เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024648' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 6 รายการ
CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065971' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA IX6770
ประกัน 1 ปี
5,800 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115071' and sp.pic_type='s'
BROTHER HL-T4000DW
ประกัน 1 ปี
15,850 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 650 บาท

EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123377' and sp.pic_type='s'
EPSON M1120
ประกัน 1 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085909' and sp.pic_type='s'
EPSON L805 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
11,050 บาท
รวม VAT แล้ว
11,550 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066903' and sp.pic_type='s'
EPSON L1300 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
14,840 บาท
รวม VAT แล้ว
15,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135932' and sp.pic_type='s'
EPSON Workforce AL-M310DN
ประกัน 1 ปี
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท