เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023512' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset & Earphones
พบสินค้า 38 รายการ
OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067566'
HeadSet OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067567'
HeadSet OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075532'
HeadSet OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067569'
HeadSet OKER (SM-715) Red
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130888'
HeadSet OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086843'
HeadSet OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127113'
HeadSet OKER Lava sonic (L-3) Gaming Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130886'
HeadSet OKER Ultimate Layer
(L-11) Gaming Black
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 60 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126321'
Headset NUBWO (029) Black/Red
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061373'
Headset NUBWO (040) Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059093'
Headset NUBWO (040) Yellow
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062888'
Headset NUBWO (550) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062906'
Headset NUBWO (A6) Black/Red
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062893'
Headset NUBWO (A6) Black/Green
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104080'
HeadSet MD-TECH (HS6) White
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101995'
HeadSet MD-TECH (HS6) Red
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101998'
HeadSet MD-TECH (HS6) Pink
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102001'
HeadSet MD-TECH (HS5) Red
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 42 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102000'
HeadSet MD-TECH (HS5) Blue
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 42 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101999'
HeadSet MD-TECH (HS5) Black
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 42 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104855'
HeadSet MD-TECH (HS5) Silver
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 42 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104853'
HeadSet MD-TECH (HS5) Gold
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 42 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122495'
HeadSet MD-TECH CYCLONE (HS388) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093136'
HeadSet MD-TECH CYCLONE (HS388) Green
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112603'
HeadSet MD-TECH OSMO (HS101) White
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096436'
HeadSet MD-TECH OSMO (HS101) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท

HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129773'
Headphone HP (H150) Black
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129774'
Headset HP (H100) Black
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130738'
Headset HP (H360) Black
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130739'
Headset HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131556'
Headset HP (H360G) Black
ประกัน 2 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132373'
Headset 'HP' H300 (Black)
ประกัน 2 ปี
599 บาท
รวม VAT แล้ว
779 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130429'
Headset HP (7.1) H220GS Gaming
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130740'
Headset HP (7.1) H360GS Gaming
ประกัน 2 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131557'
Headset HP (7.1) (H200GS) Black
ประกัน 2 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130741'
Headset HP (7.1) H500GS Gaming
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 180 บาท

RAPOO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128539'
HeadSet RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128540'
HeadSet RAPOO (H120) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 60 บาท