เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022882' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk External
พบสินค้า 64 รายการ


HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (5 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126407'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(BLACK, STHP5000400)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126409'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(SILVER, STHP5000401)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128075'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(RED, STHP5000403)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126411'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(BLUE, STHP5000402)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128871'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLACK, WDBPKJ0050BBK)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129395'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(RED, WDBPKJ0050BRD)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129396'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLUE, WDBPKJ0050BBL)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131674'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(WHITE,WDBPKJ0050BWT)
ประกัน 3 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 60 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (4 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126401'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(BLACK, STHP4000400)
ประกัน 3 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126404'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(BLUE, STHP4000402)
ประกัน 3 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126405'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(RED, STHP4000403)
ประกัน 3 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126403'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS
(SILVER, STHP4000401)
ประกัน 3 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128868'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLACK, WDBPKJ0040BBK)
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128870'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLUE, WDBPKJ0040BBL)
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128869'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(RED, WDBPKJ0040BRD)
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131231'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(WHITE, WDBPKJ0040BWT)
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125103'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(BLUE, WDBFTM0040BBL)
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129399'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(GOLD, WDBFTM0040BGD)
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 50 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (2 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126394'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(BLACK, STHN2000400)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126396'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(BLUE, STHN2000402)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126397'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(RED, STHN2000403)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126395'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(SILVER, STHN2000401)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126399'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(ROSE GOLD, STHN2000405)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126400'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(SPACE GRAY, STHN2000406)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133905'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH
(BLACK, STHH2000400)
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133906'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH
(WHITE, STHH2000402)
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128865'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLACK, WDBYVG0020BBK)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128867'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLUE, WDBYVG0020BBL)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128866'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(RED, WDBYVG0020BRD)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131232'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(WHITE, WDBYVG0020BWT)
ประกัน 3 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124203'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(BLUE, WDBC3C0020BBL)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124194'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(SILVER, WDBC3C0020BSL)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129397'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(GOLD, WDBC3C0020BGD)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133500'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASICS
(BLACK, HDTB420AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135491'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(BLACK, HDTCA20AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135492'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(RED, HDTCA20AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135493'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(WHITE, HDTCA20AW3AA)
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135494'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(GREEN, HDTCA20AG3AA)
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133498'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASICS TYPE-C
(BLACK, HDTB420AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133507'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO PREMIUM P2
(SILVER, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,030 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134168'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO GAMING BLACK
(HDTX120AK3AA)
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133502'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO SLIM 3
(BLACK, HDTD320AK3EA)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133503'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO SLIM 3
(WHITE, HDTD320AS3EA)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (1 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126388'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(BLACK, STHN1000400)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126393'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(SPACE GRAY, STHN1000405)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126389'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(SILVER, STHN1000401)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126391'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(RED, STHN1000403)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126390'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(BLUE, STHN1000402)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128864'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLACK, WDBYVG0010BBK)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129391'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(RED, WDBYVG0010BRD)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129393'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(BLUE, WDBYVG0010BBL)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131233'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT
(WHITE, WDBYVG0010BWT)
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134165'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(SILVER, WDBC3C0010BSL)
ประกัน 3 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133501'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASICS
(BLACK, HDTB410AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135487'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(BLACK, HDTCA10AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135488'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(RED, HDTCA10AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135489'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(WHITE, HDTCA10AW3AA)
ประกัน 3 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135490'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE
(GREEN, HDTCA10AG3AA)
ประกัน 3 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133499'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASICS TYPE-C
(BLACK, HDTB410AKCAA)
ประกัน 3 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134166'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO GAMING BLACK
(HDTX110AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133504'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO SLIM 3
(BLACK, HDTD320AK3EA)
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133505'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO SLIM 3
(WHITE, HDTD320AS3EA)
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134167'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO FLEX SILVER
(HDTX110ASCAA)
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133508'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO PREMIUM P2
(DARK GREY, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 40 บาท