เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023059' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless Network
พบสินค้า 142 รายการ
Wireless USB Adapter
select Note from advice_co_th.price where code='A0102096'
Wireless USB Adapter LINKSYS
(WUSB6100M) AC600 Dual Band
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0084788'
Wireless USB Adapter LINKSYS
(WUSB6300) AC1200 Dual Band
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0083854'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036NHR) N150
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083855'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036NHV) N150
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083857'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036AC) AC1200 High Gain
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105322'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC53 Nano) AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0081980'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC56) AC1300 Dual Band
ประกัน 5 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114147'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-121) N150
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0054537'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-123) N150
Life time
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113228'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-131) N300
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0080373'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-171) AC600 Dual Band
Life time
455 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0093838'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-172) AC600 Dual Band High Gain
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132204'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-181 Nano) AC1300 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123932'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-182) AC1300 Dual Band
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092288'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-192) AC1900 Dual Band
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134007'
Bluetooth USB 5.0 Adapter EDIMAX
(BT8500)
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078110'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811Un V2 Nano) N150
(Lifetime Forever)
Life time
275 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109734'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7611ULB) N150
(Lifetime Forever)
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078096'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711USN) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078105'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711UAN V2) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
369 บาท
รวม VAT แล้ว
419 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078112'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7612UAn V2) N300 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
410 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133162'
Wireless USB Adapter EDIMAX ( EW-7611UCB 2-in-1) AC600 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078107'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811DAC) AC600 Dual Band High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109736'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7822ULC) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129944'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128506'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
265 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091434'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091433'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
265 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091479'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N300UM) N300
(Lifetime Forever)
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105462'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A650UA) AC650 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
360 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130143'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A2000USM) AC1300 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129712'
Bluetooth USB 4.0 Adapter TP-LINK
(UB400)
Life time
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091198'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN727N) N150
Life time
185 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091101'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN725N) N150
Life time
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091046'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN821N) N300
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091199'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN823N) N300
Life time
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091042'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN722N) N150 High Gain
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091200'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN822N) N300 High Gain
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123226'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Nano) AC600 Dual Band
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091203'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN8200ND) N300 High Power
Life time
535 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127083'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U V3) AC600 Dual Band
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125503'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Plus) AC600 Dual Band High Power
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126256'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U) AC1300 Dual Band
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091205'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T4U) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0098089'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T9UH) AC1900 Dual Band High Gain
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126127'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554) N150
Life time
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126128'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554A) N150 High Gain
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126129'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U55HA) N300 High Gain
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132570'
Wireless USB Adapter NETGEAR
(A7000 -Nighthawk) AC1900 Dual Band
ประกัน 2 ปี
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 285 บาท

Wirless Antenna
select Note from advice_co_th.price where code='A0084344'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 WBP)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083858'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 BP)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089684'
Antenna Outdoor Omni 12dBi ALFA
(AOA-5812) 5 GHz.
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090765'
Ethernet Surge Protector UBIQUITI
(WF-ETH-SP)
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท

Outdoor Access Point
select Note from advice_co_th.price where code='A0089680'
Access Point Outdoor ALFA
(Tube2H) Wireless N150
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126145'
Access Point Outdoor MikroTik
(RBSXTsq5nD)
Life time
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134952'
Access Point Outdoor REYEE
(RG-EAP602) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
8,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0096656'
Access Point Outdoor TOTOLINK (CP300) N300 AP/Client
(Lifetime Forever)
ประกัน 5 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091187'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE210) Wireless N300 2.4GHz 9dBi
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101902'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE220) Wireless N300 2.4GHz 12dBi
ประกัน 3 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091188'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE510) Wireless N300 5GHz
ประกัน 3 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114146'
Access Point Outdoor TP-LINK
(EAP225-Outdoor) Wireless AC1200 Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0063782'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068876'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,930 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0063801'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126944'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco 5AC) Wireless AC450
ประกัน 2 ปี
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126943'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation AC
(NS-5AC) Wireless AC450
ประกัน 2 ปี
4,770 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098737'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M) Wireless AC1200
ประกัน 2 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098738'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M-PRO) Wireless AC1750
ประกัน 2 ปี
7,120 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 870 บาท

Access Point
select Note from advice_co_th.price where code='A0134946'
Access Point RUIJIE (RG-AP110-L) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134948'
Access Point RUIJIE (RG-AP130-W2) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134949'
Access Point RUIJIE (RG-AP710) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134950'
Access Point RUIJIE (RG-AP720-L) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134951'
Access Point RUIJIE (RG-AP730-L) Wireless AC2100 Tri-band Gigabit
ประกัน 3 ปี
8,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134953'
Access Point REYEE (RG-RAP1200F) Wireless AC1300 Dual Band
ประกัน 3 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129722'
Access Point CISCO (WAP125-E-K9-EU) Wireless N300 PoE
Life time
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102618'
Access Point CISCO (WAP150-E-K9-EU) Wireless AC900 Gigabit with PoE
Life time
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133000'
Access Point Aruba Instant On AP11
(R2W96A) Wireless AC1200
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133003'
Access Point Aruba Instant On AP11D
(R2X16A) Wireless AC1200
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133001'
Access Point Aruba Instant On AP12
(R2X01A) Wireless AC1600
Life time
5,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133005'
Access Point Aruba Instant On AP22
(R4W02A) Wireless AX1800
Life time
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133002'
Access Point Aruba Instant On AP15
(R2X06A) Wireless AC2100
Life time
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0035676'
Access Point D-LINK (DAP-1360) Wireless N300
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0077936'
Access Point D-LINK (DAP-1665) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124324'
Access Point D-LINK (DAP-2680) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit with PoE
Life time
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078172'
Access Point EDIMAX Pro (CAP300) Wireless N300 with PoE
(Lifetime Forever)
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085270'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1200) Wireless AC1200 Dual Band with PoE
(Lifetime F
Life time
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092334'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1750) Wireless AC1750 Dual Band with PoE
(Lifetime Forever)
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096077'
Access Point MikroTik (RB941-2nD-TC)
Life time
935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122904'
Access Point MikroTik (RB952Ui-5ac2nD-TC)
Life time
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122909'
Access Point MikroTik (RB962UiGS-5HacT2HnT)
Life time
4,570 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122912'
Access Point MikroTik (RbcAPGi-5acD2nD)
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103624'
Access Point NETGEAR (WAC510) AC WiFi Business
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130931'
Access Point TP-LINK (TL-WA801N) Wireless N300
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130928'
Access Point TP-LINK (TL-WA901N) Wireless N450
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092525'
Access Point TP-LINK (EAP110) Wireless N300
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0101447'
Access Point TP-LINK (EAP115) Wireless N300
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131957'
Access Point TP-LINK (TL-WA1201) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0101448'
Access Point TP-LINK (EAP225) Wireless AC1350 Gigabit
Life time
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0101901'
Access Point TP-LINK (EAP245) Wireless AC1750 Gigabit
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088777'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LITE) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 440 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088778'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LR) Wireless AC1350 Dual Band
Life time
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135228'
Access Point UBIQUITI UniFi
(U6-LITE) Wireless AX1500 Dual Band
Life time
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088779'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-PRO) Wireless AC1750 Dual Band
Life time
5,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 640 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116719'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-nanoHD) Wireless AC2100 Dual Band
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112736'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-HD) Wireless AC2600 Dual Band
ประกัน 2 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126076'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LITE-5) Wireless AC1200 Dual Band แพ็ค 5 ชิ้น
Life time
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,790 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103534'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LR-5) Wireless AC1350 Dual Band แพ็ค 5 ชิ้น
Life time
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
20,590 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126149'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-PRO-5) Wireless AC1750 Dual Band แพ็ค 5 ชิ้น
Life time
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
28,790 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084790'
Access Point LINKSYS Wireless
(LAPN300) N300 Gigabit with PoE
ประกัน 5 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084839'
Access Point LINKSYS (LAPN600) Wireless N600 Dual Band Gigabit with PoE
ประกัน 5 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111238'
Access Point ZyXEL (WAP-3205 v3) Wireless N300
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124277'
Wireless Controller TP-LINK
(OC200) Omada Cloud
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

WiFi Range Extender
select Note from advice_co_th.price where code='A0133679'
Range Extender Xiaomi (DVB4235GL) N300
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120171'
Range Extender D-LINK (DAP-1325) N300
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128508'
Range Extender D-LINK (DRA-1360) AC1300 Dual Band Gigabit
Life time
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127736'
Range Extender D-LINK (DRA-2060) AC2000 Dual Band Gigabit
Life time
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078102'
Range Extender EDIMAX (EW-7438RPn Mini) N300 Access Point/Wi-Fi Bridge
(Lifetime
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078100'
Range Extender EDIMAX (EW-7438RPn AIR) N300
(Lifetime Forever)
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099167'
Range Extender EDIMAX (RE11 Gemini) AC1200 Home Roaming Wi-Fi
(Lifetime Forever)
Life time
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,700 บาท
ประหยัด 510 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132566'
Range Extender TOTOLINK (EX200U) N300
(Lifetime Forever)
Life time
359 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091431'
Range Extender TOTOLINK (EX302) N300
(Lifetime Forever)
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132567'
Range Extender TOTOLINK (EX1200M) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091172'
Range Extender TP-LINK (TL-WA850RE) N300
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091174'
Range Extender TP-LINK (RE200US) AC750 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113647'
Range Extender TP-LINK (RE205) AC750 Dual Band
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0103354'
Range Extender TP-LINK (RE305) AC1200 Dual Band
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091177'
Range Extender TP-LINK (RE450) AC1750 Dual Band
Life time
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132572'
Range Extender TP-LINK (RE650) AC2600 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111236'
Range Extender ZyXEL (WRE2206) N300
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088432'
Range Extender NETGEAR (EX6200) AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
5,310 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 580 บาท

Wireless PCI Adapter
select Note from advice_co_th.price where code='A0130801'
Wireless PCIe Adapter ASUS
(PCE-AX3000) AX3000 Dual Band
ประกัน 5 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130803'
Wireless PCIe Adapter ASUS
(PCE-AC58BT) AC2100 Dual Band
Life time
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106409'
Wireless PCIe Adapter D-LINK
(DWA-582) AC1200 Dual Band
Life time
829 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135039'
Wireless PCIe Adapter D-LINK
(DWA-X582) AX3000 Dual Band WIFi Bluetooth 5.1
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091424'
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1200PE) AC1200
(Lifetime Forever)
Life time
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109655'
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1900PE) AC1900
(Lifetime Forever)
Life time
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091210'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(TL-WN881ND) N300
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130148'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer T4E) AC1200 Dual Band
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133561'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer T5E) AC1200 Dual Band WIFi Bluetooth 4.0
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131956'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer TX50E) AX3000 Dual Band WIFi Bluetooth 5.0
Life time
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129713'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer TX3000E) AX3000 Dual Band
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133713'
Wireless PCIe Adapter EDIMAX
(EW-7833AXP) AX3000 Dual Band WIFi Bluetooth
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท