เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023632' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 132 รายการ
PC DDR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023058' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB HYNIX
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048797' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800) 2GB HYNIX
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131977' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1066)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1066) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1333)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065018' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB HYNIX 16 CHIP
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0031274' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065019' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065390' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046599' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072945' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073026' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041707' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078279' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS 8 CHIP
Life time
770 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11S8/4WP)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111639' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051699' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073743' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS 16 CHIP
Life time
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,395 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137234' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11/8WP)
Life time
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 80 บาท

PC DDR3L(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088275' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
715 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134410' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,285 บาท
ประหยัด 40 บาท

PC DDR4(2133)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088748' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088752' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108332' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,465 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR4(2400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128257' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 4 CHIP
Life time
805 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088750' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088756' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109422' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108333' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088758' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR4(2666)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129815' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY 4CHIP
Life time
780 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129350' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY
(MAXIMUS)
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125036' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S6/4)
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/4)
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124779' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129947' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER
Life time
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133194' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ZEUS
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125546' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125545' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z RED
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124915' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON
(KVR26N19S8/8)
Life time
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/8)
Life time
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118527' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118526' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138630' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB PNY 8 CHIP
Life time
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132003' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY
Life time
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132409' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133196' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ZEUS
Life time
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,760 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125038' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19D8/16)
Life time
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,780 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138040' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB1/16)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138042' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BB1A/16)
Life time
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118529' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M1A2666C16)
Life time
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,210 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM ZEUS
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125550' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM VULCAN Z RED
Life time
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138041' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BBK2/16)
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBAK2/16)
Life time
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,970 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082171' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082913' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133197' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM ZEUS
Life time
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125551' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM VULCAN Z RED
Life time
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125552' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138053' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB1K2/32)
Life time
5,370 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138054' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BB1AK2/32)
Life time
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,700 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136249' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2A2666C16)
Life time
5,530 บาท
รวม VAT แล้ว
5,670 บาท
ประหยัด 140 บาท

PC DDR4(3200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133311' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133312' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134736' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135975' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY RGB BLACK
Life time
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118658' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127686' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139453' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON
(KVR32N22S8/8)
Life time
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138037' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/8)
Life time
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138038' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBA/8)
Life time
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138039' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY RENEGADE
(KF432C16RB/8)
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132659' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(VENGEANCE LPX BLACK/CMK8GX4M1Z3200C16)
Life time
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135977' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB PNY RGB BLACK
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134531' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DARK Z GREY
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134532' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DARK Z RED
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134530' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DELTA TUF RGB
(CL16-20)
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134411' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32N22D8/16)
Life time
2,665 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138044' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB1/16)
Life time
2,725 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135283' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D20 BLACK
Life time
3,005 บาท
รวม VAT แล้ว
3,130 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135641' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
3,025 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133628' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129190' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z GREY
Life time
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137457' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,530 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,530 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138045' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/16)
Life time
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138046' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBAK2/16)
Life time
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138048' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE
(KF432C16RBK2/16)
Life time
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126761' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087026' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2B3200C16)
Life time
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138964' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG16GX4M2E3200C16)
Life time
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138958' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT BLACK
(CMN16GX4M2Z3200C16)
Life time
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135063' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH16GX4M2E3200C16W)
Life time
3,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,730 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134692' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2E3200C16)
Life time
3,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,730 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135774' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DARK Z RED
(CL16-20)
Life time
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134529' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
(CL16-20)
Life time
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139447' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB1K2/32)
Life time
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138057' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE
(KF432C16RB1K2/32)
Life time
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,800 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2E3200C16)
Life time
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138963' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG32GX4M2E3200C16)
Life time
5,770 บาท
รวม VAT แล้ว
5,970 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138957' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RGB RT WHITE
(CMN32GX4M2Z3200C16W)
Life time
6,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138956' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RGB RT BLACK
(CMN32GX4M2Z3200C16)
Life time
6,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135281' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH32GX4M2Z3200C16)
Life time
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135282' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH32GX4M2E3200C16W)
Life time
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
ประหยัด 350 บาท

PC DDR4(3600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134745' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,570 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134746' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,570 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130943' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB BLACK
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136773' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB WHITE
Life time
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114184' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XCALIBUR
Life time
5,630 บาท
รวม VAT แล้ว
5,800 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138051' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF436C17BBK2/16)
Life time
3,480 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138052' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C17BBAK2/16)
Life time
3,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138955' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT BLACK
(CMN16GX4M2Z3600C18)
Life time
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133849' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM Z-ONE RGB
(R019D408GX2-3600C18A)
Life time
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139339' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM RGB RACING GREEN
(RG28D408GX2-3600C18A)
Life time
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139336' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM RGB RACING RED
(RG25D408GX2-3600C18A)
Life time
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139337' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM RGB METALLIC GOLD
(RG26D408GX2-3600C18A)
Life time
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139338' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM RGB TURQUOISE
(RG27D408GX2-3600C18A)
Life time
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134747' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
5,730 บาท
รวม VAT แล้ว
5,970 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134748' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
5,730 บาท
รวม VAT แล้ว
5,970 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138961' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG32GX4M2D3600C18)
Life time
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138953' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT BLACK
(CMN32GX4M2Z3600C18)
Life time
7,050 บาท
รวม VAT แล้ว
7,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137543' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM
(R009D416GX2-3600C18A/RGB BLACK)
Life time
8,850 บาท
รวม VAT แล้ว
9,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138960' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 64GB (32GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG64GX4M2D3600C18)
Life time
13,920 บาท
รวม VAT แล้ว
14,550 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137544' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 64GB (32GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM
(R009R432GX2-3600C18A/RGB BLACK)
Life time
16,020 บาท
รวม VAT แล้ว
16,650 บาท
ประหยัด 630 บาท

PC DDR4(4000-4500)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128778' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
5,100 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117308' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
9,250 บาท
รวม VAT แล้ว
9,560 บาท
ประหยัด 310 บาท