เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010083' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 25 รายการ
INKJET
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115071'
BROTHER HL-T4000DW
ประกัน 1 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065971'
CANON PIXMA IX6770
ประกัน 1 ปี
5,310 บาท
รวม VAT แล้ว
5,470 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065972'
CANON PIXMA IX6870
ประกัน 1 ปี
6,140 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107727'
CANON SELPHY CP1300 Black
ประกัน 1 ปี
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116346'
CANON SELPHY CP1300 Pink
ประกัน 1 ปี
4,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123377'
EPSON M1120
ประกัน 1 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 540 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114006'
EPSON M200
ประกัน 1 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 540 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085909'
EPSON L805 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
9,550 บาท
รวม VAT แล้ว
9,850 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066903'
EPSON L1300 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132165'
EPSON SureColor T3130
ประกัน 3 ปี
40,000 บาท
รวม VAT แล้ว
44,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 4,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082689'
HP Deskjet 1112
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

INKJET All in One
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036219'
CANON PIXMA MP287
ประกัน 1 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122528'
CANON PIXMA E4270
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109677'
BROTHER DCP-T310 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
3,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109681'
BROTHER DCP-T710W + INK TANK
ประกัน 2 ปี
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,600 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109658'
BROTHER MFC-T810W + INK TANK
ประกัน 1 ปี
7,280 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096658'
BROTHER MFC-J2730DW
ประกัน 2 ปี
7,840 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118756'
EPSON L3150+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124685'
EPSON L5190+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132768'
EPSON L14150+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132769'
EPSON L15150+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072637'
EPSON L850+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082286'
HP Deskjet 2132
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082686'
HP DeskJet Ink Advantage 2135
ประกัน 1 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132908'
HP DeskJet Ink Advantage 2335
ประกัน 1 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท