เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023006' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 23 รายการ
Set HDCVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102628' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI SKYVIEW#SVR5104PB/SV-2231AL
ประกัน 2 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126684' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132723' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
5,870 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132724' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
8,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126681' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A
ประกัน 2 ปี
9,140 บาท
รวม VAT แล้ว
10,290 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132725' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
10,490 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132726' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
16,090 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132727' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
17,690 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132728' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(Coler Vu) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Set. IP Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128583' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera HIKVISION#NK42W0H
(D)
ประกัน 3 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128278' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera WATASHI#WPM026
ประกัน 2 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122115' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKARI#H-614
ประกัน 1 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095410' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. Smart IP Camera HIKARI#H-608
ประกัน 1 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 900 บาท

Set HDTVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128582' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#DS-KBalunA04B
ประกัน 3 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135236' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HITFS04
ประกัน 3 ปี
3,120 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135232' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HIF08
ประกัน 3 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135238' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08
ประกัน 3 ปี
6,230 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135233' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HIF08HD
ประกัน 3 ปี
9,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135239' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08HD
ประกัน 3 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135234' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HIF16
ประกัน 3 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,690 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135240' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HITFS16
ประกัน 3 ปี
10,950 บาท
รวม VAT แล้ว
12,150 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135235' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HIF16HD
ประกัน 3 ปี
14,740 บาท
รวม VAT แล้ว
16,290 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135241' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HITFS16HD
ประกัน 3 ปี
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 2,000 บาท