เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025036' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mini PC
พบสินค้า 8 รายการ
Mini PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138066' and sp.pic_type='s'
Mini PC Msi Cubi 5 10M-232TH
3-3-3
8,540 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 450 บาท

Mini PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138695' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus Vivostick TS10-B216D
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,740 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138697' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN40-BC880ZV
3-3-3
9,040 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138696' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PB40-BP201ZV
3-3-3
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,240 บาท
ประหยัด 1,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125559' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PB60-B5189ZV
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,090 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

Mini PC INTEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135561' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i3-1115G4
(RNUC11PAHi30000)
ประกัน 3 ปี
9,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137624' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i5-1135G7
(RNUC11PAHI50000)
ประกัน 3 ปี
12,650 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136831' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i7-1165G7
(RNUC11PAHI70000)
ประกัน 3 ปี
17,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 810 บาท