เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023507' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset & Earphones
พบสินค้า 31 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0130739'
HeadSet HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132373'
HeadSet HP (H300) Black
ประกัน 2 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136384'
HeadSet HP (H500) Gold
ประกัน 2 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
745 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131556'
USB HeadSet HP (H360G) Black
ประกัน 2 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 115 บาท

LOGITECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0136401'
HeadSet Logitech Stereo H110
(Black)
ประกัน 2 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135447'
HeadSet Logitech Stereo H151
(Black)
ประกัน 1 ปี
419 บาท
รวม VAT แล้ว
589 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136343'
USB HeadSet Logitech H370
(Black)
ประกัน 2 ปี
799 บาท
รวม VAT แล้ว
1,099 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137880'
USB Headset Logitech H390
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,009 บาท
รวม VAT แล้ว
1,399 บาท
ประหยัด 390 บาท

MARVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0137989'
USB HeadSet MARVO Scorpion
(HG8902)
ประกัน 1 ปี
289 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128537'
HeadSet MARVO Scorpion (H8660) Black/Red
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 110 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0101995'
HeadSet MD-TECH (HS6) Red
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101998'
HeadSet MD-TECH (HS6) Pink
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101999'
HeadSet MD-TECH (HS5) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102001'
HeadSet MD-TECH (HS5) Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104853'
HeadSet MD-TECH (HS5) Gold
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104855'
HeadSet MD-TECH (HS5) Silver
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122495'
Headset MD-TECH CYCLONE (HS388) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096436'
USB HeadSet MD-TECH OSMO (HS101) Black
(LED Light 7 Colors)
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 55 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0087188'
HeadSet NUBWO (A6) Black/Orange
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062893'
HeadSet NUBWO (A6) Black/Green
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137747'
Headset NUBWO N1 PRO LED 7 Lighting
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 50 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0067567'
HeadSet OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067566'
HeadSet OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075532'
HeadSet OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130888'
HeadSet OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086843'
HeadSet OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127113'
HeadSet OKER Lava sonic (L-3) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 60 บาท

PRIMAXX
select Note from advice_co_th.price where code='A0137944'
HeadPhones Primaxx พับได้ รุ่น SE-5222 สี Black/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136258'
HeadPhones Primaxx พับได้ รุ่น SE-5222 สี Yellow-Green/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128539'
HeadSet RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128540'
Headset RAPOO (H120) Black
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 100 บาท