เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023486' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 11 รายการ
ADAPTER + CABLE CHARGER ALL BRAND
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077911'
Adapter 2USB Charger + Micro USB Cable
(3A/UC-232) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 39 บาทADAPTER USB WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127704'
Adapter 2 USB (2.4A,WP-U61) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 39 บาท

ADAPTER USB ELOOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113604'
Adapter 1USB (2.4A,EQ24) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 40 บาท

ADAPTER USB PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105681'
Adapter USB Charger (TS-C051) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
131 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129919'
Adapter USB Charger (TS-C132) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119916'
Adapter USB Charger (2.0A,TS-UC038) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
181 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130502'
Adapter (2A) USB Charger +Lightning Cable
(TP-C01ZPS+AL05-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129625'
Adabter USB Charger (20W,TS-C094) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088743'
Adapter 2USB Charger (2.4A/1.0A,TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 30 บาทADAPTER USB ASAKI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128682'
Adapter 2USB (A-4H) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 20 บาท


ADAPTER USB TOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053938'
Adapter for Tablet (5V-2A) 2.5mm. 'TOP'
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท