เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023042' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Camera
พบสินค้า 21 รายการ
กล้องหน้า
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125909' and sp.pic_type='s'
2.0" Car Camera 'MAGIC TECH' H2
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137186' and sp.pic_type='s'
2.3'' Car Camera 'MAGIC TECH' T-818
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094188' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T-616
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122931' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T418
ประกัน 1 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101912' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'HIKARI' H33
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122929' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T700
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,235 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127166' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T500
ประกัน 1 ปี
1,575 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139230' and sp.pic_type='s'
2.0'' Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DC5113-F6S
( GPS)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136669' and sp.pic_type='s'
3.0'' Car Camera Wifi 'XIAOMI' Dash Cam 1S
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128835' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2312-C4
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128836' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2312-C4
(PINk)
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128833' and sp.pic_type='s'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2017-F2
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128834' and sp.pic_type='s'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2016-F3
ประกัน 1 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139228' and sp.pic_type='s'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DC5013-F6
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 260 บาท

กล้องหน้า-หลัง
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122932' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T419
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139300' and sp.pic_type='s'
4.0'' Car Camera 'LUMIRA' LCDV-040
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122930' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T701
ประกัน 1 ปี
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127167' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T502
ประกัน 1 ปี
1,735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091370' and sp.pic_type='s'
4.3" Car Camera 'MAGIC TECH' MT-854
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123324' and sp.pic_type='s'
5.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T510
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129257' and sp.pic_type='s'
Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M6 Dual
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 400 บาท