เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023632' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 163 รายการ
PC DDR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131976'
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry 16Chip
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048797'
RAM DDR2(800) 2GB Hynix
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016181'
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131977'
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry 16Chip
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033954'
RAM DDR3(1066) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
445 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 20 บาท

PC DDR3(1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065018'
RAM DDR3(1333) 2GB Hynix 16 Chip
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068990'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 8 Chip
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0031274'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
500 บาท
รวม VAT แล้ว
515 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065390'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
522 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 18 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041212'
RAM DDR3(1333) 4GB Kingston Value Ram
(KVR13N9S8/4)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046599'
RAM DDR3(1333) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051161'
RAM DDR3(1333) 8GB Kingston Value Ram
(KVR1333D3N9/8)
Life time
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,245 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072945'
RAM DDR3(1600) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073026'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041707'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078279'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry MAXIMUS 8 Chip
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122750'
RAM DDR3(1600) 4GB Apacer 16 Chip
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054869'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16N11S8/4)
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066468'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/4)Blue
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066467'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/4)Black
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066466'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/4)Red
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111639'
RAM DDR3(1600) 8GB Hynix 16 Chip
Life time
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051699'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,035 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry MAXIMUS 16 Chip
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124322'
RAM DDR3(1600) 8GB Apacer 16 Chip
Life time
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,035 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054870'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16N11/8)
Life time
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,275 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066660'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/8)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,305 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066657'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/8)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,305 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066659'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/8)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,305 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066692'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FRK2/16)
Life time
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 80 บาท

PC DDR3L(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088275'
RAM DDR3L(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/4)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086511'
RAM DDR3L(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/8)
Life time
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 45 บาท

PC DDR4(2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112519'
RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 4 Chips
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101503'
RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 8 Chips
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088748'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088752'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
595 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108332'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
895 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088754'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 35 บาท

PC DDR4(2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128257'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 4 Chip
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088750'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088756'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124481'
RAM DDR4(2400) 4GB ADATA Premier 4chip
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117403'
RAM DDR4(2400) 4GB Apacer Panther Golden
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117402'
RAM DDR4(2400) 4GB Apacer Panther Silver Golden
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108098'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S6/4)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128477'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/4)
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109422'
RAM DDR4(2400) 8GB Hynix 16 Chips
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108333'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry 8 chip
Life time
845 บาท
รวม VAT แล้ว
875 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088758'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118204'
RAM DDR4(2400) 8GB Apacer 8 Chip
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117401'
RAM DDR4(2400) 8GB Apacer Panther Silver-Golden
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092183'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S8/8)
Life time
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,015 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128431'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/8)
Life time
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,075 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120325'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Gray
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128125'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/8)
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092185'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Value Ram
(KVR24N17D8/16)
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133766'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB4/16)
Life time
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118528'
RAM DDR4(2400) 16GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M1A2400C14)
Life time
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128350'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/16)
Life time
2,035 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 95 บาท

PC DDR4(2666)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129815'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry 4Chip
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129350'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry
(MAXIMUS)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
585 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125036'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Value Ram
(KVR26N19S6/4)
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128124'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/4)
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124779'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
845 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124780'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
885 บาท
รวม VAT แล้ว
925 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120900'
RAM DDR4(2666) 8GB ADATA
(AD4U266638G19-B)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
875 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133529'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston
(KVR26N19S6/8)
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128112'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/8)
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133194'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ZEUS
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125545'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Vulcan Z Red
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125766'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,145 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118526'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118527'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082911'
RAM DDR4(2666) 8GB(4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M2A2666C16)
Life time
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082912'
RAM DDR4(2666) 8GB(4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M2A2666C16R)
Life time
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131338'
RAM DDR4(2666) 16GB AFOX
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132003'
RAM DDR4(2666) 16GB Blackberry
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132409'
RAM DDR4(2666) 16GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,785 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125548'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM Vulcan Z Red
Life time
1,605 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133196'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ZEUS
Life time
1,745 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125038'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26N19D8/16)
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133765'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26N19S8/16)
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133689'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB4/16)
Life time
2,065 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131855'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3A/16)
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118529'
RAM DDR4(2666) 16GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M1A2666C16)
Life time
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,175 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129966'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Apacer NOX RGB
Life time
2,315 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133195'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM ZEUS
Life time
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125550'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125767'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128214'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/16)
Life time
1,985 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128985'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/16)
Life time
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082913'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082171'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115024'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2A2666C16W)
Life time
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,680 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115023'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2A2666C16)
Life time
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,680 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131774'
RAM DDR4(2666) 32GB Transcend
(TCN-TS2666HLE-32G)
Life time
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133197'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM ZEUS
Life time
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125551'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,820 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131856'
RAM DDR4(2666) 32GB Kingston Value Ram
(KVR26N19D8/32)
Life time
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133767'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB4K2/32)
Life time
4,080 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130527'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/32)
Life time
4,325 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 225 บาท

PC DDR4(3000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114188'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2C3000C15W)
Life time
2,755 บาท
รวม VAT แล้ว
2,865 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114187'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2C3000C15)
Life time
2,755 บาท
รวม VAT แล้ว
2,865 บาท
ประหยัด 110 บาท

PC DDR4(3200)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133311'
RAM DDR4(3200) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133312'
RAM DDR4(3200) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118658'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124078'
RAM DDR4(3200) 8GB Apacer NOX RGB
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131776'
RAM DDR4(3200) 8GB Transcend
(TCN-TS1GLH64V2B2)
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128400'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3/8)
Life time
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130033'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3A/8)
Life time
1,645 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125365'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/8)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127686'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,310 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132659'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(Vengeance LPX Black/CMK8GX4M1Z3200C16)
Life time
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131539'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Dark Gray
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,140 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131540'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Dark Red
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,140 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127277'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,355 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131838'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3/16)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127975'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3A/16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,410 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130035'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/16)
Life time
2,455 บาท
รวม VAT แล้ว
2,575 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131290'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Apacer Panther Silver-Golden
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133628'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Apacer Panther Golden
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129967'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Apacer NOX RGB
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Z Grey
Life time
2,085 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Z Red
Life time
2,085 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126514'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,380 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103257'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130941'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem ARGB
Life time
3,710 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128386'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3K2/16)
Life time
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127974'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3AK2/16)
Life time
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124017'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR
(HX432C16PB3K2/16)
Life time
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,510 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123143'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3AK2/16)
Life time
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,930 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126761'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110733'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX White
(CMK16GX4M2B3200C16W)
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087026'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2B3200C16)
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2C3200C16)
Life time
2,735 บาท
รวม VAT แล้ว
2,915 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2C3200C16W)
Life time
2,735 บาท
รวม VAT แล้ว
2,915 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133119'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2Z3200C16)
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,320 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133848'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ThermalTake TOUGHRAM Z-one RGB
(R019D408GX2-3200C16A)
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129192'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Dark Z Red
Life time
3,715 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127278'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103269'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133764'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB4K2/32)
Life time
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132575'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK32GX4M2B3200C16R)
Life time
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131413'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance LPX White
(CMK32GX4M2B3200C16W)
Life time
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131412'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK32GX4M2B3200C16)
Life time
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118239'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M2C3200C16)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118241'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW32GX4M2C3200C16W)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114194'
RAM DDR4(3200) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW32GX4M4C3200C16W)
Life time
6,710 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 280 บาท

PC DDR4(3466)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116407'
RAM DDR4(3466) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM
(CMT32GX4M4C3466C16)
Life time
22,060 บาท
รวม VAT แล้ว
23,100 บาท
ประหยัด 1,040 บาท

PC DDR4(3600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130943'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem ARGB
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,620 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133792'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2D3600C18)
Life time
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133793'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2D3600C18W)
Life time
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133849'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) ThermalTake TOUGHRAM Z-one RGB
(R019D408GX2-3600C18A)
Life time
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0134002'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M2Z3600C18)
Life time
5,570 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131432'
RAM DDR4(3600) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M4C3600C18)
Life time
9,950 บาท
รวม VAT แล้ว
10,250 บาท
ประหยัด 300 บาท

PC DDR4(4000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128778'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
6,055 บาท
รวม VAT แล้ว
6,225 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131506'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM White RGB
(CMT16GX4M2K4000C19W)
Life time
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131538'
RAM DDR4(4000) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM White RGB
(CMT32GX4M4K4000C19W)
Life time
25,400 บาท
รวม VAT แล้ว
26,300 บาท
ประหยัด 900 บาท

PC DDR4(4133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117309'
RAM DDR4(4133) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 310 บาท


PC DDR4(4500)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117308'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
6,900 บาท
รวม VAT แล้ว
7,250 บาท
ประหยัด 350 บาท