เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023007' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 7 รายการ
Set HDTVI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128822'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HVI2004
(7204HGHI-K1)#2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128823'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HVI2004HD
(7204HGHI-K1)#2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
5,530 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 460 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128582'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#DS-KBalunA04B
ประกัน 3 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128934'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HVI1008 (7108HQHI-K1
(S)#2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,540 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128933'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HVI1008HD (7108HQHI-K1
(S)#2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128826'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HVI2016
(7216HGHI-K1)#2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
10,520 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,070 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128827'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HVI2016HD
(7216HGHI-K1)#2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,590 บาท
ประหยัด 1,500 บาท