เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023006' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 12 รายการ
Set HDCVI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126684'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129383'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR001X-X1
ประกัน 2 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132723'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132724'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102628'
CCTV Set. 4CH. HDCVI Skyview#SVR5104PB/SV-2231AL
ประกัน 2 ปี
7,640 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126681'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A
ประกัน 2 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 740 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132725'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
8,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,750 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132726'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126682'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR025X-X
ประกัน 2 ปี
13,300 บาท
รวม VAT แล้ว
14,700 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126685'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR039SX-X
ประกัน 2 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132727'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(with MIC) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132728'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(Coler Vu) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป