เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023560' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 48 รายการ
Desktop PC LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132851'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(11BHS0HK00)
3-3-3
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132288'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(11BHS02M00)
3-3-3
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132853'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(11BHS0HH00)
3-3-3
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132885'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(11BHS02L00)
3-3-3
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132886'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(11BHS08N00)
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132913'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11ECS02P00)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131455'
Desktop Lenovo ThinkCentre M75s
(11AVS02C00)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130896'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICK
(90LU000VTA)
3-3-3
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130897'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICK
(90LU005NTA)
3-3-3
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132564'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICK
(90NA003RTA)
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130898'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ARR
(90J00087TA)
3-3-3
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131098'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICK
(90LU002WTA)
3-3-3
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131096'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICK
(90LU000YTA)
3-3-3
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132235'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC5 15IMB
(90NA001YTA)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132073'
Desktop Lenovo IdeaCentre Legion T530-28ICB
(90L300RXTA)
3-3-3
26,290 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท

Desktop PC ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132267'
PC Asus 90PF01W4-M10810
3-3-3
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132268'
PC Asus 90PF01S1-M06670
3-3-3
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 810 บาท

Desktop PC HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128501'
Desktop HP Pavilion TP01-0107d
(7XD52AA#AKL)
3-3-3
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128500'
Desktop HP Pavilion TP01-0108d
(7XD53AA#AKL)
3-3-3
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132997'
Desktop HP Pavilion TP01-1121d
(1V6A7AA#AKL)
3-3-3
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132998'
Desktop HP Pavilion TP01-1122d
(1V6A8AA#AKL)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129510'
Desktop HP Pavilion TP01-0112d
(7XD68AA#AKL)
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 810 บาท

Desktop PC DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130349'
Desktop PC DELL Vostro V3471-W268014206NMTHW10
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129780'
Desktop PC DELL Vostro V3671-W268016204NMTHW10
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132032'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818204THW10
3-3-3
12,790 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128157'
Desktop PC DELL Optiplex 3070MT-SNS37MT002
3-3-3
17,290 บาท
รวม VAT แล้ว
18,200 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130051'
Desktop PC DELL Optiplex 3070SFF-SNS37SF003
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129956'
Desktop PC DELL Optiplex 3070MT-SNS37MT004
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132033'
Desktop PC DEL Vostro V3888-W26818113THW10
3-3-3
16,790 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130394'
Desktop PC DELL Vostro V3471-W268014214NMTHW10
3-3-3
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129921'
Desktop PC DELL Vostro V3671-W268016109NMTHW10
3-3-3
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129254'
Desktop PC DELL Vostro V3671-W268016114RNMTHW10
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129854'
Desktop PC DELL Vostro V3671-W268016209NMTHW10
3-3-3
22,690 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132034'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818209THW10
3-3-3
23,380 บาท
รวม VAT แล้ว
24,590 บาท
ประหยัด 1,210 บาท

Desktop PC ACER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131597'
Desktop Acer Aspire TC-390-R38G1T00Mi/T004
3-3-3
11,540 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 860 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127252'
Desktop Acer Aspire TC-885-914G1T00Mi/T062
3-3-3
11,940 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 960 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132098'
Desktop Acer Aspire TC-895-1014G1T00Mi/T00E
3-3-3
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132104'
Desktop Acer Aspire TC-895-1018G1T00Mi/T00H
3-3-3
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132099'
Desktop Acer Aspire TC-895-1014G1T00Mi/T007
3-3-3
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132100'
Desktop Acer Aspire TC-895-1018G1T00MGi/T00B
3-3-3
14,730 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128294'
Desktop Acer Aspire TC-390-R534G1T00Mi/T002
3-3-3
12,440 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 960 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130445'
Desktop Acer Aspire TC-390-R538G1T00Mi/T001
3-3-3
15,590 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127253'
Desktop Acer Aspire TC-885-944G1T00MGi/T061
3-3-3
16,540 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132101'
Desktop Acer Aspire TC-895-1048G1T00MGi/T005
3-3-3
16,560 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127254'
Desktop Acer Aspire TC-885-948G1T00MGi/T060
3-3-3
18,350 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132102'
Desktop Acer Aspire TC-895-1048G1T00MGi/T004
3-3-3
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132103'
Desktop Acer Aspire TC-895-1018G2T00Mi/T00D
3-3-3
21,060 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,840 บาท


Desktop ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125243'
Server Dell PowerEdge T140
(SNST1402)
3-3-3
47,645 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,255 บาท