เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023486' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 39 รายการ
ADAPTER + CABLE CHARGER ALL BRAND
select Note from advice_co_th.price where code='A0053938'
Adapter for Tablet (5V-2A) 2.5mm. 'TOP'
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135715'
Adapter 1USB (18W,QC3.0,WP-U57) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136250'
Adapter 1USB Type C (PD Charger,20W,WP-U54) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077911'
Adapter 2USB Charger + Micro USB Cable
(3A/UC-232) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 65 บาท

ADAPTER + CABLE ONTEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135525'
Adapter HDMI To Iphone ONTEN OTN-7565
ประกัน 1 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 40 บาท

ADAPTER + CABLE GLINK
select Note from advice_co_th.price where code='A0136168'
3 in 1 Mobile HD Screen Player to HDMI VGA Adapter 'GLINK' GL066
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 95 บาท

ADAPTER + CABLE CHARGER VEGER
select Note from advice_co_th.price where code='A0135735'
Adapter 2USB+2.4+Lightning USB Cable
(PC-1L) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 39 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135736'
Adapter 2USB+2.4+Micro USB Cable
(PC-1M) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135737'
Adapter 2USB+2.4+Type-C USB Cable
(PC-1T) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135738'
Adapter 2USB+2.4+3in1 USB Cable
(PC-3C) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 40 บาท

CONNECTION KIT
select Note from advice_co_th.price where code='A0132070'
Cable HDTV For iPhone,Android,Type C
(1M) Red
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120629'
Cable HDTV For iPhone,Android
(1M,GL-011) Black
ประกัน 1 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
339 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135530'
Cable HDTV For Iphone,Android ONTEN OTN-7562A
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 44 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099491'
Cable HDTV For iPhone,Android
(2M,A5-08) Silver
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099490'
Cable HDTV For iPhone,Android
(2M,A5-08) Gold
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135531'
Cable HDTV 2in1 micro+Type-C ONTEN OTN-7559S
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
529 บาท
ประหยัด 79 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082235'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(C2)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121377'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E8)
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082255'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E3)
ประกัน 1 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
869 บาท
ประหยัด 70 บาท

ADAPTER PRODA
select Note from advice_co_th.price where code='A0135702'
Adapter 4USB Charger (PD-A41) 'PRODA' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135703'
Adapter 4USB Charger (PD-A41) 'PRODA' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 20 บาท

OTG USB OTHER
select Note from advice_co_th.price where code='A0101284'
Cable OTG For Micro USB (GL-OTG2,10CM) 'GLINK' Black
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083824'
Cable OTG For Smartphone / Tablet
(OG01-150,15CM) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท

ADAPTER TYPE-C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0130647'
Adapter 1TYPE-C Charger (18W,QC3.0,TS-C118) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134587'
Adapter 1TYPE-C Charger (20W,TS-C135) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134342'
Adapter 1TYPE-C Charger + TYPE-C Cable
(20W,QC3.0+TS-C135) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 30 บาท

Cable Lightning To HDMI ONTEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135528'
Cable Lightning To 1.8M HDMI ONTEN OTN-7522A
ประกัน 1 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135523'
Cable Lightning To HDMI+VGA ONTEN OTN-7585C
ประกัน 1 ปี
546 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 53 บาท

ADAPTER TYPE-C APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0134374'
Adapter 1TYPE-C Charger (20W,MHJA3TH/A) 'APPLE' White
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท

Cable HDMI+VGA TO Iphone
select Note from advice_co_th.price where code='A0120632'
Cable HDMI+VGA TO Iphone 'GLINK'
(GL-010)
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
585 บาท
ประหยัด 55 บาท

ADAPTER USB ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0113604'
Adapter 1USB Charger (2.4A,EQ24) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120711'
Adapter 1USB Charger (2.4A,EQ24) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท

ADAPTER USB PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0105681'
Adapter 1USB Charger (TS-C051) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129919'
Adapter 1USB Charger (TS-C132) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119916'
Adapter 1USB Charger (2.0A,TS-UC038) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130502'
Adapter 1USB Charger + Lightning Cable
(2.0A,TP-C01ZPS+AL05-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
204 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088743'
Adapter 2USB Charger (2.4A/1.0A,TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
234 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 35 บาท

ADAPTER USB ASAKI
select Note from advice_co_th.price where code='A0134635'
Adapter 1USB (22.5W/A-102A) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134405'
Adapter 1USB Charger + TYPE-C Cable
(5A,A-2201) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 29 บาท