เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023632' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 149 รายการ
PC DDR
select Note from advice_co_th.price where code='A0023058'
RAM DDR2(667) 2GB Hynix
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131976'
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry 16Chip
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0048797'
RAM DDR2(800) 2GB Hynix
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131977'
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry 16Chip
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1066)
select Note from advice_co_th.price where code='A0033954'
RAM DDR3(1066) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1333)
select Note from advice_co_th.price where code='A0065018'
RAM DDR3(1333) 2GB Hynix 16 Chip
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0068990'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 8 Chip
Life time
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0031274'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0065390'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
605 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0041212'
RAM DDR3(1333) 4GB Kingston Value Ram
(KVR13N9S8/4)
Life time
855 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134608'
RAM DDR3(1333) 4GB (2GBX2) CORSAIR
(CMV4GX3M2A1333C9)
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046599'
RAM DDR3(1333) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134609'
RAM DDR3(1333) 8GB CORSAIR
(CMV8GX3M1A1333C9)
Life time
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 80 บาท

PC DDR3(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0063261'
RAM DDR3(1600) 2GB Kingston Value Ram
(KVR16N11S6/2)
Life time
460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0072945'
RAM DDR3(1600) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0073026'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0041707'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
605 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0078279'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry MAXIMUS 8 Chip
Life time
730 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0054869'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16N11S8/4)
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0066465'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FW/4)
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066468'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/4)Blue
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066466'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/4)Red
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066467'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/4)Black
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134618'
RAM DDR3(1600) 4GB CORSAIR Vengeance Blue
(CMZ4GX3M1A1600C9B)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134619'
RAM DDR3(1600) 4GB CORSAIR Vengeance Black
(CMZ4GX3M1A1600C9)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111639'
RAM DDR3(1600) 8GB Hynix 16 Chip
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051699'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry MAXIMUS 16 Chip
Life time
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,245 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054870'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16N11/8)
Life time
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066657'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/8)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066660'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/8)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066659'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/8)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134620'
RAM DDR3(1600) 8GB CORSAIR
(CMV8GX3M1A1600C11)
Life time
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077408'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FK2/8)
Life time
1,755 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077411'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FWK2/8)
Life time
1,755 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077409'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FBK2/8)
Life time
1,755 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134623'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) CORSAIR
(CMV8GX3M2A1600C11)
Life time
1,765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134625'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) CORSAIR Vengeance Black
(CMZ8GX3M2A1600C9)
Life time
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,870 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066692'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FRK2/16)
Life time
3,275 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066687'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FK2/16)
Life time
3,275 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134615'
RAM DDR3(1600) 16GB (4GBX4) CORSAIR Vengeance Black
(CMZ16GX3M4A1600C9)
Life time
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,160 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134614'
RAM DDR3(1600) 16GB (4GBX4) CORSAIR Vengeance Blue
(CMZ16GX3M4A1600C9B)
Life time
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,160 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134616'
RAM DDR3(1600) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance Black
(CMZ32GX3M4X1600C10)
Life time
4,925 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 125 บาท

PC DDR3L(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0088275'
RAM DDR3L(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/4)
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134410'
RAM DDR3L(1600) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086511'
RAM DDR3L(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/8)
Life time
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 55 บาท

PC DDR4(2133)
select Note from advice_co_th.price where code='A0101503'
RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 8 Chips
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088748'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088752'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0108332'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088754'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 45 บาท

PC DDR4(2400)
select Note from advice_co_th.price where code='A0128257'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 4 Chip
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088750'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
680 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088756'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135273'
RAM DDR4(2400) 4GB ADATA Premier 8 Chip
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108098'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S6/4)
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128477'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/4)
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126748'
RAM DDR4(2400) 4GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK4GX4M1A2400C14)
Life time
845 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108333'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088758'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092183'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S8/8)
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128431'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/8)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092185'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Value Ram
(KVR24N17D8/16)
Life time
2,415 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133766'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB4/16)
Life time
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135249'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) Apacer NOX RGB
Life time
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128350'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/16)
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129115'
RAM DDR4(2400) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/32)
Life time
4,980 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 520 บาท

PC DDR4(2666)
select Note from advice_co_th.price where code='A0129815'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry 4Chip
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129350'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry
(MAXIMUS)
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125036'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Value Ram
(KVR26N19S6/4)
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128124'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/4)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124779'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124780'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130876'
RAM DDR4(2666) 8GB Transcend
(TCN-TS2666HLB-8G)
Life time
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,255 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122754'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer Panther Golden
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133194'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ZEUS
Life time
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133529'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston
(KVR26N19S6/8)
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128112'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/8)
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118527'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118526'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128432'
RAM DDR4(2666) 8GB GIGABYTE
Life time
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132003'
RAM DDR4(2666) 16GB Blackberry
Life time
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132409'
RAM DDR4(2666) 16GB Blackberry MAXIMUS
Life time
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133196'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ZEUS
Life time
2,315 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125547'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM Vulcan Z Gray
Life time
2,335 บาท
รวม VAT แล้ว
2,420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133765'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26N19S8/16)
Life time
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133689'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB4/16)
Life time
2,575 บาท
รวม VAT แล้ว
2,660 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131855'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3A/16)
Life time
2,595 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118529'
RAM DDR4(2666) 16GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M1A2666C16)
Life time
2,455 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133195'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM ZEUS
Life time
2,585 บาท
รวม VAT แล้ว
2,680 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125550'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
2,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125549'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Gray
Life time
2,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125767'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,975 บาท
รวม VAT แล้ว
3,070 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128214'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/16)
Life time
2,855 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128985'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/16)
Life time
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082171'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082913'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115023'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2A2666C16)
Life time
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115024'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2A2666C16W)
Life time
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133197'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM ZEUS
Life time
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,410 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128314'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/32)
Life time
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,470 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130527'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/32)
Life time
5,310 บาท
รวม VAT แล้ว
5,570 บาท
ประหยัด 260 บาท

PC DDR4(3000)
select Note from advice_co_th.price where code='A0103281'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Gray
Life time
2,560 บาท
รวม VAT แล้ว
2,710 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103280'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Red
Life time
2,560 บาท
รวม VAT แล้ว
2,710 บาท
ประหยัด 150 บาท

PC DDR4(3200)
select Note from advice_co_th.price where code='A0133311'
RAM DDR4(3200) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133312'
RAM DDR4(3200) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135090'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER
Life time
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,275 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118658'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA
Life time
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127686'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,755 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125365'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/8)
Life time
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132659'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(Vengeance LPX Black/CMK8GX4M1Z3200C16)
Life time
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131873'
RAM DDR4(3200) 16GB Apacer Panther Golden
Life time
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134532'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Dark Z Red
Life time
2,165 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134531'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Dark Z Grey
Life time
2,165 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134530'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,415 บาท
รวม VAT แล้ว
2,510 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134895'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston
(KVR32N22S8/16)
Life time
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134288'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB4/16)
Life time
2,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130035'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/16)
Life time
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135275'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Grey
Life time
2,655 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126514'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,460 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127974'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3AK2/16)
Life time
3,315 บาท
รวม VAT แล้ว
3,370 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123143'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3AK2/16)
Life time
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124017'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR
(HX432C16PB3K2/16)
Life time
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,120 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126761'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
3,020 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110733'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX White
(CMK16GX4M2B3200C16W)
Life time
3,025 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087026'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2B3200C16)
Life time
3,025 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134692'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO SL Black
(CMH16GX4M2E3200C16)
Life time
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135063'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO SL White
(CMH16GX4M2E3200C16W)
Life time
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133119'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2Z3200C16)
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134303'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Dark Z Grey
Life time
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,540 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135274'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Dark Red
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,760 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103269'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133764'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB4K2/32)
Life time
5,630 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130412'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston PREDATOR RGB
(HX432C16PB3AK2/32)
Life time
5,705 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 185 บาท

PC DDR4(3466)
select Note from advice_co_th.price where code='A0116407'
RAM DDR4(3466) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM
(CMT32GX4M4C3466C16)
Life time
22,060 บาท
รวม VAT แล้ว
23,100 บาท
ประหยัด 1,040 บาท

PC DDR4(3600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0134745'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM Delta RGB Black
Life time
3,560 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134746'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM Delta RGB White
Life time
3,560 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130943'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem ARGB
Life time
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,460 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134054'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2D3600C18)
Life time
3,495 บาท
รวม VAT แล้ว
3,625 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134747'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM Delta RGB Black
Life time
5,800 บาท
รวม VAT แล้ว
6,100 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134748'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM Delta RGB White
Life time
5,800 บาท
รวม VAT แล้ว
6,100 บาท
ประหยัด 300 บาท

PC DDR4(4000)
select Note from advice_co_th.price where code='A0128778'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
5,730 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131506'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM White RGB
(CMT16GX4M2K4000C19W)
Life time
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131538'
RAM DDR4(4000) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM White RGB
(CMT32GX4M4K4000C19W)
Life time
25,400 บาท
รวม VAT แล้ว
26,300 บาท
ประหยัด 900 บาท

PC DDR4(4133)
select Note from advice_co_th.price where code='A0117309'
RAM DDR4(4133) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 310 บาท

PC DDR4(4500)
select Note from advice_co_th.price where code='A0117308'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
9,210 บาท
รวม VAT แล้ว
9,560 บาท
ประหยัด 350 บาท