เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023516' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 13 รายการ
MicroPhone
select Note from advice_co_th.price where code='A0131175'
MicroPhone NUBWO (M180) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068681'
MicroPhone NUBWO (M180) Red
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135033'
MicroPhone NUBWO (M32) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135034'
MicroPhone NUBWO (M32) White
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134446'
MicroPhone OKER (OE-102) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134444'
MicroPhone OKER (812) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134445'
MicroPhone OKER (812) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134442'
MicroPhone OKER (M13) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134443'
MicroPhone OKER (M13) White
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135416'
Microphone OKER (K9) Black
ประกัน 1 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128536'
MicroPhone MARVO Scorpion
(Mic-01) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136282'
MicroPhone HIKVISION (DS-2FP2020)
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120353'
MicroPhone Trust Mico USB
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 150 บาท