เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022856' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk External
พบสินค้า 48 รายการ
HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (1 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137895' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLACK
(STKY1000400)
ประกัน 3 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137897' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKY1000402)
ประกัน 3 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137898' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION RED
(STKY1000403)
ประกัน 3 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137899' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SPACE GRAY
(STKY1000404)
ประกัน 3 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128864' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBYVG0010BBK)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129391' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBYVG0010BRD)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129393' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBYVG0010BBL)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134165' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA SILVER
(WDBC3C0010BSL)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135487' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE BLACK
(HDTCA10AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135490' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE GREEN
(HDTCA10AG3AA)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135488' and sp.pic_type='s'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE RED
(HDTCA10AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (2 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137900' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLACK
(STKY2000400)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137901' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SILVER
(STKY2000401)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137902' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKY2000402)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137903' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION RED
(STKY2000403)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137904' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SPACE GRAY
(STKY2000404)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133906' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH WHITE
(STHH2000402)
ประกัน 3 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133905' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH BLACK
(STHH2000400)
ประกัน 3 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128865' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBYVG0020BBK)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128867' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBYVG0020BBL)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128866' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBYVG0020BRD)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131232' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT WHITE
(WDBYVG0020BWT)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124203' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA BLUE
(WDBC3C0020BBL)
ประกัน 3 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124194' and sp.pic_type='s'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA SILVER
(WDBC3C0020BSL)
ประกัน 3 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 60 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (4 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137906' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLACK
(STKZ4000400)
ประกัน 3 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137908' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKZ4000402)
ประกัน 3 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128868' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBPKJ0040BBK)
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128870' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBPKJ0040BBL)
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131231' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT WHITE
(WDBPKJ0040BWT)
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125103' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA BLUE
(WDBFTM0040BBL)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129399' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA GOLD
(WDBFTM0040BGD)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137614' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASIC BLACK
(HDTB440AK3CA)
ประกัน 3 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135495' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE BLACK
(HDTCA40AK3CA)
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135496' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE RED
(HDTCA40AR3CA)
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135497' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE WHITE
(HDTCA40AW3CA)
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135498' and sp.pic_type='s'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE GREEN
(HDTCA40AG3CA)
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (5 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137911' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLACK
(STKZ5000400)
ประกัน 3 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137912' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SILVER
(STKZ5000401)
ประกัน 3 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137913' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKZ5000402)
ประกัน 3 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137914' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION RED
(STKZ5000403)
ประกัน 3 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137915' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SPACE GRAY
(STKZ5000404)
ประกัน 3 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128871' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBPKJ0050BBK)
ประกัน 3 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129395' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBPKJ0050BRD)
ประกัน 3 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129396' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBPKJ0050BBL)
ประกัน 3 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131674' and sp.pic_type='s'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT WHITE
(WDBPKJ0050BWT)
ประกัน 3 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 80 บาท


HARD DISK EXTERNAL 3.5'' (6 TB UP)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079402' and sp.pic_type='s'
6 TB EXT HDD 3.5'' WD MY BOOK
(BLACK, WDBBGB0060HBK)
ประกัน 3 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101151' and sp.pic_type='s'
8 TB EXT HDD 3.5'' SEAGATE BACKUP PLUS HUB BLACK
(STEL8000300)
ประกัน 3 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125565' and sp.pic_type='s'
10 TB EXT HDD 3.5'' SEAGATE BACKUP PLUS HUB
(BLACK, STEL10000400)
ประกัน 3 ปี
7,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 200 บาท