เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023655' GROUP BY pri.code order by pri.Url Capture
พบสินค้า 5 รายการ
AVERMEDIA
select Note from advice_co_th.price where code='A0131799'
VIDEO CAPTURE AVERMEDIA LIVE GAMER MINI GC311
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ELGATO
select Note from advice_co_th.price where code='A0122621'
KEYPAD ELGATO STREAM DECK MINI
ประกัน 1 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122623'
VIDEO CAPTURE ELGATO HD60 PRO
ประกัน 1 ปี
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130018'
VIDEO CAPTURE ELGATO HD60 S PLUS
ประกัน 1 ปี
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122624'
VIDEO CAPTURE ELGATO 4K60 PRO
ประกัน 1 ปี
8,740 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,250 บาท