เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023349' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 61 รายการ
NoteBook DDR2
select Note from advice_co_th.price where code='A0058891'
RAM DDR2(667, NB) 2GB Hynix
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131457'
RAM DDR2(667, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052070'
RAM DDR2(800, NB) 2GB Hynix
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131458'
RAM DDR2(800, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท

NoteBook DDR3(1066)
select Note from advice_co_th.price where code='A0042904'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NoteBook DDR3(1333)
select Note from advice_co_th.price where code='A0034612'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Blackberr 16 Chip
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0072762'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0065391'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0041535'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0051347'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR1333D3S9/8)
Life time
1,945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 45 บาท

NoteBook DDR3(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0092772'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0064737'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0053299'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16S11S8/4)
Life time
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050855'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054871'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16S11/8)
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 60 บาท

NoteBook DDR3L(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126543'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0078312'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0067494'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16LS11/4)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125954'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Hynix 16 Chip
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078313'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136031'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LS11/8WP)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068789'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LS11/8)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 70 บาท

NoteBook DDR4(2133)
select Note from advice_co_th.price where code='A0094424'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113657'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126770'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB TEAM Elite 8 Chip
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 50 บาท

NoteBook DDR4(2400)
select Note from advice_co_th.price where code='A0118530'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Blackberry 8Chips
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126356'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB ADATA
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0109178'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR24S17S6/4)
Life time
870 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0087497'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB/4)
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0122520'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Blackberry 8Chip
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105017'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB TEAM Elite
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0110699'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR24S17S8/8)
Life time
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090255'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB2/8)
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116348'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR24S17D8/16)
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133688'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX424S15IB2/16)
Life time
3,105 บาท
รวม VAT แล้ว
3,200 บาท
ประหยัด 95 บาท

NoteBook DDR4(2666)
select Note from advice_co_th.price where code='A0129351'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB Blackberry 8Chip
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126261'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB ADATA Premier
Life time
740 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125088'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR26S19S6/4)
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129352'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Blackberry 8Chip
Life time
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123693'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB ADATA Premier
(ADT-AD4S266638G19R)
Life time
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124924'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Apacer 8Chip
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117307'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB TEAM Elite
Life time
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133533'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR26S19S6/8)
Life time
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124717'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2/8)
Life time
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120724'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB CORSAIR Vengeance
(CMSX8GX4M1A2666C18)
Life time
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119344'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM Elite
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133192'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB TEAM Vulcan Red
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124976'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26S19D8/16)
Life time
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133779'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26S19S8/16)
Life time
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128034'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2/16 )
Life time
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134855'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX426S16IB2/16 )
Life time
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121033'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB CORSAIR Vengeance
(CMSX16GX4M1A2666C18)
Life time
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131775'
RAM DDR4(2666, NB) 32GB Transcend
(TCN-TS2666HSE-32G)
Life time
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 100 บาท

NoteBook DDR4(3200)
select Note from advice_co_th.price where code='A0131495'
RAM DDR4(3200, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR32S22S6/4 )
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131537'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Adata
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133596'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR32S22S6/8)
Life time
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127068'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX432S20IB2/8 )
Life time
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,930 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135214'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB TEAM ZEUS
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,620 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133768'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR32S22S8/16)
Life time
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130956'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX432S20IB/16 )
Life time
3,585 บาท
รวม VAT แล้ว
3,720 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130957'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB(8GBX2) Kingston Hyper-X
(HX432S20IB2K2/16)
Life time
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 140 บาท