เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023514' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 23 รายการ
MicroPhone (Clip On)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109060' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Clip On NUBWO
(M11) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129756' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Clip On NUBWO 2Microphone
(M14) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 65 บาท

MicroPhone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131175' and sp.pic_type='s'
MicroPhone NUBWO (M180) Black
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056061' and sp.pic_type='s'
MicroPhone OKER (M-169) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135416' and sp.pic_type='s'
MicroPhone OKER (K9) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120352' and sp.pic_type='s'
MicroPhone TRUST Madell Desktop
(21672) Black
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135033' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone NUBWO (M32) Black
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135034' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone NUBWO (M32) White
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127313' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone SIGNO (MP-702) Black
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136652' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Trust Mico
(GXT212,23791) Black/Red
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120353' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Trust Mico
(23790) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138722' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condenser OKER
(MIC-2021) Black
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 170 บาท

MicroPhone Condenser
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108241' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Condenser NUBWO
(M66) Black/Red
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115072' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Condenser NUBWO
(M23) Black
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
515 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115070' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Condenser NUBWO
(M23) Gold/Black
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
515 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135884' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Condenser OKER
(M887) Black/Gold
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125022' and sp.pic_type='s'
MicroPhone Condenser SIGNO
(MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135882' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condenser OKER
(MIC-2020) Black
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137304' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condenser OKER
(MIC-2020) Pink
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138235' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condenser EGA
(TYPE-MC4) Black
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134474' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condensor SIGNO
(MP-704) Black
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137843' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condensor TRUST Mantis Streaming
(GXT232,22656) Black
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138597' and sp.pic_type='s'
USB MicroPhone Condensor SIGNO
(MP-705) Black
ประกัน 2 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 325 บาท