เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023029' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smart IP Camera
พบสินค้า 32 รายการ
WATASHI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129519' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera WATASHI#WIOT1009
ประกัน 1 ปี
1,865 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 225 บาท

TP-Link
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129108' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera TP-Link#TapoC200
ประกัน 2 ปี
749 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136224' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera TP-Link#TapoC210
ประกัน 2 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136225' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera TP-Link#TapoC310
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

EZVIZ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139349' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera EZVIZ C6N (B)
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125736' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera EZVIZ CS-CV310
(C3WN)
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125502' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera EZVIZ C6TC
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128732' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera EZVIZ C3W
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138012' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera EZVIZ C8C
ประกัน 2 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 220 บาท

IMOU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130855' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera IMOU A22EP-A
ประกัน 2 ปี
745 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138314' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera IMOU A42P
ประกัน 2 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133983' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera IMOU F22P
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133984' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera IMOU A26HSP
ประกัน 2 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139254' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera IMOU C26E
ประกัน 2 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139253' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera IMOU F22FP
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 145 บาท

VSTARCAM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109943' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C7824WIP
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133981' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM CB73
ประกัน 1 ปี
629 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096919' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C24S
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132835' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM CS55
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130720' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C46S
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133979' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM CS24B
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122392' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C29S
(White)
ประกัน 1 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119561' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C29S
(Black)
ประกัน 1 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121062' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C61S Panoramic
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121061' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C63S
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134398' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM C52S
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134396' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM CS26Q
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139357' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM CB53
ประกัน 1 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135012' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera VSTARCAM CS66Q-X18
ประกัน 1 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101705' and sp.pic_type='s'
Acc. Adapt Vstarcam
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114465' and sp.pic_type='s'
Acc. Adapt VStarcam Micro USB
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 15 บาท

XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135035' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera XIAOMI Home Security Cam 360-2K Pro
(XMI-BHR4193GL)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท