เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023665' GROUP BY pri.code order by pri.Url Digital Camera
พบสินค้า 7 รายการ
FUJIFILM
select Note from advice_co_th.price where code='A0133268'
Fujifilm Instax Mini 11 (Blue)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133271'
Fujifilm Instax Mini 11 (Gray)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133272'
Fujifilm Instax Mini 11 (White)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133273'
Fujifilm Instax Mini 11 (Purple)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133263'
Fujifilm Instax Square SQ1 Camera
(Glacier Blue)
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133265'
Fujifilm Instax Mini LiPlay
(Stone White)
ประกัน 1 ปี
4,960 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 430 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133266'
Fujifilm Instax Mini LiPlay
(Elegant Black)
ประกัน 1 ปี
4,960 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 430 บาท