เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023329' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 180 รายการ
PC DDR2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023058'
RAM DDR2(667) 2GB Hynix
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016180'
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131976'
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry 16Chip
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048797'
RAM DDR2(800) 2GB Hynix
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016181'
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131977'
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry 16Chip
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033954'
RAM DDR3(1066) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
475 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 20 บาท

PC DDR3(1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065018'
RAM DDR3(1333) 2GB Hynix 16 Chip
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068990'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 8 Chip
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0031274'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065390'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
532 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 18 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041212'
RAM DDR3(1333) 4GB Kingston Value Ram
(KVR13N9S8/4)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046599'
RAM DDR3(1333) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051161'
RAM DDR3(1333) 8GB Kingston Value Ram
(KVR1333D3N9/8)
Life time
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,245 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042866'
RAM DDR3(1600) 2GB Blackberry 8chip
Life time
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072945'
RAM DDR3(1600) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073026'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041707'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078279'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry MAXIMUS 8 Chip
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054869'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16N11S8/4)
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066468'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/4)Blue
Life time
705 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066467'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/4)Black
Life time
705 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066466'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/4)Red
Life time
705 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111639'
RAM DDR3(1600) 8GB Hynix 16 Chip
Life time
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051699'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry MAXIMUS 16 Chip
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054870'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16N11/8)
Life time
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,275 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066660'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/8)
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066657'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/8)
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066659'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/8)
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077409'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FBK2/8)
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,395 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066692'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FRK2/16)
Life time
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 80 บาท

PC DDR3L(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088275'
RAM DDR3L(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/4)
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086511'
RAM DDR3L(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/8)
Life time
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 40 บาท

PC DDR4(2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112519'
RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 4 Chips
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088748'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088752'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
605 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108332'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088754'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 35 บาท

PC DDR4(2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128257'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 4 Chip
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088750'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088756'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108098'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S6/4)
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128477'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/4)
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106187'
RAM DDR4(2400) 4GB TEAM Dark Gray
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109422'
RAM DDR4(2400) 8GB Hynix 16 Chips
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108333'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry 8 chip
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088758'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,005 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092183'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S8/8)
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128431'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/8)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112536'
RAM DDR4(2400) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M1A2400C14)
Life time
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112537'
RAM DDR4(2400) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M1A2400C14R)
Life time
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128125'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/8)
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082908'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M2A2400C14)
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092185'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Value Ram
(KVR24N17D8/16)
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128528'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/16)
Life time
1,955 บาท
รวม VAT แล้ว
2,025 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118528'
RAM DDR4(2400) 16GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M1A2400C14)
Life time
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128350'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/16)
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122481'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA R TUF YELLOW
(TF9D416G2400HC16DC01) RGB
Life time
2,085 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082170'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2A2400C14R)
Life time
2,135 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082910'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2A2400C14)
Life time
2,135 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 95 บาท

PC DDR4(2666)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129815'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry 4Chip
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129350'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry
(MAXIMUS)
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122753'
RAM DDR4(2666) 4GB Apacer Panther Silver Golden
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125036'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Value Ram
(KVR26N19S6/4)
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128124'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/4)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130216'
RAM DDR4(2666) 8GB AFOX
Life time
785 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131950'
RAM DDR4(2666) 8GB LEXAR
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124779'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
855 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124780'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
905 บาท
รวม VAT แล้ว
945 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129947'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122754'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer Panther Golden
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130090'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer Panther Silver-Golden
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130876'
RAM DDR4(2666) 8GB Transcend
(TCN-TS2666HLB-8G)
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
855 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124915'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston
(KVR26N19S8/8)
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128112'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/8)
Life time
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125766'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,145 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128432'
RAM DDR4(2666) 8GB GIGABYTE
Life time
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125546'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Vulcan Z Gray
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125545'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Vulcan Z Red
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119129'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Dark Gray
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119128'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM Dark Red
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118526'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118527'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127873'
RAM DDR4(2666) 8GB G.SKILL
(C16S-8GRB) 'G SKILL' Ripjaws4 Blue
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082911'
RAM DDR4(2666) 8GB(4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M2A2666C16)
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082912'
RAM DDR4(2666) 8GB(4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M2A2666C16R)
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131338'
RAM DDR4(2666) 16GB AFOX
Life time
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131951'
RAM DDR4(2666) 16GB LEXAR
Life time
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,875 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132003'
RAM DDR4(2666) 16GB Blackberry
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,810 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132409'
RAM DDR4(2666) 16GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,865 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131773'
RAM DDR4(2666) 16GB Transcend
(TCN-TS2666HLE-16G)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,810 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125038'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26N19D8/16)
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128510'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/16)
Life time
2,065 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131855'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3A/16)
Life time
2,265 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119130'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM Dark Red
Life time
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118529'
RAM DDR4(2666) 16GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M1A2666C16)
Life time
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,175 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129966'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Apacer NOX RGB
Life time
2,315 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125550'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125549'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Gray
Life time
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125767'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128214'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/16)
Life time
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,015 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128985'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/16)
Life time
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082913'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,225 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082171'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,225 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115024'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2A2666C16W)
Life time
2,605 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115023'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2A2666C16)
Life time
2,605 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131774'
RAM DDR4(2666) 32GB Transcend
(TCN-TS2666HLE-32G)
Life time
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131856'
RAM DDR4(2666) 32GB Kingston Value Ram
(KVR26N19D8/32)
Life time
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125552'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM Vulcan Z Gray
Life time
3,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125551'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
3,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128314'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/32)
Life time
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,120 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130527'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/32)
Life time
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 200 บาท

PC DDR4(3000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116410'
RAM DDR4(3000) 4GB TEAM Dark Gray
Life time
780 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106182'
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Gray
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106183'
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Red
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114187'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2C3000C15)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114188'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2C3000C15W)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103255'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
2,735 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126621'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR
(HX430C15PB3K2/32)
Life time
6,280 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103261'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,000 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111810'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111809'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 150 บาท

PC DDR4(3200)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124078'
RAM DDR4(3200) 8GB Apacer NOX RGB
Life time
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,375 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131776'
RAM DDR4(3200) 8GB Transcend
(TCN-TS1GLH64V2B2)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128400'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3/8)
Life time
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130033'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3A/8)
Life time
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125365'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/8)
Life time
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127686'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132659'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(Vengeance LPX Black/CMK8GX4M1Z3200C16)
Life time
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131873'
RAM DDR4(3200) 16GB Apacer Panther Golden
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131778'
RAM DDR4(3200) 16GB Transcend
(TCN-TS2GLH64V2B2)
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131539'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Dark Gray
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,140 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131540'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Dark Red
Life time
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,140 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127277'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,285 บาท
รวม VAT แล้ว
2,375 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131838'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3/16)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127975'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3A/16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,410 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130035'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3A/16)
Life time
2,455 บาท
รวม VAT แล้ว
2,575 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131290'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Apacer Panther Silver-Golden
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129967'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Apacer NOX RGB
Life time
2,385 บาท
รวม VAT แล้ว
2,480 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Z Grey
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Z Red
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,460 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126514'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,580 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130941'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem ARGB
Life time
2,975 บาท
รวม VAT แล้ว
3,115 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128386'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3K2/16)
Life time
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127974'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3AK2/16)
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124017'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR
(HX432C16PB3K2/16)
Life time
2,315 บาท
รวม VAT แล้ว
2,410 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123143'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR RGB
(HX432C16PB3AK2/16)
Life time
2,880 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110733'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX White
(CMK16GX4M2B3200C16W)
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126761'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087026'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2B3200C16)
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2C3200C16)
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2C3200C16W)
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133119'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2Z3200C16)
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,320 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084335'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) G.SKILL
(C16D-16GVKB) RipjawsV
Life time
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131291'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Apacer Panther Silver Golden
Life time
4,070 บาท
รวม VAT แล้ว
4,230 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128915'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3K2/32)
Life time
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131548'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston PREDATOR
(HX432C16PB3K2/32)
Life time
4,380 บาท
รวม VAT แล้ว
4,560 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130412'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston PREDATOR RGB
(HX432C16PB3AK2/32)
Life time
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129192'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Dark Z Red
Life time
4,035 บาท
รวม VAT แล้ว
4,220 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127278'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
4,730 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103269'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132575'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK32GX4M2B3200C16R)
Life time
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,140 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131413'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance LPX White
(CMK32GX4M2B3200C16W)
Life time
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,140 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118239'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M2C3200C16)
Life time
5,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114194'
RAM DDR4(3200) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW32GX4M4C3200C16W)
Life time
7,010 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114193'
RAM DDR4(3200) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M4C3200C16)
Life time
7,010 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 280 บาท

PC DDR4(3466)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116407'
RAM DDR4(3466) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM
(CMT32GX4M4C3466C16)
Life time
22,060 บาท
รวม VAT แล้ว
23,100 บาท
ประหยัด 1,040 บาท

PC DDR4(3600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130943'
RAM DDR4(3600)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem ARGB
Life time
5,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,670 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131432'
RAM DDR4(3600) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M4C3600C18)
Life time
9,950 บาท
รวม VAT แล้ว
10,250 บาท
ประหยัด 300 บาท

PC DDR4(4000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128778'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
8,755 บาท
รวม VAT แล้ว
8,925 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118639'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Silver
Life time
8,755 บาท
รวม VAT แล้ว
8,925 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131506'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM White RGB
(CMT16GX4M2K4000C19W)
Life time
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131538'
RAM DDR4(4000) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM White RGB
(CMT32GX4M4K4000C19W)
Life time
25,400 บาท
รวม VAT แล้ว
26,300 บาท
ประหยัด 900 บาท

PC DDR4(4133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117309'
RAM DDR4(4133) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 310 บาท

PC DDR4(4400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132672'
RAM DDR4(4400) 16GB (8GBX2) ThermalTake TOUGHRAM
(RA24D408GX2-4400C19A)
Life time
5,865 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

PC DDR4(4500)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117308'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
11,830 บาท
รวม VAT แล้ว
12,150 บาท
ประหยัด 320 บาท