เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023548' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microsoft Office
พบสินค้า 5 รายการ
Microsoft Office
select Note from advice_co_th.price where code='A0131192'
Microsoft 365 Personal QQ2-00983
-
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131191'
Microsoft 365 Family 2019 6GQ-01144
-
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,880 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131759'
Microsoft 365 Business Standard 2019
(FPP) KLQ-00454
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131451'
Microsoft Office Home & Student 2019
(FPP) 79G-05143
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,940 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131453'
Microsoft Office Home & Business 2019
(FPP) T5D-03302
-
6,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,870 บาท
ประหยัด 200 บาท