เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022880' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk External
พบสินค้า 76 รายการ
Hard Disk External 3.5'' (4 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106033'
4 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL4000300)
ประกัน 3 ปี
2,965 บาท
รวม VAT แล้ว
3,130 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070163'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0040HBK)
ประกัน 3 ปี
3,085 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111693'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0040HWT)
ประกัน 3 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 200 บาท

Hard Disk External 3.5'' (2-3 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111691'
2 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0020HWT)
ประกัน 3 ปี
4,560 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066442'
3 TB Ext HDD 3.5'' WD Elements
(Black, WDBBKG0030HBK)
ประกัน 3 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,120 บาท
ประหยัด 230 บาท

Hard Disk External 2.5'' (5 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126407'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Black, STHP5000400)
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126409'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Silver, STHP5000401)
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128075'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Red, STHP5000403)
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126411'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Blue, STHP5000402)
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128871'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBPKJ0050BBK)
ประกัน 3 ปี
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,480 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129395'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBPKJ0050BRD)
ประกัน 3 ปี
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,480 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129396'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBPKJ0050BBL)
ประกัน 3 ปี
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,480 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131674'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White,WDBPKJ0050BWT)
ประกัน 3 ปี
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,480 บาท
ประหยัด 65 บาท

Hard Disk External 2.5'' (4 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126401'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Black, STHP4000400)
ประกัน 3 ปี
2,845 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126404'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Blue, STHP4000402)
ประกัน 3 ปี
2,845 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126405'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Red, STHP4000403)
ประกัน 3 ปี
2,845 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126403'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Silver, STHP4000401)
ประกัน 3 ปี
2,845 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126406'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Gold, STHP4000404)
ประกัน 3 ปี
2,845 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128868'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBPKJ0040BBK)
ประกัน 3 ปี
2,805 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128870'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBPKJ0040BBL)
ประกัน 3 ปี
2,805 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128869'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBPKJ0040BRD)
ประกัน 3 ปี
2,805 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131231'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White, WDBPKJ0040BWT)
ประกัน 3 ปี
2,805 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125103'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Blue, WDBFTM0040BBL)
ประกัน 3 ปี
3,175 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129399'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Gold, WDBFTM0040BGD)
ประกัน 3 ปี
3,175 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133495'
4 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Blue, HDTC940AL3CA)
ประกัน 3 ปี
2,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,860 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133496'
4 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Red, HDTC940AR3CA)
ประกัน 3 ปี
2,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,860 บาท
ประหยัด 75 บาท

Hard Disk External 2.5'' (2 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126394'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Black, STHN2000400)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126396'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Blue, STHN2000402)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126397'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Red, STHN2000403)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126395'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Silver, STHN2000401)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126399'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Rose Gold, STHN2000405)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126400'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Space Gray, STHN2000406)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128865'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBYVG0020BBK)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128867'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBYVG0020BBL)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128866'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBYVG0020BRD)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131232'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White, WDBYVG0020BWT)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124203'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Blue, WDBC3C0020BBL)
ประกัน 3 ปี
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124194'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Silver, WDBC3C0020BSL)
ประกัน 3 ปี
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129397'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Gold, WDBC3C0020BGD)
ประกัน 3 ปี
1,925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133490'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Black, HDTC920AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133491'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Blue, HDTC920AL3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133492'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Red, HDTC920AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133493'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(White, HDTC920AW3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133500'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Basics
(Black, HDTB420AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133498'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Basics Type-C
(Black, HDTB420AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133506'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Premium P2
(Dark Grey, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,985 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133507'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Premium P2
(Silver, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,985 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133502'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Slim 3
(Black, HDTD320AK3EA)
ประกัน 3 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133503'
2 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Slim 3
(White, HDTD320AS3EA)
ประกัน 3 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 70 บาท

Hard Disk External 2.5'' (1 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126388'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Black, STHN1000400)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126393'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Space Gray, STHN1000405)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126389'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Silver, STHN1000401)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126391'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Red, STHN1000403)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126390'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Blue, STHN1000402)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128864'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBYVG0010BBK)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129391'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBYVG0010BRD)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129393'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBYVG0010BBL)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131233'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White, WDBYVG0010BWT)
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133501'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Basics
(Black, HDTB410AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,360 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133486'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Black, HDTC910AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133487'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Blue, HDTC910AL3AA)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133488'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(Red, HDTC910AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133489'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio V9
(White, HDTC910AW3AA)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133499'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Basics Type-C
(Black, HDTB410AKCAA)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133504'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Slim 3
(Black, HDTD320AK3EA)
ประกัน 3 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133505'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Slim 3
(White, HDTD320AS3EA)
ประกัน 3 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133508'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Premium P2
(Dark Grey, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133509'
1 TB Ext HDD 2.5'' TOSHIBA Canvio Premium P2
(Silver, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 60 บาท

Hard Disk External 3.5'' (6 TB up)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111441'
6 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL6000300)
ประกัน 3 ปี
4,070 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079402'
6 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0060HBK)
ประกัน 3 ปี
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111694'
6 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0060HWT)
ประกัน 3 ปี
7,310 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099536'
8 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0080HBK)
ประกัน 3 ปี
5,380 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101151'
8 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL8000300)
ประกัน 3 ปี
5,380 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125565'
10 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL10000400)
ประกัน 3 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131671'
12 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(WDBBGB0120HBK)
ประกัน 3 ปี
8,570 บาท
รวม VAT แล้ว
8,770 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131672'
14 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(WDBBGB0140HBK)
ประกัน 3 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,300 บาท
ประหยัด 100 บาท