เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023068' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Line
พบสินค้า 6 รายการ
Power Line
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109656'
Powerline TOTOLINK (PL200KIT) AV200 ชุดคู่
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091214'
Powerline TP-LINK (TL-PA4010KIT) AV600 ชุดคู่
ประกัน 3 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080378'
Powerline D-LINK (DHP-W311AV) Wi -Fi AV500 N300 ชุดคู่
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091216'
Powerline TP-LINK (TL-WPA4220KIT) Wi-Fi AV600 N300 ชุดคู่
ประกัน 3 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101035'
Powerline TP-LINK (TL-WPA7510KIT) Wi-Fi AV1000 AC750 ชุดคู่
ประกัน 3 ปี
2,360 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125416'
Powerline TP-LINK (TL-WPA8630KIT) Wi-Fi AV1300 AC1350 ชุดคู่
ประกัน 3 ปี
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 320 บาท