เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022953' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Chair
พบสินค้า 52 รายการ
ANDA-SEAT
select Note from advice_co_th.price where code='A0130877'
CHAIR ANDA-SEAT AXE E-SERIES
(BLACK)
ประกัน 6 ปี
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 500 บาท

AKRACING
select Note from advice_co_th.price where code='A0125791'
CHAIR AKRACING CORE SERIES SX
(RED) [AK-SX-RD]
ประกัน 2 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125792'
CHAIR AKRACING CORE SERIES SX
(WHITE) [AK-SX-WT]
ประกัน 2 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125789'
CHAIR AKRACING CORE SERIES SX
(GREEN) [AK-SX-GN]
ประกัน 2 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127894'
CHAIR AKRACING CORE SERIES EX WIDE
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126647'
CHAIR AKRACING CORE SERIES EX WIDE
(BLACK/RED)
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125794'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES MAX
(BLACK) [AK-MAX-BK]
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125797'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES MAX
(WHITE) [AK-MAX-WT]
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125795'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES MAX
(RED) [AK-MAX-RD]
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127264'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES MAX
(INDIGO) [AK-MAX-IN]
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127267'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES PRO
(BLACK) [AK-PRO-BK]
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125799'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES PRO
(WHITE) [AK-PRO-WT]
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125798'
CHAIR AKRACING MASTERS SERIES PRO
(RED) [AK-PRO-RD]
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MSI
select Note from advice_co_th.price where code='A0128512'
CHAIR MSI MAG CH120 (BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131931'
CHAIR MSI MAG CH120X (BLACK)
ประกัน 1 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป


COOLER MASTER
select Note from advice_co_th.price where code='A0129868'
CHAIR COOLER MASTER CALIBER R2
(BLACK/PUPPLE)
ประกัน 2 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129869'
CHAIR COOLER MASTER CALIBER X1
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

THUNDER X3
select Note from advice_co_th.price where code='A0130435'
CHAIR THUNDER X3 YAMA1 ERGONOMIC
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128263'
CHAIR THUNDER X3 YAMA1 ERGONOMIC
(BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111328'
CHAIR THUNDER X3 TGC12 (Black/Red)
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0107091'
CHAIR THUNDER X3 RC3 (Black/Cyan)
ประกัน 1 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

ONEX
select Note from advice_co_th.price where code='A0131523'
CHAIR ONEX GX3 (BLACK)
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131524'
CHAIR ONEX GX3 (BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131525'
CHAIR ONEX GX3 (BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131526'
CHAIR ONEX GX5 (BLACK)
ประกัน 1 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131527'
CHAIR ONEX GX5 (BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131528'
CHAIR ONEX GX5 (BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

RAZER
select Note from advice_co_th.price where code='A0135794'
CHAIR RAZER ISKUR (BLACK/GREEN)
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
17,490 บาท
ประหยัด 1,590 บาท

TESORO
select Note from advice_co_th.price where code='A0130097'
CHAIR TESORO ALPHAEON S1
(BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130096'
CHAIR TESORO ZONE X (BLACK/GOLD)
ประกัน 1 ปี
9,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130095'
CHAIR TESORO REAL MADRID
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

FANTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0128855'
CHAIR FANTECH GC-181A ALPHA
(BLACK/RED)
ประกัน 2 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128856'
CHAIR FANTECH GC-184 ALPHA
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 320 บาท

SIGNO E-SPORT
select Note from advice_co_th.price where code='A0132123'
CHAIR SIGNO GC-206BLK BRAXTON
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132124'
CHAIR SIGNO GC-206BR BRAXTON
(BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134755'
CHAIR SIGNO GC-207BLK BRANCO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134756'
CHAIR SIGNO GC-207BR BRANCO
(BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0111426'
CHAIR NUBWO NBCH-10 (MERCENARY)
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136265'
CHAIR NUBWO NBCH-10 (MERCENARY)
(Black/Gray)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112240'
CHAIR NUBWO NBCH-05 (Black)
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111430'
CHAIR NUBWO NBCH-05 (Black/Red)
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0112866'
CHAIR NUBWO NBCH-05 (Black/Gray)
ประกัน 1 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112253'
CHAIR NUBWO NBCH-07 (EMPEROR)
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128353'
CHAIR NUBWO NBCH-11 (EMPEROR)
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131872'
CHAIR NUBWO NBCH-11 (EMPEROR)
(Black/Pink)
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136344'
CHAIR NUBWO NBCH-11 (EMPEROR)
(White/Pink)
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127613'
CHAIR NUBWO NBCH-X107 (Black)
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130688'
CHAIR NUBWO NBCH-X111 (Black/Red)
ประกัน 1 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130689'
CHAIR NUBWO NBCH-X111 (Black/Gray)
ประกัน 1 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 900 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0131915'
CHAIR OKER G58 (BLACK)
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132398'
CHAIR OKER G599 (WHITE/PINK)
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 600 บาท

NEOLUTION
select Note from advice_co_th.price where code='A0103287'
CHAIR NEOLUTION E-SPORT Y-2711 Artemis
(Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป