เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023549' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microsoft Windows
พบสินค้า 4 รายการ
Microsoft Windows
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080959' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
-
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,880 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129043' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Home 32/64 Bit
(FPP) HAJ-00055
-
4,299 บาท
รวม VAT แล้ว
4,570 บาท
ประหยัด 271 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080960' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
-
4,649 บาท
รวม VAT แล้ว
4,980 บาท
ประหยัด 331 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128212' and sp.pic_type='s'
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG
(FPP) HAV-00060
-
6,470 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 120 บาท