เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023632' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 127 รายการ
PC DDR
select Note from advice_co_th.price where code='A0023058'
RAM DDR2(667) 2GB HYNIX
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131976'
RAM DDR2(667) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0048797'
RAM DDR2(800) 2GB HYNIX
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131977'
RAM DDR2(800) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1066)
select Note from advice_co_th.price where code='A0033954'
RAM DDR3(1066) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1333)
select Note from advice_co_th.price where code='A0065018'
RAM DDR3(1333) 2GB HYNIX 16 CHIP
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0031274'
RAM DDR3(1333) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0065390'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134608'
RAM DDR3(1333) 4GB (2GBX2) CORSAIR
(CMV4GX3M2A1333C9)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046599'
RAM DDR3(1333) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0072945'
RAM DDR3(1600) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0073026'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0041707'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0078279'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS 8 CHIP
Life time
770 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137035'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11S8/4WP)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066468'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX316C10F/4)BLUE
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066465'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX316C10FW/4)
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134617'
RAM DDR3(1600) 4GB CORSAIR
(CMV4GX3M1A1600C11)
Life time
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134619'
RAM DDR3(1600) 4GB CORSAIR VENGEANCE BLACK
(CMZ4GX3M1A1600C9)
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134618'
RAM DDR3(1600) 4GB CORSAIR VENGEANCE BLUE
(CMZ4GX3M1A1600C9B)
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111639'
RAM DDR3(1600) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051699'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS 16 CHIP
Life time
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,395 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137234'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11/8WP)
Life time
2,045 บาท
รวม VAT แล้ว
2,125 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066659'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX316C10FB/8)
Life time
2,115 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066660'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX316C10F/8)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066657'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX316C10FR/8)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134620'
RAM DDR3(1600) 8GB CORSAIR
(CMV8GX3M1A1600C11)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134615'
RAM DDR3(1600) 16GB (4GBX4) CORSAIR VENGEANCE BLACK
(CMZ16GX3M4A1600C9)
Life time
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134614'
RAM DDR3(1600) 16GB (4GBX4) CORSAIR VENGEANCE BLUE
(CMZ16GX3M4A1600C9B)
Life time
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท

PC DDR3L(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0088275'
RAM DDR3L(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
715 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LN11/4)
Life time
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134410'
RAM DDR3L(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,285 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086511'
RAM DDR3L(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LN11/8)
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137232'
RAM DDR3L(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LN11/8WP)
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134626'
RAM DDR3L(1600) 8GB CORSAIR
(CMV8GX3M1C1600C11)
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 95 บาท

PC DDR4(2133)
select Note from advice_co_th.price where code='A0088748'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088752'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0108332'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,445 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088754'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR4(2400)
select Note from advice_co_th.price where code='A0128257'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 4 CHIP
Life time
805 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088750'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088756'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0108333'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088758'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128528'
RAM DDR4(2400) 16GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX424C15FB3/16)
Life time
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,770 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133766'
RAM DDR4(2400) 16GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX424C15FB4/16)
Life time
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท

PC DDR4(2666)
select Note from advice_co_th.price where code='A0129815'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY 4CHIP
Life time
805 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129350'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY
(MAXIMUS)
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125036'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S6/4)
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0138034'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/4)
Life time
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124779'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124780'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134389'
RAM DDR4(2666) 8GB ADATA
(AD4U266688G19)
Life time
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,425 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129947'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER
Life time
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,425 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122754'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125546'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136771'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124915'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON
(KVR26N19S8/8)
Life time
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138035'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/8)
Life time
1,565 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134854'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON HYPER-X FURY RGB
(HX426C16FB3A/8)
Life time
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118527'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118526'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132003'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY
Life time
2,605 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132409'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
2,625 บาท
รวม VAT แล้ว
2,720 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125038'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19D8/16)
Life time
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128510'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX426C16FB3/16)
Life time
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133689'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX426C16FB4/16)
Life time
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138042'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BB1A/16)
Life time
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,530 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133195'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM ZEUS
Life time
3,075 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128214'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON HYPER-X FURY
(HX426C16FB3K2/16)
Life time
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138041'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BBK2/16)
Life time
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128985'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON HYPER-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/16)
Life time
3,465 บาท
รวม VAT แล้ว
3,585 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138043'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBAK2/16)
Life time
3,465 บาท
รวม VAT แล้ว
3,585 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082171'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082913'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133197'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM ZEUS
Life time
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133767'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) KINGSTON HYPER-X FURY
(HX426C16FB4K2/32)
Life time
5,830 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138053'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB1K2/32)
Life time
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130527'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) KINGSTON HYPER-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/32)
Life time
5,970 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136249'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2A2666C16)
Life time
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 400 บาท

PC DDR4(3200)
select Note from advice_co_th.price where code='A0133311'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133312'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,565 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118658'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135975'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY RGB BLACK
Life time
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135976'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY RGB WHITE
Life time
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128400'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX432C16FB3/8)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138037'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/8)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125365'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON HYPER-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/8)
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132659'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(VENGEANCE LPX BLACK/CMK8GX4M1Z3200C16)
Life time
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131838'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON HYPER-X FURY
(HX432C16FB3/16)
Life time
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135642'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D60 XPG BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
3,265 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133628'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
3,025 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z GREY
Life time
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,410 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z RED
Life time
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,410 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137938'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK RED
Life time
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,410 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126514'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,630 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128386'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON HYPER-X FURY
(HX432C16FB3K2/16)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138045'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/16)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138046'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBAK2/16)
Life time
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,830 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138050'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY Renegade RGB
(KF432C16RBAK2/16)
Life time
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,120 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126761'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110733'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX WHITE
(CMK16GX4M2B3200C16W)
Life time
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087026'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2B3200C16)
Life time
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135063'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH16GX4M2E3200C16W)
Life time
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,140 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135319'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2Z3200C16)
Life time
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,140 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134303'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DARK Z GREY
(CL16-20)
Life time
5,630 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134529'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
(CL16-20)
Life time
6,080 บาท
รวม VAT แล้ว
6,280 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138055'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BB1AK2/32)
Life time
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137043'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2E3200C16)
Life time
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135281'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH32GX4M2Z3200C16)
Life time
7,920 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135282'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH32GX4M2E3200C16W)
Life time
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 200 บาท

PC DDR4(3600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0136773'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB WHITE
Life time
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130943'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB BLACK
Life time
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137037'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON HYPER-X FURY RGB
(HX436C17FB3AK2/16)
Life time
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138052'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C17BBAK2/16)
Life time
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135284'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH16GX4M2D3600C18W)
Life time
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
4,370 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135875'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2Z3600C18)
Life time
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
4,370 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137041'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DARK Z RED
(CL18-22)
Life time
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135981'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH32GX4M2Z3600C18)
Life time
8,030 บาท
รวม VAT แล้ว
8,300 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137543'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM
(R009D416GX2-3600C18A/RGB BLACK)
Life time
9,050 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137544'
RAM DDR4(3600) 64GB (32GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM
(R009R432GX2-3600C18A/RGB BLACK)
Life time
17,260 บาท
รวม VAT แล้ว
17,890 บาท
ประหยัด 630 บาท

PC DDR4(4000-4500)
select Note from advice_co_th.price where code='A0128778'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
5,100 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131506'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM WHITE RGB
(CMT16GX4M2K4000C19W)
Life time
12,280 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117308'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
9,210 บาท
รวม VAT แล้ว
9,560 บาท
ประหยัด 350 บาท