เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023449' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mini PC
พบสินค้า 11 รายการ
Mini PC ASUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0123485'
PC Mini Asus Vivostick TS10-B123D
ประกัน 1 ปี
4,980 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134326'
PC Mini Asus PB60-B3803ZV
3-3-3
16,710 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 690 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128445'
PC Mini Asus PB50-BR008ZD
3-3-3
16,390 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท

Mini PC INTEL
select Note from advice_co_th.price where code='A0131598'
Mini PC Intel NUC_i3-10110U
(BXNUC10I3FNH1)
ประกัน 3 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131599'
Mini PC Intel NUC_i3-10110U
(BXNUC10I3FNHJA1)
ประกัน 3 ปี
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,700 บาท
ประหยัด 810 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131600'
Mini PC Intel NUC_i5-10210U
(BXNUC10I5FNH1)
ประกัน 3 ปี
12,180 บาท
รวม VAT แล้ว
12,790 บาท
ประหยัด 610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131601'
Mini PC Intel NUC_i5-10210U
(BXNUC10I5FNHJA1)
ประกัน 3 ปี
20,150 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130534'
Mini PC Intel NUC_i7-10710U
(BXNUC10I7FNH1)
ประกัน 3 ปี
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121198'
Mini PC Intel NUC_i7-8705G
(BOXNUC8I7HNK1)
ประกัน 3 ปี
22,350 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131603'
Mini PC Intel NUC_i7-10710U
(BXNUC10I7FNHJA1)
ประกัน 3 ปี
26,290 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113983'
Mini PC Intel NUC_i7-8809G
(BOXNUC8i7HVK1)
ประกัน 3 ปี
26,490 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท