เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023349' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 53 รายการ
NOTEBOOK DDR2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058891' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667, NB) 2GB HYNIX
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131457' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052070' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800, NB) 2GB HYNIX
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131458' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท

NOTEBOOK DDR3(1066)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042904' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NOTEBOOK DDR3(1333)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034612' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB BLACKBERR 16 CHIP
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072762' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065391' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041535' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051347' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR1333D3S9/8)
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,120 บาท
ประหยัด 70 บาท

NOTEBOOK DDR3(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092772' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064737' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
675 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050855' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137235' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16S11/8WP)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 80 บาท

NOTEBOOK DDR3L(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126543' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078312' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137233' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LS11/4WP)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078313' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136031' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LS11/8WP)
Life time
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,075 บาท
ประหยัด 75 บาท

NOTEBOOK DDR4(2133)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094424' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113657' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NOTEBOOK DDR4(2400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114145' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB HYNIX 8 CHIP
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118530' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB BLACKBERRY 8CHIPS
Life time
785 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112848' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122520' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NOTEBOOK DDR4(2666)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129351' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125088' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S6/4)
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130813' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129352' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137456' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB TEAM ZEUS
Life time
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124632' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S8/8)
Life time
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138059' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF426S15IB/8)
Life time
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120724' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX8GX4M1A2666C18)
Life time
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128750' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TRANSCEND
(TCN-JM2666HSB-16G)
Life time
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137305' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM ZEUS
Life time
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19D8/16)
Life time
2,580 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138061' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF426S15IB1/16)
Life time
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121033' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX4M1A2666C18)
Life time
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,770 บาท
ประหยัด 160 บาท

NOTEBOOK DDR4(3200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131495' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S6/4 )
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138558' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131537' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB ADATA 8CHIP
Life time
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,330 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137418' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB TRANSCEND
(TCN-JM3200HSB-8G)
Life time
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,360 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135213' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB TEAM ZEUS
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,465 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131494' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S8/8)
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139416' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX8GX4M1A3200C22)
Life time
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138153' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB ADATA 16CHIP
Life time
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139245' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB APACER 16CHIP
Life time
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,580 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131631' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22D8/16)
Life time
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,740 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139486' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX4M1A3200C22)
Life time
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,840 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138703' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY IMPACT
(KF432S20IBK2/16)
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132216' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB(8GBX2) CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX4M2A3200C22)
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138347' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB TEAM ZEUS
Life time
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 210 บาท