เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023514' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 20 รายการ
MicroPhone (Clip On)
select Note from advice_co_th.price where code='A0136852'
MicroPhone Lavalier Clip On NUBWO
(M15) White
ประกัน 1 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109060'
MicroPhone Clip On NUBWO
(M11) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
339 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129756'
MicroPhone Clip On NUBWO 2Microphone
(M14)
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 90 บาท

MicroPhone Condenser
select Note from advice_co_th.price where code='A0122587'
MicroPhone Condenser NUBWO
(M66) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103974'
MicroPhone Condenser NUBWO
(M21) Gold
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135884'
MicroPhone Condenser 'OKER' M887
(3.5mm) Black/Gold
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135883'
MicroPhone Condenser 'OKER' M890
(3.5mm+USB) Black
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125022'
MicroPhone Condenser Signo
(MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134474'
MicroPhone Condensor Signo
(MP-704) Black
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 160 บาท

MicroPhone
select Note from advice_co_th.price where code='A0134446'
MicroPhone OKER (OE-102) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134444'
MicroPhone OKER (812) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134442'
MicroPhone OKER (M13) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134443'
MicroPhone OKER (M13) White
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135033'
MicroPhone NUBWO (M32) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135034'
MicroPhone NUBWO (M32) White
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128536'
MicroPhone MARVO Scorpion
(Mic-01) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135416'
MicroPhone OKER (K9) Black
ประกัน 1 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127313'
MicroPhone Signo (MP-702) Black
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136282'
MicroPhone HIKVISION (DS-2FP2020)
ประกัน 1 ปี
629 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136652'
MicroPhone Trust Mico USB
(GXT212,23791) Black/Red
ประกัน 1 ปี
662 บาท
รวม VAT แล้ว
789 บาท
ประหยัด 127 บาท