,080 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139366' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) HUAWEI MATEPAD LTE
(L09) Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
9,500 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138728' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.95'' (WIFI,128GB) HUAWEI MATEPAD11
(W09) Midnight Grey
ประกัน 1 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,800 บาท

Tablet LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138940' and sp.pic_type='s'
Tablet 7'' (WIFI,32GB) LENOVO TAB-M7
(TB-7306F) Iron Gray
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130223' and sp.pic_type='s'
Tablet 8'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB
(TB-8505X) Black
ประกัน 1 ปี
3,585 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 405 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137239' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.3'' (4G,128GB) LENOVO TAB
(TB-X606X) Black
ประกัน 1 ปี
7,095 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 895 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140227' and sp.pic_type='s'
Tablet 11'' (4G,128GB) LENOVO TAB P11Plus
(TB-J616X) Gray
ประกัน 1 ปี
13,180 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,720 บาท