เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023043' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Camera
พบสินค้า 28 รายการ
กล้องหน้า-หลัง
select Note from advice_co_th.price where code='A0121056'
3.0" Car Camera 'LumiRa' LCDV-030
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122932'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T419
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136987'
4.0'' Car Camera 'LumiRa' LCDV-039
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122930'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T701
ประกัน 1 ปี
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127167'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T502
ประกัน 1 ปี
1,735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091370'
4.3" Car Camera 'Magic Tech' MT-854
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136986'
4.5'' Car Camera 'LumiRa' LCDV-028S
ประกัน 1 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
705 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099423'
4.5" Car Camera 'HIKARI' H31
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123324'
5.0" Car Camera 'Magic Tech' T510
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135013'
3.0'' Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M7 Dual
ประกัน 1 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129257'
Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M6 Dual
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 400 บาท

กล้องหน้า
select Note from advice_co_th.price where code='A0125909'
2.0" Car Camera 'Magic Tech' H2
ประกัน 1 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137186'
2.3'' Car Camera 'Magic Tech' T-818
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108168'
2.3" Car Camera 'Skyview' View Finder
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094188'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T-616
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
805 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122931'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T418
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101911'
3.0" Car Camera 'HIKARI' H32
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101912'
3.0" Car Camera 'HIKARI' H33
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102646'
3.0" Car Camera 'MOBIL CAM' M1
ประกัน 1 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122929'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T700
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127166'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T500
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134399'
3.0'' Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M7
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136669'
3.0'' Car Camera Wifi 'XIAOMI' Dash Cam 1S
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128835'
3.0" Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2312-C4
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,365 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128836'
3.0" Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2312-C4
(PINk)
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,365 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128833'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2017-F2
ประกัน 1 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128834'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2016-F3
ประกัน 1 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129256'
Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M6
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 400 บาท