เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023698' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cleaning & Protection
พบสินค้า 8 รายการ
Cleaning
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036362' and sp.pic_type='s'
Cleaning Gel Super Clean
-
16 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124327' and sp.pic_type='s'
Cleaning MELON Expert On Cleaning MCL004
-
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136992' and sp.pic_type='s'
Cleaning MELON Wipes
-
32 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122853' and sp.pic_type='s'
Cleaning MELON MCL003
-
41 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048339' and sp.pic_type='s'
Cleaning OPULA Kit 1016
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071920' and sp.pic_type='s'
ผ้า Microfiber 50x50cm.
-
42 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133714' and sp.pic_type='s'
Cleaner GLINK GLC010
-
48 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109007' and sp.pic_type='s'
Cleaning MELON Screen kit MCL002
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท