เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 66 รายการ
Desktop PC ACER
select Note from advice_co_th.price where code='A0132098'
Desktop Acer Aspire TC-895-1014G1T00Mi/T00E
3-3-3
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134584'
Desktop Acer Aspire TC-391-R38G1T00Mi/T001
3-3-3
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136571'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1014G1T0Mi/T001
3-3-3
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136572'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1014G1T0Mi/T002
3-3-3
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136573'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1018G1T0Mi/T003
3-3-3
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128294'
Desktop Acer Aspire TC-390-R534G1T00Mi/T002
3-3-3
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134897'
Desktop Acer Aspire TC-391-R54G1T00Mi/T003
3-3-3
13,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136575'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1144G1T0Mi/T004
3-3-3
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136577'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0Mi/T006
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136578'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0MGi/T005
3-3-3
18,550 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136580'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G0T00MGi/T002
3-3-3
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136579'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1178G2T0Mi/T007
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท

Desktop PC LENOVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0135353'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJS00900)
3-3-3
8,750 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136605'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJ003MTA)
3-3-3
9,850 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136721'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KG003GTA)
3-3-3
10,250 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137973'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJS01V00)
3-3-3
10,490 บาท
รวม VAT แล้ว
11,200 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137245'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11ED002PTA)
3-3-3
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,200 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133206'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC5
(90NA003QTA)
3-3-3
12,750 บาท
รวม VAT แล้ว
13,490 บาท
ประหยัด 740 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134455'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC5
(90Q3002VTA)
3-3-3
13,190 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137246'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC5
(90Q3002WTA)
3-3-3
14,950 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136128'
Desktop Lenovo ThinkCentre M75s
(11JDS01600)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0138085'
Desktop Lenovo ThinkCentre M75s
(11JDS01K00)
3-3-3
19,690 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135504'
Desktop Lenovo ThinkCentre P340
(30DHS0WD00)
3-3-3
23,050 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,350 บาท

Desktop PC DELL
select Note from advice_co_th.price where code='A0137480'
Desktop PC DELL Micro Optiplex 3080-SNS38MC009
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137479'
Desktop PC DELL Micro Optiplex 3080-SNS38MC005
3-3-3
18,690 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136787'
Desktop PC DELL Micro Optiplex 3080-SNS38MC006
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134100'
Desktop PC DELL Optiplex 3080SFF-SNS38SF001
3-3-3
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136939'
Desktop PC DELL Optiplex 3080SFF-SNS38SF002
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134101'
Desktop PC DELL Optiplex 3080SFF-SNS38SF003
3-3-3
17,090 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135026'
Desktop PC DELL Optiplex 3080SFF-SNS38SF004
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134785'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818212THHS
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134096'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT001
3-3-3
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134786'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818204THHS
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136408'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818601THCOM
3-3-3
14,290 บาท
รวม VAT แล้ว
15,000 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136937'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT002
3-3-3
17,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134097'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT003
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134545'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT005
3-3-3
17,090 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134099'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT008
3-3-3
17,790 บาท
รวม VAT แล้ว
18,590 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134787'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818113THHS
3-3-3
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,100 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134098'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT004
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136938'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT006
3-3-3
21,390 บาท
รวม VAT แล้ว
22,390 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135029'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT009
3-3-3
23,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท

Desktop PC HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0134540'
Desktop HP Micro ProDesk 400 G5DM
(7XG83PA#AKL)
3-3-3
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134116'
Desktop HP S01-pf1147d (180G3AA#AKL)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134117'
Desktop HP S01-pf1152d (181H3AA#AKL)
3-3-3
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136469'
Desktop HP S01-pf1012d (4C9S5PA#AKL)
3-3-3
16,190 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134417'
Desktop HP ProDesk 280G6MT
(1N2C7PA#AKL)
3-3-3
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135929'
Desktop HP ProDesk 400 G7MT
(3G0W7PA#AKL)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134969'
Desktop HP Pavilion TP01-1207d
(22U31AA#AKL)
3-3-3
12,790 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137208'
Desktop HP ProDesk 400 G7MT
(42V62PA#AKL)
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136483'
Desktop HP Pavilion TP01-1010d
(4C9R3PA#AKL)
3-3-3
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136486'
Desktop HP Pavilion TP01-1013d
(4C9R6PA#AKL)
3-3-3
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136485'
Desktop HP Pavilion TP01-1012d
(4C9R5PA#AKL)
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136481'
Desktop HP Pavilion TP01-1008d
(4C9R1PA#AKL)
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136484'
Desktop HP Pavilion TP01-1011d
(4C9R4PA#AKL)
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136482'
Desktop HP Pavilion TP01-1009d
(4C9R2PA#AKL)
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136491'
Desktop HP Pavilion TP01-2015d
(4C9S1PA#AKL)
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135928'
Desktop HP ProDesk 400 G7MT
(3G0W5PA#AKL)
3-3-3
19,690 บาท
รวม VAT แล้ว
20,590 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136490'
Desktop HP Pavilion TP01-2014d
(4C9S0PA#AKL)
3-3-3
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136489'
Desktop HP Pavilion TP01-2013d
(4C9R9PA#AKL)
3-3-3
24,490 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท

Desktop PC ASUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0137924'
PC Asus X500MA-R4300G0090
(PF02F1-M03230)
3-3-3
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137923'
PC Asus X500MA-R4300G0310
(PF02F1-M05320)
3-3-3
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135486'
PC Asus U500MA-R4300G001TS
(90PF02F2-M03350)
3-3-3
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137376'
PC Asus S300TA-310100075T
(90PF0262-M25890)
3-3-3
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137029'
PC Asus U500MA-R4600G004TS
(90PF02F2-M05990)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0137925'
PC Asus D3401SFF-I59400032R
(PF01W3-M19050)
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป