เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023512' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset & Earphones
พบสินค้า 28 รายการ
OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0067566'
Headset OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067567'
Headset OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075532'
Headset OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130888'
Headset OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086843'
Headset OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127113'
Headset OKER Lava sonic (L-3) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 50 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0059093'
Headset NUBWO (040) Yellow
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062893'
Headset NUBWO (A6) Black/Green
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062906'
Headset NUBWO (A6) Black/Red
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062888'
Headset NUBWO (550) Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0104080'
Headset MD-TECH (HS6) White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101995'
Headset MD-TECH (HS6) Red
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101998'
Headset MD-TECH (HS6) Pink
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101999'
Headset MD-TECH (HS5) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102001'
Headset MD-TECH (HS5) Red
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104853'
Headset MD-TECH (HS5) Gold
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104855'
Headset MD-TECH (HS5) Silver
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112603'
Headset MD-TECH OSMO (HS101) White
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096436'
Headset MD-TECH OSMO (HS101) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท

MARVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128537'
Headset MARVO Scorpion (H8660) Black/Red
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 100 บาท

HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0129774'
Headset HP (H100) Black
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129773'
Headset HP (H150) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134517'
Headset HP (H120) Black
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131556'
Headset HP (H360G) Black
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130739'
Headset HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131557'
Headset HP (7.1) (H200GS) Black
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 120 บาท

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128539'
Headset RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128540'
Headset RAPOO (H120) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท