เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023507' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset & Earphones
พบสินค้า 43 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0129774'
Headset HP (H100) Black
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129773'
Headset HP (H150) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134517'
Headset HP (H120) Black
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129775'
Headset HP (H220) Black
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131556'
Headset HP (H360G) Black
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130739'
Headset HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135174'
Headset HP (H320) Black
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132373'
Headset HP (H300) Black
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135984'
Headset HP (H500) Black
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136384'
Headset HP (H500) Gold
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 110 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0104080'
Headset MD-TECH (HS6) White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101995'
Headset MD-TECH (HS6) Red
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101998'
Headset MD-TECH (HS6) Pink
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101999'
Headset MD-TECH (HS5) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102001'
Headset MD-TECH (HS5) Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104853'
Headset MD-TECH (HS5) Gold
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104855'
Headset MD-TECH (HS5) Silver
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096436'
Headset MD-TECH OSMO (HS101) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128191'
Headphone BLUETOOTH MD-TECH
(BT5) White
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128190'
Headphone BLUETOOTH MD-TECH
(BT5) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท

JBL
select Note from advice_co_th.price where code='A0135812'
JBL หูฟังไร้สาย (สีดำ) รุ่น Tune 700BT
ประกัน 1 ปี
2,433 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 557 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135813'
JBL หูฟังไร้สาย (สีฟ้า) รุ่น Tune 700B
T
ประกัน 1 ปี
2,433 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 557 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135814'
JBL หูฟังไร้สาย (สีแดงอมส้ม) รุ่น Tune
700BT
ประกัน 1 ปี
2,433 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 557 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135908'
JBL หูฟังไร้สาย (สีขาว) รุ่น Tune 700B
T
ประกัน 1 ปี
2,433 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 557 บาท

MARVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128537'
Headset MARVO Scorpion (H8660) Black/Red
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 100 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0062893'
Headset NUBWO (A6) Black/Green
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062906'
Headset NUBWO (A6) Black/Red
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087188'
HeadSet 'NUBWO' (A6) Black/Orange
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0067566'
Headset OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067567'
Headset OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075532'
Headset OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130888'
Headset OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086843'
Headset OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127113'
Headset OKER Lava sonic (L-3) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 50 บาท

PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0136025'
HeadSet 'PISEN' HD109 (Black)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 50 บาท

Primaxx
select Note from advice_co_th.price where code='A0135912'
Primaxx HeadPhones พับได้ รุ่น SE-5222 สี Blue/Gray
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136119'
Primaxx HeadPhones พับได้ รุ่น SE-5222 สี White/Gray
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136258'
Primaxx HeadPhones พับได้ รุ่น SE-5222 สี Yellow-Green/Gray
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท

Logitech
select Note from advice_co_th.price where code='A0136401'
Headset 'Logitech' Stereo H110
(Black)
ประกัน 2 ปี
229 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135447'
Headset 'Logitech' Stereo H151
(Black)
ประกัน 1 ปี
409 บาท
รวม VAT แล้ว
589 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135448'
Headset 'Logitech' USB H340
(Black)
ประกัน 2 ปี
634 บาท
รวม VAT แล้ว
935 บาท
ประหยัด 301 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136343'
Headset 'Logitech' USB H370
(Black)
ประกัน 2 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 325 บาท

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128539'
Headset RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท