เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012488' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 20 รายการ

Tablet APPLE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131208'
Tablet 7.9'' (Wifi) IPAD MINI 64GB.
(MUQX2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129581'
Tablet 7.9'' (Wifi+Cellular) IPAD MINI 256GB.
(MUXE2TH/A,Isudio) Gold By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
23,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129267'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 32GB.
(Gen7 MW742TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
9,750 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133635'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 32GB.
(Gen8 MYLC2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
10,650 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133478'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 32GB.
(Gen8 MYLC2TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
10,650 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129265'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 128GB.
(MW772TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130810'
Tablet 12.9'' (Wifi) IPAD PRO 256GB.
(MXAU2TH/A,Isudio) Silver By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
38,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Tablet SAMSUNG
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126065'
Tablet 8'' (4G,32GB) SAMSUNG TAB A8.0
(P205) Silver
ประกัน 1 ปี
9,670 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126064'
Tablet 8'' (4G,32GB) SAMSUNG TAB A8.0
(P205) Black
ประกัน 1 ปี
9,670 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132222'
Tablet 10.1'' (4G,32GB) SAMSUNG TAB A
(T515) Silver
ประกัน 1 ปี
9,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132223'
Tablet 10.1'' (4G,32GB) SAMSUNG TAB A
(T515) Black
ประกัน 1 ปี
9,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132218'
Tablet 10.4'' (WIFI,64GB) SAMSUNG S6 Lite
(P610) Blue
ประกัน 1 ปี
10,550 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132217'
Tablet 10.4'' (WIFI,64GB) SAMSUNG S6 Lite
(P610) Gray
ประกัน 1 ปี
10,550 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132225'
Tablet 10.5'' (4G,CALL,128GB) SAMSUNG S6
(T865N) Rose Blush
ประกัน 1 ปี
22,800 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 3,100 บาท

Tablet HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131592'
Tablet 10.4'' (WIFI,64GB) HUAWEI MEDIAPAD WIFI Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
8,640 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130724'
Tablet 10.8'' (WIFI,128GB) HUAWEI MATEPAD Pro Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130723'
Tablet 10.8'' (4G,CALL,128GB) HUAWEI MATEPAD Pro Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131897'
Tablet 10.8'' (5G,CALL,256GB) HUAWEI MATEPAD Pro Forest Green
ประกัน 1 ปี
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
29,990 บาท
ประหยัด 4,200 บาท

Tablet LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130222'
Tablet 7'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB
(TB-7305X) Black
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130223'
Tablet 8'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB
(TB-8505X) Black
ประกัน 1 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 500 บาท