เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010083' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 30 รายการ
INKJET
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115071'
BROTHER HL-T4000DW
ประกัน 1 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127510'
CANON PIXMA TS 707
ประกัน 1 ปี
4,110 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107727'
CANON SELPHY CP1300 Black
ประกัน 1 ปี
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107728'
CANON SELPHY CP1300 White
ประกัน 1 ปี
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065971'
CANON PIXMA IX6770
ประกัน 1 ปี
5,430 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111418'
CANON PIXMA G1010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114006'
EPSON M200
ประกัน 1 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 540 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085909'
EPSON L805 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
9,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066903'
EPSON L1300 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066904'
EPSON L1800 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
17,040 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082689'
HP Deskjet 1112
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

INKJET All in One
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109677'
BROTHER DCP-T310 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109679'
BROTHER DCP-T510W + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,820 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119034'
BROTHER MFC-T910DW + INK TANK
ประกัน 2 ปี
8,660 บาท
รวม VAT แล้ว
8,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096659'
BROTHER MFC-J3530DW
ประกัน 2 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096660'
BROTHER MFC-J3930DW
ประกัน 2 ปี
15,440 บาท
รวม VAT แล้ว
15,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114251'
BROTHER MFC-T4500DW
ประกัน 2 ปี
20,550 บาท
รวม VAT แล้ว
21,250 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111417'
CANON PIXMA G2010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084697'
CANON PIXMA G3000 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111419'
CANON PIXMA G3010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111420'
CANON PIXMA G4010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
7,150 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 740 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121866'
CANON TR8570
ประกัน 1 ปี
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118706'
EPSON L3110+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072637'
EPSON L850+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093243'
EPSON L1455+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110768'
HP DeskJet Ink Advantage 2675 White
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110769'
HP DeskJet Ink Advantage 2677 teal
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127146'
HP OfficeJet 8020
ประกัน 2 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128563'
HP OfficeJet Pro 8028
ประกัน 2 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098082'
HP OfficeJet Pro 8720
ประกัน 2 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท