เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023549' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microsoft Windows
พบสินค้า 4 รายการ
Microsoft Windows
select Note from advice_co_th.price where code='A0080959'
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
-
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,780 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129043'
Windows 10 Home 32/64 Bit
(FPP) HAJ-00055
-
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080960'
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
-
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,880 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128212'
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG
(FPP) HAV-00060
-
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,580 บาท
ประหยัด 290 บาท