เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022856' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk External
พบสินค้า 70 รายการ
HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (1 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0137895'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLACK
(STKY1000400)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137896'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SILVER
(STKY1000401)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137897'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKY1000402)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137898'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION RED
(STKY1000403)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137899'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SPACE GRAY
(STKY1000404)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126389'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM
(SILVER, STHN1000401)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126393'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM SPACE GRAY
(STHN1000405)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126391'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM RED
(STHN1000403)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126390'
1 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM BLUE
(STHN1000402)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128864'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBYVG0010BBK)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129391'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBYVG0010BRD)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129393'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBYVG0010BBL)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131233'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT WHITE
(WDBYVG0010BWT)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134165'
1 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA SILVER
(WDBC3C0010BSL)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133499'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASICS TYPE-C
(BLACK, HDTB410AKCAA)
ประกัน 3 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135487'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE BLACK
(HDTCA10AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135488'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE RED
(HDTCA10AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135489'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE WHITE
(HDTCA10AW3AA)
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135490'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE GREEN
(HDTCA10AG3AA)
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134166'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO GAMING BLACK
(HDTX110AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133504'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO SLIM 3
(BLACK, HDTD320AK3EA)
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133505'
1 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO SLIM 3 WHITE
(HDTD320AS3EA)
ประกัน 3 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 40 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (2 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126396'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM BLUE
(STHN2000402)
ประกัน 3 ปี
1,705 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126397'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM RED
(STHN2000403)
ประกัน 3 ปี
1,705 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126395'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM SILVER
(STHN2000401)
ประกัน 3 ปี
1,705 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126399'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM ROSE GOLD
(STHN2000405)
ประกัน 3 ปี
1,705 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126400'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SLIM SPACE GRAY
(STHN2000406)
ประกัน 3 ปี
1,705 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137900'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLACK
(STKY2000400)
ประกัน 3 ปี
1,745 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137902'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKY2000402)
ประกัน 3 ปี
1,745 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137903'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION RED
(STKY2000403)
ประกัน 3 ปี
1,745 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133906'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH WHITE
(STHH2000402)
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133905'
2 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH BLACK
(STHH2000400)
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128865'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBYVG0020BBK)
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128867'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBYVG0020BBL)
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128866'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBYVG0020BRD)
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131232'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT WHITE
(WDBYVG0020BWT)
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124203'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA BLUE
(WDBC3C0020BBL)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124194'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA SILVER
(WDBC3C0020BSL)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129397'
2 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA
(GOLD, WDBC3C0020BGD)
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135491'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE BLACK
(HDTCA20AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135492'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE RED
(HDTCA20AR3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135493'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE WHITE
(HDTCA20AW3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135494'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE GREEN
(HDTCA20AG3AA)
ประกัน 3 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133498'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASICS TYPE-C
(BLACK, HDTB420AK3AA)
ประกัน 3 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,860 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133507'
2 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO PREMIUM P2
(SILVER, HDTW220AB3AA)
ประกัน 3 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,030 บาท
ประหยัด 50 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (4 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0126401'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS BLACK
(STHP4000400)
ประกัน 3 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,780 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126404'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS BLUE
(STHP4000402)
ประกัน 3 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,780 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126405'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS RED
(STHP4000403)
ประกัน 3 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,780 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126403'
4 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE BACKUP PLUS SILVER
(STHP4000401)
ประกัน 3 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,780 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128868'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBPKJ0040BBK)
ประกัน 3 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128870'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBPKJ0040BBL)
ประกัน 3 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128869'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBPKJ0040BRD)
ประกัน 3 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131231'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT WHITE
(WDBPKJ0040BWT)
ประกัน 3 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125103'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA BLUE
(WDBFTM0040BBL)
ประกัน 3 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129399'
4 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT ULTRA GOLD
(WDBFTM0040BGD)
ประกัน 3 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137614'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO BASIC BLACK
(HDTB440AK3CA)
ประกัน 3 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135495'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE BLACK
(HDTCA40AK3CA)
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135496'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE RED
(HDTCA40AR3CA)
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135497'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE WHITE
(HDTCA40AW3CA)
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135498'
4 TB EXT HDD 2.5'' TOSHIBA CANVIO ADVANCE GREEN
(HDTCA40AG3CA)
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 60 บาท

HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (5 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0137912'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SILVER
(STKZ5000401)
ประกัน 3 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137913'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION BLUE
(STKZ5000402)
ประกัน 3 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137914'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION RED
(STKZ5000403)
ประกัน 3 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137915'
5 TB EXT HDD 2.5'' SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION SPACE GRAY
(STKZ5000404)
ประกัน 3 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128871'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLACK
(WDBPKJ0050BBK)
ประกัน 3 ปี
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,730 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129395'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT RED
(WDBPKJ0050BRD)
ประกัน 3 ปี
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,730 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129396'
5 TB EXT HDD 2.5'' WD MY PASSPORT BLUE
(WDBPKJ0050BBL)
ประกัน 3 ปี
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,730 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK EXTERNAL 3.5'' (2-3 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0111691'
2 TB EXT HDD 3.5'' WD MY CLOUD HOME
(WHITE, WDBVXC0020HWT)
ประกัน 3 ปี
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,280 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK EXTERNAL 3.5'' (4 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0136864'
4 TB EXT HDD 3.5'' ADATA HM800
(ADT-8004TU32G1-CUS)
ประกัน 3 ปี
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106033'
4 TB EXT HDD 3.5'' SEAGATE BACKUP PLUS HUB BLACK
(STEL4000300)
ประกัน 3 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 100 บาท