เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023349' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 48 รายการ
NOTEBOOK DDR2
select Note from advice_co_th.price where code='A0058891'
RAM DDR2(667, NB) 2GB HYNIX
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131457'
RAM DDR2(667, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052070'
RAM DDR2(800, NB) 2GB HYNIX
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131458'
RAM DDR2(800, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท

NOTEBOOK DDR3(1066)
select Note from advice_co_th.price where code='A0042904'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NOTEBOOK DDR3(1333)
select Note from advice_co_th.price where code='A0034612'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB BLACKBERR 16 CHIP
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0072762'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0065391'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0041535'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0051347'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR1333D3S9/8)
Life time
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,165 บาท
ประหยัด 70 บาท

NOTEBOOK DDR3(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0092772'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0064737'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
675 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137236'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16S11S8/4WP)
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050855'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137235'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16S11/8WP)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054871'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16S11/8)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 80 บาท

NOTEBOOK DDR3L(1600)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126543'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0078312'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137233'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LS11/4WP)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125954'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078313'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136031'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LS11/8WP)
Life time
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 80 บาท

NOTEBOOK DDR4(2133)
select Note from advice_co_th.price where code='A0094424'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
770 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113657'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126770'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB TEAM ELITE 8 CHIP
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท

NOTEBOOK DDR4(2400)
select Note from advice_co_th.price where code='A0118530'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB BLACKBERRY 8CHIPS
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0122520'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NOTEBOOK DDR4(2666)
select Note from advice_co_th.price where code='A0129351'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125088'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S6/4)
Life time
870 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129352'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
1,355 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124632'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S8/8)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,565 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138059'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF426S15IB/8)
Life time
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120724'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX8GX4M1A2666C18)
Life time
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137305'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM ZEUS
Life time
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119344'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM ELITE
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133779'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S8/16)
Life time
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124976'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19D8/16)
Life time
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134855'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON HYPER-X
(HX426S16IB2/16 )
Life time
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 130 บาท

NOTEBOOK DDR4(3200)
select Note from advice_co_th.price where code='A0131495'
RAM DDR4(3200, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S6/4 )
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137418'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB TRANSCEND
(TCN-JM3200HSB-8G)
Life time
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135213'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB TEAM ZEUS
Life time
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131494'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S8/8)
Life time
1,525 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127068'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB KINGSTON HYPER-X
(HX432S20IB2/8 )
Life time
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138060'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF432S20IB/8)
Life time
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131631'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22D8/16)
Life time
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133768'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S8/16)
Life time
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130957'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB(8GBX2) KINGSTON HYPER-X
(HX432S20IB2K2/16)
Life time
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,170 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131936'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB ADATA
Life time
5,660 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 230 บาท