เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024655' GROUP BY pri.code order by pri.Url Laser Printer
พบสินค้า 11 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127345' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M404DN
ประกัน 3 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095173' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M203DW
ประกัน 3 ปี
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097812' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro MFP M227FDW
ประกัน 3 ปี
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110778' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2375DW
ประกัน 3 ปี
7,550 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122745' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2370DN
ประกัน 3 ปี
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,950 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134301' and sp.pic_type='s'
CANON Laser LBP-623CDW
ประกัน 3 ปี
10,590 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท

FUJI-XEROX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120795' and sp.pic_type='s'
FUJI-XEROX Laser P285DW
ประกัน 3 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131683' and sp.pic_type='s'
FUJI-XEROX Laser P375DW
ประกัน 3 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139365' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser ApeosPrint C325DW
ประกัน 3 ปี
15,950 บาท
รวม VAT แล้ว
16,550 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท

PANTUM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107690' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser P2500W
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

Kyocera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134175' and sp.pic_type='s'
Kyocera Laser ECOSYS P5021CDN
ประกัน 1 ปี
14,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 610 บาท