เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023015' GROUP BY pri.code order by pri.Url Bullet Camera
พบสินค้า 41 รายการ
HDTVI Bullet Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0126940'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 2 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133909'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B129-M
ประกัน 2 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136294'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B127-MS
ประกัน 2 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114178'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IF
ประกัน 3 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051120'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130463'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112359'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 2 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128930'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B220-MC
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088607'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IF
ประกัน 3 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129731'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136438'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT1F
ประกัน 3 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127776'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135787'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE17D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137668'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
935 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124580'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D3T-IT3F
ประกัน 3 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137311'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134441'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137650'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF8T-FSLN
ประกัน 3 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,325 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137795'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF8T-FSLN
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,515 บาท
ประหยัด 175 บาท

HDCVI Bullet Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0127853'
CCTV 2.7-12mm HDCVI WATASHI#WVI20145-Z
ประกัน 2 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133022'
CCTV 2.7-12mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
ประกัน 3 ปี
1,635 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137257'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA# B2A21P
ประกัน 3 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134346'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1200FP-A
ประกัน 3 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121144'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20166
ประกัน 3 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127854'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20177
ประกัน 3 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131132'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20185-AH
ประกัน 3 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124751'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20173-S5
ประกัน 3 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129522'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20182F-A
ประกัน 3 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134726'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20091-S5
ประกัน 3 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118761'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40163
ประกัน 3 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128722'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20181F-A
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131133'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20186-FH
ประกัน 3 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135350'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50188F-A
ประกัน 3 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131134'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20187-PIRH
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130366'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# B2A21P
ประกัน 3 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133019'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200MP-I2S3A
ประกัน 3 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130371'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1200DP
ประกัน 3 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130370'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135038'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1509TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039482'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1509TLM-A-LED
ประกัน 3 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,295 บาท
ประหยัด 115 บาท

AHD Bullet Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0102049'
CCTV 3.6mm AHD WATASHI#WAI20013
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท