เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024166' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 21 รายการ
ADAPTER USB
select Note from advice_co_th.price where code='A0134635'
Adapter 1USB Charger ASAKI
(22.5W/A-102A) White
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135715'
Adapter 1USB Charger WK (18W,QC3.0/WP-U57) White
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105681'
Adapter 1USB Charger PISEN
(5W/TS-C051) White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129919'
Adapter 1USB Charger PISEN
(10W/TS-C132) White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119916'
Adapter 1USB Charger PISEN
(10W/TS-UC038) White
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 39 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120711'
Adapter 1USB Charger ELOOP
(24W/EQ24) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137709'
Adapter 1USB Charger PISEN
(22.5W/TS-C138) White
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127704'
Adapter 2USB Charger WK (12W,2.4A/WP-U61) White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135703'
Adapter 4USB Charger PRODA
(18W,3.4A/PD-A41) White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท

ADAPTER TYPE-C
select Note from advice_co_th.price where code='A0136250'
Adapter 1TYPE-C Charger WK
(20W,PD Charger/WP-U54) White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130647'
Adapter 1TYPE-C Charger PISEN
(18W,QC3.0/TS-C118) White
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134374'
Adapter 1TYPE-C Charger APPLE
(20W/MHJA3TH/A) White
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136706'
Adapter 1TYPE-C Charger Mi
(65W/Fast Charger with GaN Tech) White
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136716'
Adapter 1Type-C+1USB Charger WK
(20W,3A,PD Charge+18W,3A,QC3.0/WP-U53) White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท

ADAPTER + CABLE CHARGER ALL BRAND
select Note from advice_co_th.price where code='A0130502'
Adapter 1USB Charger+Lightning Cable PISEN
(10W/TS-C132+AL05-1200) White
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134342'
Adapter 1TYPE-C Charger+TYPE-C Cable PISEN
(20W,QC3.0/TS-C135) White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135736'
Adapter 2USB Charger+Micro Cable VEGER
(12W,2.4A/PC-1M) White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135737'
Adapter 2USB Charger+Type-C Cable VEGER
(12W,2.4A/PC-1T) White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135735'
Adapter 2USB Charger+Lightning Cable VEGER
(12W,2.4A/PC-1L) White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077911'
Adapter 2USB Charger+Micro Cable OKER
(15W,3A/UC-232) White
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135738'
Adapter 2USB Charger+3in1 Cable VEGER
(12W,2.4A/PC-3C) White
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท