เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023654' GROUP BY pri.code order by pri.Url Graphic Card
พบสินค้า 72 รายการ
AMD RADEON R SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133722'
2GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON [AXRX 550 2GBD5-DH]
ประกัน 3 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132009'
4GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON [AXRX 550 4GBD5-DH]
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

AMD RADEON RX SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131871'
4GB GDDR5 AMD RX570 POWER COLOUR RED DRAGON OC [AXRX 570 4GBD5-DHDV3/OC]
ประกัน 3 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109126'
4GB GDDR5 AMD RX570 GIGABYTE GAMING
ประกัน 3 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

AMD RADEON RX5500XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131359'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT ASROCK CHALLENGER D OC
ประกัน 3 ปี
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131390'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT POWERCOLOR
ประกัน 3 ปี
5,220 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129482'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129432'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130949'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS DUAL EVO O4G
ประกัน 3 ปี
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129847'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT POWERCOLOR
ประกัน 3 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129326'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASROCK CHALLENGER D OC
ประกัน 3 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129481'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
6,560 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129480'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129434'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS DUAL EVO O8G
ประกัน 3 ปี
6,620 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129959'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS ROG STRIX O8G
ประกัน 3 ปี
6,910 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท

AMD RADEON RX5600XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129845'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASROCK CHALLENGER D OC
ประกัน 3 ปี
7,770 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131389'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASROCK PHANTOM GAMING D2
ประกัน 3 ปี
8,840 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129846'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT POWER COLOR RED DEVIL OC
ประกัน 3 ปี
8,670 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129701'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT GIGABYTE WINDFORCE OC
ประกัน 3 ปี
7,740 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129700'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129698'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
9,650 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129697'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
9,950 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132697'
8GB GDDR6 AMD RX5600XT ASUS TUF-3 EVO T6G GAMING
ประกัน 3 ปี
8,760 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130948'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASUS ROG STRIX T6G GAMING
ประกัน 3 ปี
9,270 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท

NVIDIA 200 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066992'
1GB DDR3 GT210 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125448'
1GB DDR3 N210 INNO3D
ประกัน 3 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044629'
1GB DDR3 N210 GIGABYTE
ประกัน 3 ปี
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120213'
1GB DDR3 G210 AFOX
ประกัน 3 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122069'
1GB DDR3 G220 AFOX
ประกัน 3 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท

NVIDIA 600 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066846'
2GB DDR3 GT610 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท

NVIDIA 700 -1030 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073481'
1GB DDR3 GT710 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131771'
2GB DDR3 GT710 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046265'
2GB DDR3 GT710 INNO3D
ประกัน 3 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123256'
2GB DDR3 GT710 ZOTAC ZONE EDITION [ZT-71302-20L]
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105330'
2GB DDR5 GT710 GIGABYTE
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116890'
2GB DDR5 GT710 ASUS SL BRK
ประกัน 3 ปี
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131770'
2GB DDR5 GT730 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100245'
2GB GDDR5 GT1030 INNO3D
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100358'
2GB GDDR5 GT1030 GIGABYTE LOW PROFILE
ประกัน 3 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,245 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132348'
2GB GDDR5 GT1030 ASUS PH O2G
ประกัน 3 ปี
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท

NVIDIA 1650 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131547'
4GB GDDR6 GTX1650 ZOTAC AMP [ZT-T16520D-10L]
ประกัน 3 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133140'
4GB GDDR6 GTX1650 GIGABYTE OC [REV.2.0]
ประกัน 3 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133149'
4GB GDDR6 GTX1650 GIGABYTE WINFORCE OC [REV.2.0]
ประกัน 3 ปี
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131654'
4GB GDDR6 GTX1650 ASUS TUF O4G GAMING
ประกัน 3 ปี
4,880 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132698'
4GB GDDR6 GTX1650 ASUS TUF O4G-P GAMING
ประกัน 3 ปี
4,815 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 75 บาท

NVIDIA 1650 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129990'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER INNO3D TWIN X2 OC
ประกัน 3 ปี
4,995 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129118'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER ZOTAC TWIN FAN GAMING
ประกัน 3 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129212'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI AERO ITX OC
ประกัน 3 ปี
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129213'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI VENTUS XS OC
ประกัน 3 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129214'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130470'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
5,230 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129113'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER ASUS TUF O4G GAMING
ประกัน 3 ปี
5,360 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 130 บาท

NVIDIA 1660 - 1660TI SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124179'
6GB GDDR5 GTX1660 GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
7,180 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 310 บาท

NVIDIA 1660 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129112'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER INNO3D TWIN X2 RGB OC
ประกัน 3 ปี
7,130 บาท
รวม VAT แล้ว
7,450 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133627'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER INNO3D ICHILL X3 RGB
ประกัน 3 ปี
7,670 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128819'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER MSI SUPER GAMING X
ประกัน 3 ปี
7,760 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128816'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
7,410 บาท
รวม VAT แล้ว
7,740 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128817'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
7,760 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129215'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER ASUS TUF O6G GAMING
ประกัน 3 ปี
7,220 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท


NVIDIA 2070 - 2080 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128707'
8GB GDDR6 RTX2080 SUPER ZOTAC GAMING AMP CORE [ZT-T20820J-10P]
ประกัน 3 ปี
18,050 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127950'
8GB GDDR6 RTX2080 SUPER MSI GAMING X TRIO
ประกัน 3 ปี
20,950 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 950 บาท

NVIDIA 3090 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133482'
24GB GDDR6 RTX3090 INNO3D ICHILL X3
ประกัน 3 ปี
55,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133072'
24GB GDDR6 RTX3090 MSI GAMING X TRIO
ประกัน 3 ปี
53,390 บาท
รวม VAT แล้ว
53,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133107'
24GB GDDR6 RTX3090 GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
56,500 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NVIDIA QUADRO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114224'
2GB DDR5 P620 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113548'
2GB DDR5 P620 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
5,320 บาท
รวม VAT แล้ว
5,540 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131700'
5GB DDR5 P2200 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
13,470 บาท
รวม VAT แล้ว
14,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 620 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128354'
5GB DDR5 P2200 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
13,510 บาท
รวม VAT แล้ว
14,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 680 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131695'
8GB DDR6 RTX4000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129611'
8GB DDR6 RTX4000 GIGABYTE QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
30,890 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131697'
24GB DDR6 RTX6000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
147,500 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131698'
48GB DDR6 RTX8000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
245,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป