เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023810' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 16 รายการ
ADAPTER TYPE-C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0130647'
Adapter 1TYPE-C Charger (18W,QC3.0,TS-C118) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 39 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134587'
Adapter 1TYPE-C Charger (20W,TS-C135) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 39 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134342'
Adapter 1TYPE-C Charger + TYPE-C Cable
(20W,QC3.0+TS-C135) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 39 บาท

ADAPTER TYPE-C APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0134374'
Adapter 1TYPE-C Charger (20W,MHJA3TH/A) 'APPLE' White
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท

ADAPTER + CABLE CHARGER ALL BRAND
select Note from advice_co_th.price where code='A0053938'
Adapter for Tablet (5V-2A) 2.5mm. 'TOP'
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077911'
Adapter 2USB Charger + Micro USB Cable
(3A/UC-232) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
ADAPTER USB ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0113604'
Adapter 1USB Charger (2.4A,EQ24) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120711'
Adapter 1USB Charger (2.4A,EQ24) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท

ADAPTER USB PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0105681'
Adapter 1USB Charger (TS-C051) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129919'
Adapter 1USB Charger (TS-C132) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119916'
Adapter 1USB Charger (2.0A,TS-UC038) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130502'
Adapter 1USB Charger + Lightning Cable
(2.0A,TP-C01ZPS+AL05-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129625'
Adabter 1USB Charger (20W,TS-C094) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088743'
Adapter 2USB Charger (2.4A/1.0A,TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาทADAPTER USB ASAKI
select Note from advice_co_th.price where code='A0134635'
Adapter 1USB (22.5W/A-102A) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134405'
Adapter 1USB Charger + TYPE-C Cable
(5A,A-2201) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 29 บาท