เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010252' GROUP BY pri.code order by pri.Url Graphic Card
พบสินค้า 97 รายการ
AMD RADEON R SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125690'
2GB DDR5 AMD R7 250 POWER COLOR
ประกัน 3 ปี
1,735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท

AMD RADEON RX SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099683'
2GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON OC
ประกัน 3 ปี
2,025 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128054'
4GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON OC
ประกัน 3 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131871'
4GB GDDR5 AMD RX570 POWER COLOUR RED DRAGON OC [AXRX 570 4GBD5-DHDV3/OC]
ประกัน 3 ปี
4,025 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121672'
4GB GDDR5 AMD RX570 ASROCK PHANTOM GAMING
ประกัน 3 ปี
3,925 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131196'
8GB GDDR5 AMD RX570 GIGABYTE GAMING REV.2.0
ประกัน 3 ปี
4,505 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 185 บาท

AMD RADEON RX5500XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129432'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
5,730 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129433'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
5,980 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129847'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT POWERCOLOR
ประกัน 3 ปี
6,410 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129521'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT POWERCOLOR RED DRAGON OC
ประกัน 3 ปี
6,970 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129326'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASROCK CHALLENGER D OC
ประกัน 3 ปี
6,620 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129480'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129325'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
6,910 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129434'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS DUAL EVO O8G
ประกัน 3 ปี
7,110 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129959'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS ROG STRIX O8G
ประกัน 3 ปี
7,440 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท

AMD RADEON RX5600XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129845'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASROCK CHALLENGER D OC
ประกัน 3 ปี
9,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,940 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131389'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASROCK GAMING D2
ประกัน 3 ปี
11,220 บาท
รวม VAT แล้ว
11,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 470 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129846'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT POWER COLOR RED DEVIL OC
ประกัน 3 ปี
10,480 บาท
รวม VAT แล้ว
10,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129701'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT GIGABYTE WINDFORCE OC
ประกัน 3 ปี
9,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129700'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
10,020 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129697'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129703'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASUS ROG STRIX O6G GAMING
ประกัน 3 ปี
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130948'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASUS ROG STRIX T6G GAMING
ประกัน 3 ปี
12,160 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 340 บาท

AMD RADEON RX5700 - RX5700XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127937'
8GB GDDR6 AMD RX5700 MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131172'
8GB GDDR6 AMD RX5700 MSI MECH GP OC
ประกัน 3 ปี
11,810 บาท
รวม VAT แล้ว
12,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 580 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131378'
8GB GDDR6 AMD RX5700 MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
13,360 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 630 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127896'
8GB GDDR6 AMD RX5700 GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
11,540 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130213'
8GB GDDR6 AMD RX5700 ASUS DUAL EVO O8G
ประกัน 3 ปี
11,870 บาท
รวม VAT แล้ว
12,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127972'
8GB GDDR6 AMD RX5700 ASUS ROG STRIX O8G GAMING
ประกัน 3 ปี
13,840 บาท
รวม VAT แล้ว
14,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127865'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT SAPPHIRE PULSE
ประกัน 3 ปี
14,240 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 660 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131388'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT ASROCK TAICHI X OC
ประกัน 3 ปี
15,940 บาท
รวม VAT แล้ว
16,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127936'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129210'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127895'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
14,030 บาท
รวม VAT แล้ว
14,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 660 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129848'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT GIGABYTE AORUS OC
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
15,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127971'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT ASUS ROG STRIX O8G GAMING
ประกัน 3 ปี
15,240 บาท
รวม VAT แล้ว
15,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 450 บาท

NVIDIA 200 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066992'
1GB DDR3 GT210 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120213'
1GB DDR3 G210 AFOX
ประกัน 3 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125448'
1GB DDR3 N210 INNO3D
ประกัน 3 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044629'
1GB DDR3 N210 GIGABYTE
ประกัน 3 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122069'
1GB DDR3 G220 AFOX
ประกัน 3 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท

NVIDIA 600 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121671'
1GB DDR3 GT610 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066846'
2GB DDR3 GT610 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท

NVIDIA 700 -1030 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073481'
1GB DDR3 GT710 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131771'
2GB DDR3 GT710 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105376'
2GB DDR3 GT710 AFOX
ประกัน 3 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123256'
2GB DDR3 GT710 ZOTAC ZONE EDITION [ZT-71302-20L]
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046265'
2GB DDR3 GT710 INNO3D
ประกัน 3 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092873'
2GB DDR3 GT710 MSI LP
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105330'
2GB DDR5 GT710 GIGABYTE
ประกัน 3 ปี
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116890'
2GB DDR5 GT710 ASUS SL BRK
ประกัน 3 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131869'
2GB DDR5 GT710 ASUS 4H SL
ประกัน 3 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100245'
2GB GDDR5 GT1030 INNO3D
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100032'
2GB GDDR5 GT1030 MSI AERO ITX
ประกัน 3 ปี
2,355 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100358'
2GB GDDR5 GT1030 GIGABYTE LOW PROFILE
ประกัน 3 ปี
2,355 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131868'
2GB GDDR5 GT1030 ASUS PH
ประกัน 3 ปี
2,315 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท

NVIDIA 1650 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125099'
4GB GDDR5 GTX1650 ASUS DUAL O4G
ประกัน 3 ปี
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130722'
4GB GDDR6 GTX1650 ZOTAC OC [ZT-T16520F-10L]
ประกัน 3 ปี
4,680 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131547'
4GB GDDR6 GTX1650 ZOTAC AMP [ZT-T16520D-10L]
ประกัน 3 ปี
4,835 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 155 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130715'
4GB GDDR6 GTX1650 GIGABYTE WINFORCE OC
ประกัน 3 ปี
4,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131654'
4GB GDDR6 GTX1650 ASUS TUF O4G GAMING
ประกัน 3 ปี
5,160 บาท
รวม VAT แล้ว
5,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท

NVIDIA 1650 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129990'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER INNO3D TWIN X2 OC
ประกัน 3 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129213'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI VENTUS XS OC
ประกัน 3 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130470'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129117'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER GIGABYTE WINDFORCE OC
ประกัน 3 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129113'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER ASUS TUF O4G GAMING
ประกัน 3 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NVIDIA 1660 - 1660TI SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124777'
6GB GDDR5 GTX1660 ZOTAC TWIN FAN [ZT-T16600K-10M]
ประกัน 3 ปี
6,210 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124178'
6GB GDDR5 GTX1660 GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124179'
6GB GDDR5 GTX1660 GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
7,530 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 160 บาท

NVIDIA 1660 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131867'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER INNO3D TWIN X2 OC
ประกัน 3 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129112'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER INNO3D TWIN X2 RGB OC
ประกัน 3 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129011'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER ZOTAC GAMING TWIN FAN [ZT-T16620F-10L]
ประกัน 3 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129012'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER ZOTAC GAMING AMP [ZT-T16620D-10M]
ประกัน 3 ปี
7,480 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128816'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
7,450 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128817'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
8,140 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท

NVIDIA 2060 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122524'
6GB GDDR6 RTX2060 ZOTAC GAMING [ZT-T20600K-10M]
ประกัน 3 ปี
9,480 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122539'
6GB GDDR6 RTX2060 GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
10,440 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 460 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124830'
6GB GDDR6 RTX2060 ASUS TUF O6G GAMING
ประกัน 3 ปี
11,490 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NVIDIA 2060 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127037'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER ZOTAC MINI [ZT-T20610E-10M]
ประกัน 3 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127039'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER GIGABYTE WF2 OC
ประกัน 3 ปี
12,600 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127036'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER GIGABYTE GAMING 3X OC
(Rev.2.0)
ประกัน 3 ปี
14,150 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NVIDIA 2070 - 2080TI SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130946'
8GB GDDR6 RTX2070 ASUS DUAL EVO V2 O8G
ประกัน 3 ปี
16,040 บาท
รวม VAT แล้ว
16,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117319'
11GB GDDR6 RTX2080TI GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122808'
11GB GDDR6 RTX2080TI ASUS ROG STRIX O11G GAMING
ประกัน 3 ปี
48,940 บาท
รวม VAT แล้ว
49,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 850 บาท

NVIDIA 2070 - 2080 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128155'
8GB GDDR6 RTX2070 SUPER INNO3D ICHILL X3 ULTRA
ประกัน 3 ปี
18,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129014'
8GB GDDR6 RTX2070 SUPER ZOTAC GAMING AIR [ZT-T20710E-10M]
ประกัน 3 ปี
16,100 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128666'
8GB GDDR6 RTX2070 SUPER GIGABYTE GAMING 3X OC
ประกัน 3 ปี
17,220 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 680 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127816'
8GB GDDR6 RTX2070 SUPER ASUS ROG STRIX O8G GAMING
ประกัน 3 ปี
23,250 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128707'
8GB GDDR6 RTX2080 SUPER ZOTAC GAMING AMP CORE [ZT-T20820J-10P]
ประกัน 3 ปี
25,000 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท

NVIDIA QUADRO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114224'
2GB DDR5 P620 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
5,370 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113548'
2GB DDR5 P620 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
5,635 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131700'
5GB DDR5 P2200 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
13,850 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102898'
8GB DDR5 P4000 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
29,400 บาท
รวม VAT แล้ว
30,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131695'
8GB DDR6 RTX4000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
30,890 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129611'
8GB DDR6 RTX4000 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
30,610 บาท
รวม VAT แล้ว
30,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131697'
24GB DDR6 RTX6000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
147,500 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131698'
48GB DDR6 RTX8000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
245,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป