เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023014' GROUP BY pri.code order by pri.Url Bullet Camera
พบสินค้า 32 รายการ
HDCVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133025' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.7-12mm HDCVI DAHUA#HAC-HDBW1230RP-Z
ประกัน 3 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137257' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA# B2A21P
ประกัน 3 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134346' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1200FP-A
ประกัน 3 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130366' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# B2A21P
ประกัน 3 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130385' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200TLP-A
ประกัน 3 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130371' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1200DP
ประกัน 3 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130370' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121144' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20166
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127854' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20177
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124751' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20173-S5
ประกัน 3 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118761' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40163
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129522' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20182F-A
ประกัน 3 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,035 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128722' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20181F-A
ประกัน 3 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131133' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20186-FH
ประกัน 3 ปี
1,095 บาท
รวม VAT แล้ว
1,235 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135350' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50188F-A
ประกัน 3 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131134' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20187-PIRH
ประกัน 3 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,745 บาท
ประหยัด 200 บาท

HDTVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114178' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IF
ประกัน 3 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 54 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051120' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130463' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126940' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133909' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B129-M
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088607' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IF
ประกัน 3 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129731' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136438' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT1F
ประกัน 3 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127776' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
875 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135787' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
895 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137668' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
925 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134441' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137650' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF8T-FSLN
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137795' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF8T-FSLN
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,505 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112359' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128930' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B220-MC
ประกัน 2 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 60 บาท