เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023549' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microsoft Windows
พบสินค้า 10 รายการ
Microsoft Windows
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080959' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
-
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,940 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129043' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Home 32/64 Bit
(FPP) HAJ-00055
-
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080960' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
-
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128212' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Pro 32/64 Bit
(FPP) HAV-00060
-
6,520 บาท
รวม VAT แล้ว
6,770 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140606' and sp.pic_type='s'
Windows 11 Home 64 Bit (OEM) KW9-00632
-
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
4,080 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142874' and sp.pic_type='s'
Windows 11 Home 64 Bit (FPP) HAJ-00090
-
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140605' and sp.pic_type='s'
Windows 11 Pro 64 Bit (OEM) FQC-10528
-
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
5,080 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142875' and sp.pic_type='s'
Windows 11 Pro 64 Bit (FPP) HAV-00163
-
6,570 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144011' and sp.pic_type='s'
(ESD) WINDOWS 11 HOME 64 BIT
(1 LICENSE, DOWNLOAD) FQC-10572
-
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144010' and sp.pic_type='s'
(ESD) WINDOWS 11 PRO 64 BIT
(1 LICENSE, DOWNLOAD) KW9-00664
-
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 200 บาท